loading

Strippenkaart

Bij een contract met strippen koopt u vooraf een elektronische strippenkaart. Een kaart met 15 strippen is voor kinderen die regelmatig, maar op wisselende dagen komen overblijven. Een kaart met 3 strippen is handig wanneer uw kind(eren) incidenteel tot zelden overblijft. Deze overblijfdagen kunt u doorgeven via de ouderlogin, bij jaarkalender.

Heeft u binnen 24 uur een extra dag TSO nodig? Neem dan telefonisch contact op met de TSO-coördinator van de school. Zoek de basisschool van uw kind(eren) tussen de TSO-locaties. Klik op het linkje en kijk vervolgens onder het tabblad 'Contactgegevens'. Hier vindt u het telefoonnummer van de TSO-coördinator. Wordt er niet opgenomen, dan is het voldoende om een voicemail achter te laten.

De TSO-coördinator houdt de strippenkaart digitaal bij. Iedere keer dat uw kind op de tussenschoolse opvang is geweest, schrijft de coördinator een strip van uw kaart af.

De kosten van de strippenkaart worden de maand na aanvraag in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een digitale factuur.