loading

Veelgestelde vragen peuteraanbod - algemeen

Wat is peuteraanbod?
Bij Spring kunnen alle kinderen vanaf 2 jaar gebruikmaken van het peuteraanbod. De opzet van het peuteraanbod is vergelijkbaar met de peuterspeelzaal.

Waarom heet het dan nu peuteraanbod?
Met ingang van 1 januari 2018 is de wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk van kracht. Hierdoor worden alle peuterspeelzalen onderdeel van de kinderopvang. Zij ‘harmoniseren’ dus. Met deze wetswijzigingen worden alle kwaliteitseisen voor beide opvangsoorten gelijk getrokken. Het is niet zo dat de peuterspeelzalen hierdoor verdwijnen, maar je ziet wel landelijk dat de benaming verandert. Spring heeft ervoor gekozen om de term ‘Peuteraanbod’ te gaan gebruiken.

Waar kan ik vinden hoe Spring denkt over de opvang van mijn kind?
Hoe wij tegen de opvang van uw kind aankijken staat omschreven in ons pedagogisch beleidSpring Actief en VVE spelen hierbij een belangrijke rol. 

Kan ik zelf een keer een kijkje op locatie nemen?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Kan mijn kind eerst komen wennen?
Het is heel logisch dat uw kind in het begin moet wennen. Onze medewerkers zullen uw kind in de eerste periode dan ook ondersteunen en extra aandacht geven, zodat hij of zij snel vertrouwd raakt met de dagelijkse gang van zaken op de locatie. De medewerkers zullen vooraf met u bespreken hoe deze wenperiode wordt vormgegeven.

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?
Tijdens het brengen en halen van uw kind kunt u voor vragen terecht bij de medewerkers van de locatie. Wilt u even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.

Is het peuteraanbod ook open tijdens schoolvakanties?
In principe zijn onze locaties voor peuteraanbod gesloten tijdens de schoolvakanties (vakantieweken). In Nederland wordt door het ministerie van OC&W richtlijnen gegeven welke 40 weken kinderen naar school gaan (de schoolweken) en welke 12 weken kinderen vakantie hebben (de vakantieweken). Bij Spring houden wij deze richtlijnen aan. Vakantieweken zijn bij ons dan ook de vakanties voor de regio Zuid, zoals deze door het ministerie van OC&W zijn aangegeven. 

Moet ik zelf eten, drinken of luiers meenemen?
Nee, bij Spring zijn de tarieven ‘inclusief’. Dat wil voor het peuteraanbod zeggen dat de tarieven inclusief luiers, fruit en drinken zijn. Mocht uw kind speciale voeding gebruiken (bijv. i.v.m. een allergie), dan vragen wij u wel deze zelf mee te nemen.