loading

Facturatie- en betalingsvoorwaarden

Spring stuurt de factuur digitaal, achteraf in de maand van opvang. Facturering vindt plaats gespreid over 12 maanden per jaar. Dat wil zeggen dat u, bij een vast abonnement, iedere maand hetzelfde bedrag betaalt.
Voor de aanschaf van een strippenkaart ontvangt u ook achteraf een factuur.

Heeft u vragen over uw betaling of uw factuur? Neem dan contact met op met de afdeling Financiën via (088) 20 88 217 of tso@spring-kinderopvang.nl.