wij zijn spring.
wie word jij?

Buitenschoolse opvang - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over onze buitenschoolse opvang. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice.

Algemeen

Waar kan ik vinden hoe Spring denkt over de opvang van mijn kind?

Hoe wij tegen de opvang van je kind aankijken staat omschreven in ons pedagogisch beleidSpring Actief speelt hierbij een belangrijke rol. Kijk voor alle informatie onder 'zo werken wij'.

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op een BSO van Spring?

Jazeker! Je bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Je kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor je klaarstaat om je rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Kan mijn kind eerst komen wennen op de BSO?

Dat kan. Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang start, nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek op de BSO maken we onder andere afspraken over de wenperiode. Het is mogelijk om je kind een dagdeel te laten wennen.

Tijdens de wenperiode kunnen jij en je kind kennismaken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken op de BSO. Het wennen is een service van Spring en begint ongeveer twee weken voor de startdatum van de opvang.

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?

Tijdens het brengen en halen van de kinderen kun je informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Daarnaast houdt Spring minimaal één keer per jaar het 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling van jouw kind met je besproken wordt. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wil je even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, dan kun je daarvoor een afspraak maken.

Moet ik zelf eten en drinken meegeven naar de bso?

Nee, bij Spring zijn de tarieven ‘inclusief’. Dat wil zeggen dat de tarieven inclusief fruit, drinken en tussendoortjes zijn. Ook kan je kind op onze voorschoolse opvang en tijdens de vakantieopvang ontbijten. Dit is gratis. Mocht jouw kind speciale voeding gebruiken (bijv. i.v.m. een allergie), dan vragen wij je in sommige gevallen wel deze zelf mee te geven. 

Zijn de locaties op feestdagen gesloten?

Ja, onze locaties voor buitenschoolse opvang zijn op de nationale feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • 1e & 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag 
 • 1e & 2e Pinksterdag
 • 1e & 2e Kerstdag

Kan mijn kind tijdens de vakantie naar de bso?

Ja, ook in de vakanties bieden wij buitenschoolse opvang. Meer informatie hierover vind je hier.

Mag mijn kind naar de bso als het ziek is?

In principe houden wij de volgende richtlijn aan: als het verantwoord is, dan mag je kind komen. Uiteraard mag het ziek zijn geen gevaar opleveren voor de andere kinderen, de medewerkers en je kind zelf. Verder moet de conditie van je kind het toelaten om in een groep opgevangen te worden. Dit kan per situatie verschillend zijn.

Wanneer je kind tijdens de opvang te ziek wordt, belt de pedagogisch medewerkers de ouders met de vraag om het kind op te komen halen. Het is dus belangrijk om als ouder goed bereikbaar te zijn. 

Heeft je kind één van de kinderziektes? Dan hoeft dit ook geen reden zijn om het thuis te houden. Vaak is de incubatietijd namelijk al voorbij, voordat de kinderziekte zich openbaart en je kind er daadwerkelijk ziek van wordt. Bij sommige infectieziekten -die ernstig kunnen zijn- mag het zieke kind niet naar de bso komen om zo de medewerkers en andere kinderen te beschermen.

Is je kind ziek en twijfel je of het naar de bso mag komen? In dat geval kun je het beste overleggen met een pedagogisch medewerker (of de manager) van jouw locatie. Zij kunnen samen met jou inschatten of het verantwoord is om je kind naar de opvang te brengen.

Medicijnverstrekking
Wij voeren een terughoudend beleid in het toedienen van medicijnen en zelfzorgmiddelen. Voor medicijnverstrekking op de opvang gelden strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in ons beleid 'Zieke kinderen en medicijnverstrekking'. Mocht het nodig zijn dat jouw kind tijdens opvanguren medicijnen toegediend krijgt, dan dien je hiervoor de 'Overeenkomst gebruik geneesmiddelen' in te vullen.

Deze overeenkomst en het gehele beleid zieke kinderen en medicijnverstrekking kun je hieronder downloaden.

 

Meer informatie over ziekte en medicijnverstrekking vind je ook in onze leveringsvoorwaarden.

Diensten

Kan ik contracten combineren?

Ja, dat kan. Bij ons mag je contracten combineren. Heb je bijv. op maandag behoefte aan naschoolse opvang én opvang in de vakanties, dan kun je een contract voor 52 weken afsluiten. Heb je daarnaast bijv. op donderdag alleen behoefte aan naschoolse opvang, dan kun je voor deze dag een contract voor 40 weken afsluiten (dus exclusief vakantieopvang). Op deze manier kun je de opvang afstemmen op jouw eigen situatie.

Moet ik mijn kind aanmelden als ik gebruik wil maken van de opvang tijdens een studiedag?

Maak je gebruik van 52 weken bso en valt de studiedag op een dag dat je volgens je overeenkomst opvang afneemt, dan is opvang gegarandeerd. Je hoeft deze niet extra aan te vragen, maar voor de locatie is het wel fijn om vooraf te inventariseren welke kinderen die dag komen. Het kan dus zijn dat toch aan je gevraagd wordt om dit door te geven.

Maak je gebruik van 40 weken bso? Dan kun is opvang op een studiedag niet inbegrepen, maar kun je dit wel aanvragen d.m.v. extra opvang.

Wat zijn schoolweken en wat zijn vakantieweken?

In Nederland wordt door het ministerie van OC&W richtlijnen gegeven welke 40 weken kinderen naar school gaan (de schoolweken) en welke 12 weken kinderen vakantie hebben (de vakantieweken). Bij Spring houden wij deze richtlijnen aan. Vakantieweken zijn bij ons dan ook de vakanties voor de regio Zuid, zoals deze door het ministerie van OC&W zijn aangegeven.

Kan ik ook naschoolse opvang tot 16.30 uur afnemen?

Ja dat kan, mits de basisschool van je kind een 5-gelijke-dagen model óf een continurooster hanteert.

Ik maak nog gebruik van een 'oud product', dat niet meer in de tarieflijst staat. Waar vind ik informatie over mijn producten en tarieven?

Ben je al langer klant bij Spring, dan kan het zijn dat je nu nog producten afneemt die niet meer aan nieuwe klanten worden geboden (zoals 46 weken bso). Ben je op zoek naar informatie hierover en de bijbehorende tarieven? Kijk dan hier.

Kan ik opvangdagen ruilen?

Ja, dat kan. Kijk voor meer informatie over ruilen op deze pagina of in de ouderapp voor klanten van Spring.

Financieel

Wanneer ben ik het goedkoopste uit bij Spring?

Uit berekeningen blijkt dat veruit de meeste ouders netto (dus na aftrek van de kinderopvangtoeslag) het goedkoopst bij ons uit zijn wanneer zij 52 weken bso afnemen. Zelfs t.o.v. een overeenkomst voor 40 weken.

Dit heeft te maken met een lager uurtarief voor 52 weken bso en de teruggave van de kinderopvangtoeslag. Benieuwd of dit in jouw situatie ook de goedkoopste mogelijkheid is? Dit kun je eenvoudig berekenen in onze rekenhulp.

Wat gaat de opvang mij precies kosten per maand?

Onze uurtarieven vind je op deze website onder 'tarieven'. Dit zijn echter bruto tarieven. Ben je benieuwd wat opvang in jouw situatie netto kost (na aftrek van de kinderopvangtoeslag)? Dit kun je eenvoudig berekenen via onze rekenhulp!

Uitgebreidere rekenhulp nodig? Spring helpt je graag. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice.

Waar vraag ik mijn kinderopvangtoeslag aan?

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen heb je het LRK-registratienummer van jouw kinderdagverblijf nodig (die vind je ook via de pagina van jouw locatie).

Wanneer ontvang ik mijn factuur en wanneer wordt deze afgeschreven?

Spring stuurt de factuur, bij voorkeur digitaal, in de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Alle facturen worden geïnd door middel van automatische incasso vóór de 1e werkdag van de maand. De incassodata staan hieronder vermeld.

De facturatie vindt plaats over 12 maanden. Dat betekent dat de kosten voor de vaste opvang worden verspreid over 12 maanden. Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd.

Periodes en incassodata 2021

 • januari: 28-12-2020
 • februari: 27-1-2021
 • maart: 26-2-2021
 • april: 29-3-2021
 • mei: 27-4-2021
 • juni: 27-5-2021
 • juli: 28-6-2021
 • augustus: 27-7-2021
 • september: 27-8-2021
 • oktober: 27-9-2021
 • november: 27-10-2021
 • december: 29-11-2021
 • januari (2022): 27-12-2021

Kan het incassomoment aangepast worden?

De incassomomenten worden door Spring bepaald. Deze liggen rond de 27e van de maand en kunnen niet aangepast worden. Een overzicht van de incassodata vind je bij de vraag 'Wanneer ontvang ik mijn factuur en wanneer wordt deze afgeschreven?'.

Wat betekenen de omschrijvingen op mijn factuur?

Op de factuur staan de omschrijvingen voor de soort opvang die je afneemt. Bijv. '40 weken i.c.m. vak 12 (14.00 - 18.30)'. Dit betekent dat je 52 weken opvang afneemt (40 schoolweken + 12 vakantieweken) en dat de nso vanaf 14.00 tot 18.30 uur is.

Ik heb 40 weken opvang. Krijg ik wel een factuur in de vakanties?

Facturering voor de buitenschoolse opvang, vindt altijd plaats gespreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat de kosten die je op jaarbasis aan de kinderopvang betaalt, verspreid worden over deze 12 maanden. Heb je recht op kinderopvangtoeslag, dan wordt deze ook in 12 termijnen uitgekeerd. Je ontvangt dus ook in de vakantieperiode een factuur van Spring én kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Krijg ik een jaaropgave van Spring?

Ja, aan het begin van het nieuwe jaar sturen wij eenmalig (per kind) een digitale jaaropgave over het voorgaande jaar. Hierop staan ook de incidentele en extra opvanguren van dat jaar.

Ik ben werkeloos geworden. Heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Als je kind nog naar de opvang gaat en je verliest je baan, dan heb je nog minimaal 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie hierover.

Geef een wijziging in je inkomen wel altijd door aan de Belastingdienst. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van de toeslag.

 

Mijn inkomen wijzigt. Wat moet ik doen?

Heb je recht op kinderopvangtoeslag, dan kan een wijziging in je inkomen invloed hebben op de hoogte van de toeslag. Geef dan ook altijd een wijziging door aan de Belastingdienst. 

Hoe kan ik de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten overmaken op rekening van Spring?

U kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten overmaken op rekening van Spring. Het voordeel hiervan is dat wij alleen het netto bedrag van uw rekening zullen innen en dat de toeslag altijd gebruikt wordt waar het voor bedoeld is.

U kunt dit regelen met uw DigiD via Mijn toeslagen. Kies voor ‘wijziging doorgeven’ en daarna de optie ‘ik wil de toeslag rechtstreeks over laten maken op rekening van de opvang’. U hoeft deze optie alleen maar aan te vinken. Het bankrekeningnummer waar de toeslag op gestort wordt is gekoppeld aan het LRK-nummer van de opvang die u in de aanvraag heeft opgegeven.

Let op: de toeslag kan alleen rechtstreeks naar Spring worden overgemaakt indien al uw opvang via Spring gaat. Maakt u bijvoorbeeld naast opvang bij Spring ook nog gebruik van gastouderopvang, dan is het niet mogelijk om de toeslag rechtstreeks over te laten maken.

De toeslag die rond de 20e van de maand overgemaakt wordt op rekening van Spring, vindt u terug op de factuur die u van Spring ontvangt. Via Mijn toeslagen kunt u altijd nakijken welk bedrag op welk IBAN-nummer gestort is.

Voorschoolse opvang

Kan ik altijd verlengde opvang afnemen zoals voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur?

Verlengde opvang is niet altijd mogelijk. Dit is per locatie verschillend en ervan afhankelijk of er voldoende vraag is naar het product en of wij voldoende mogelijkheden hebben (bijv. qua personeel of locatie). Op onze website staat op de pagina van de locatie aangegeven of verlengde opvang mogelijk is. Staat dit er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen voor je kijken of er toch mogelijkheden zijn.

Kunnen kinderen bij de voorschoolse opvang ontbijten?

Ja, bij Spring zijn de tarieven ‘inclusief’. Dat wil zeggen dat de tarieven inclusief fruit, drinken en tussendoortjes zijn. Ook kan je kind op onze voorschoolse opvang en tijdens de vakantieopvang ontbijten. Dit is gratis.

Mocht jouw kind speciale voeding gebruiken (bijv. i.v.m. een allergie), dan vragen wij je in sommige gevallen wel deze zelf mee te geven. 

Inschrijven/wijzigen/opzeggen

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven kan eenvoudig via onze website.

Hoe weet ik of mijn inschrijving is ontvangen?

Wanneer je inschrijving is ontvangen, ontvangt je automatisch een ontvangstbevestiging van ons klantsysteem. Vervolgens nemen wij contact met je op.

Mijn kind wordt bijna 4 jaar en gaat naar het kdv. Heb ik dan automatisch plaats op de bso?

Nee. Voor de bso moet je je kind opnieuw inschrijven. Wij adviseren je om dit zo snel mogelijk te doen, zodat je er zeker van bent of er plek is. Na de inschrijving neemt onze klantenservice contact met je op om te kijken naar de mogelijkheden.

Is er een wachtlijst/wanneer krijg ik te horen of er plek is?

Het kan zijn dat er niet altijd meteen plek is voor je kind. Daarom raden wij ouders aan om hun kind zo snel mogelijk in te schrijven via onze website. Daarmee wordt je kind op de wachtlijst geplaatst en gaan wij kijken of er plek is voor je kind op de aangevraagde dagen. Vervolgens nemen wij contact met je op om een passend aanbod kunnen doen. Of dit kan en wanneer dit kan, is afhankelijk van de leeftijd van je kind, de ingangsdatum van de opvang, de gewenste dagen en de gekozen kinderopvanglocatie. Daarbij kijken wij ook naar de inschrijfdatum. Mocht plaatsing niet of slechts gedeeltelijk mogelijk zijn, dan bespreken wij met je wat er wel mogelijk is. 

 

Hoe kan ik een wijziging in persoonsgegevens doorgeven?

Een wijziging in persoonsgegevens kun je (bij voorkeur) via deze website doorgeven. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Hoe kan ik een wijziging in de opvang doorgeven?

Een wijziging in de opvang kun je (bij voorkeur) via deze website doorgeven. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Mijn kind wordt te oud voor de bso. Moet ik zelf de opvang laten beëindigen?

Voor de buitenschoolse opvang is de einddatum van de plaatsingsovereenkomst altijd automatisch de dag vóórdat je kind 13 jaar wordt. Deze staat ook op je plaatsingsovereenkomst aangegeven. Alleen wanneer je de opvang eerder wil laten eindigen dan de einddatum die op de overeenkomst staat, moet je dit zelf doen. Houdt u hierbij rekening met 1 maand opzegtermijn.

 

Kan ik mijn opvang voor een bepaalde periode stopzetten en daarna hervatten?

Je kunt de opvang van je kind altijd stopzetten (met inachtneming van 1 maand opzegtermijn). Bij een stopzetting kunnen wij echter geen garantie geven dat er weer plaats is wanneer je de opvang wil hervatten. Je kind kan dan wel op de wachtlijst blijven staan.

Hoe kan ik de opvang beëindigen?

Het beëindigen van de opvang dient altijd schriftelijk te gebeuren via het wijzigingsformulier op deze website. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven