loading

Wennen

Kan mijn kind eerst komen wennen op het peuterspeelzaal?
De peuterspeelzaal is nieuw voor uw kind. Het is dan ook heel logisch dat uw kind in het begin moet wennen. De medewerkers van de peuterspeelzaal zullen uw kind in de eerste periode dan ook ondersteunen en extra aandacht geven, zodat hij of zij snel vertrouwd raakt met de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal. De medewerkers zullen vooraf met u bespreken hoe deze wenperiode wordt vormgegeven.