loading

Voorwaarden

Welke voorwaarden gelden als ik een contract afsluit met Spring?
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring. Bent u benieuwd naar de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang (zoals de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort) kijk dan in de folder Peuterspeelzalen bij Spring.

Let op: Het contract met de peuterspeelzaal loopt automatisch door tot aan de 15e of laatste dag van de maand, na de vierde verjaardag van uw kind. U kunt de einddatum schriftelijk aanpassen. Houdt hierbij rekening met de opzegtermijn van een maand. Zeker wanneer de verjaardag van uw kind in een vakantie valt, zeg uw contract dan één maand voor de vakantie op! Dit gebeurt niet automatisch.