loading

Onder de wet

Wanneer moet ik peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang afnemen?
Dit ligt in de eerste plaats aan uw gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. Dit laatste is soms verplicht, soms mogelijk en soms helemaal niet aan de orde. 

Wat geldt voor uw gemeente vindt u onder het kopje Financieel. Hier vindt u per gemeente een overzicht van de mogelijkheden en welke criteria daarbij horen.