loading

Abonnement tussenschoolse opvang

Een abonnement is voor ouders die structureel behoefte hebben aan vaste dagen.

Spring biedt tussenschoolse opvang gedurende de 40 schoolweken, maar brengt bij een vast abonnement slechts 39 schoolweken in rekening. Dit ter compensatie van studiedagen, feestdagen enzovoort. Deze 'niet genoten overblijfdagen' worden dan ook niet terugbetaald.

De kosten van een vast abonnement worden verdeeld over 12 maanden en achteraf in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor iedere maand een digitale factuur met een vast maandbedrag.

U kunt een abonnement ook combineren met een strippenkaart.