loading

Financieel

Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang, daarom ontvangt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag.

Heeft u een vast abonnement of een strippenkaart? Hieronder leest u hoe het zit met betaling en facturering.

Vast abonnement
Het maandbedrag wordt achteraf van uw rekening afgeschreven. Facturering vindt plaats op basis van 12 maanden per jaar. Dat wil zeggen dat de betaling van de 39 schoolweken* wordt verspreid over het hele jaar. Ook in de vakantieweken ontvangt u dus een factuur. U betaalt iedere maand hetzelfde bedrag (indien u gedurende het schooljaar hetzelfde aantal dagdelen blijft afnemen).
* Spring biedt TSO gedurende de 40 schoolweken, maar brengt bij een vast abonnement slechts 39 schoolweken in rekening. Dit ter compensatie van studiedagen, feestdagen enzovoort.

Strippenkaart
De kosten van de strippenkaart worden de maand na aanvraag van uw rekening geschreven. De TSO-coördinator houdt (digitaal) het saldo van de strippenkaart bij. Zijn de strippen bijna op? Dan ontvangt u van ons een mail met het verzoek om via de ouderlogin een nieuwe strippenkaart aan te vragen. Een strippenkaart is kindgebonden en blijft geldig tot het einde van de basisschoolperiode. Bij beëindiging van het TSO-abonnement betalen we u de ongebruikte strippen terug tegen het dan geldende tarief.