wij zijn spring.
wie word jij?

Buitenschoolse opvang - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over onze buitenschoolse opvang. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice.

Algemeen

Waar kan ik vinden hoe Spring denkt over de opvang van mijn kind?

Hoe wij tegen de opvang van je kind aankijken staat omschreven in ons pedagogisch beleidSpring Actief speelt hierbij een belangrijke rol. Kijk voor alle informatie onder 'zo werken wij'.

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op een BSO van Spring?

Jazeker! Je bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Je kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor je klaarstaat om je rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Kan mijn kind eerst komen wennen op de BSO?

Dat kan. Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang start, nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek op de BSO maken we onder andere afspraken over de wenperiode. Het is mogelijk om je kind een dagdeel te laten wennen.

Tijdens de wenperiode kunnen jij en je kind kennismaken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken op de BSO. Het wennen is een service van Spring en begint ongeveer twee weken voor de startdatum van de opvang.

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?

Tijdens het brengen en halen van de kinderen kun je informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Daarnaast houdt Spring minimaal één keer per jaar het 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling van jouw kind met je besproken wordt. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wil je even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, dan kun je daarvoor een afspraak maken.

Moet ik zelf eten en drinken meegeven naar de bso?

Nee, bij Spring zijn de tarieven ‘inclusief’. Dat wil zeggen dat de tarieven inclusief fruit, drinken en tussendoortjes zijn. Wanneer je kind voor 7.50 uur bij onze voorschoolse opvang is, is ook het ontbijt inclusief de prijs. Mocht jouw kind speciale voeding gebruiken (bijv. i.v.m. een allergie), dan vragen wij je in sommige gevallen wel deze zelf mee te geven.

Zijn de locaties op feestdagen gesloten?

Ja, onze locaties voor buitenschoolse opvang zijn op de nationale feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag 
 • 2e Pinksterdag
 • 1e Kerstdag
 • 2e Kerstdag

Valt één van de bovenstaande feestdagen op een dag dat je normaal gesproken (volgens je contract) opvang afneemt? Dan mag je deze ruilen.

Kan mijn kind tijdens de vakantie naar de bso?

Ja, ook in de vakanties bieden wij buitenschoolse opvang. Meer informatie hierover vind je hier.

Mag mijn kind naar de bso als het ziek is?

In principe houden wij de volgende richtlijn aan: als het verantwoord is, dan mag je kind komen. Uiteraard mag het ziek zijn geen gevaar opleveren voor de andere kinderen, de medewerkers en je kind zelf. Verder moet de conditie van je kind het toelaten om in een groep opgevangen te worden. Dit kan per situatie verschillend zijn.

Wanneer je kind tijdens de opvang te ziek wordt, belt de pedagogisch medewerkers de ouders met de vraag om het kind op te komen halen. Het is dus belangrijk om als ouder goed bereikbaar te zijn. 

Heeft je kind één van de kinderziektes? Dan hoeft dit ook geen reden zijn om het thuis te houden. Vaak is de incubatietijd namelijk al voorbij, voordat de kinderziekte zich openbaart en je kind er daadwerkelijk ziek van wordt. Bij sommige infectieziekten -die ernstig kunnen zijn- mag het zieke kind niet naar de bso komen om zo de medewerkers en andere kinderen te beschermen.

Is je kind ziek en twijfel je of het naar de bso mag komen? In dat geval kun je het beste overleggen met een pedagogisch medewerker (of de manager) van jouw locatie. Zij kunnen samen met jou inschatten of het verantwoord is om je kind naar de opvang te brengen.

Medicijnverstrekking
Wij voeren een terughoudend beleid in het toedienen van medicijnen en zelfzorgmiddelen. Voor medicijnverstrekking op de opvang gelden strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in ons beleid 'Zieke kinderen en medicijnverstrekking'. Mocht het nodig zijn dat jouw kind tijdens opvanguren medicijnen toegediend krijgt, dan dien je hiervoor de 'Overeenkomst gebruik geneesmiddelen' in te vullen.

Deze overeenkomst en het gehele beleid zieke kinderen en medicijnverstrekking kun je hieronder downloaden.

Diensten

Kan ik contracten combineren?

Ja, dat kan. Bij ons mag je contracten combineren. Heb je bijv. op maandag behoefte aan naschoolse opvang én opvang in de vakanties, dan kun je een contract voor 52 weken afsluiten. Heb je daarnaast bijv. op donderdag alleen behoefte aan naschoolse opvang, dan kun je voor deze dag een contract voor 40 weken afsluiten (dus exclusief vakantieopvang). Op deze manier kun je de opvang afstemmen op jouw eigen situatie.

Kan ik dagen ruilen?

Ja, dat kan (mits je tenminste één dag van tevoren aangeeft dat jouw kind een bepaald dagdeel niet komt). Ruilen van een dagdeel kan binnen 4 maanden na datum (binnen 1 maand vooraf en 3 maanden achteraf). 

Een ruildag vraag je aan bij de locatie. Twee weken van te voren hoor je of er plaats is. Ruilen is niet gegarandeerd. Per aanvraag wordt gekeken of opvang op die dag mogelijk is.

Voor ruilen gelden de volgende ‘spelregels’:
- Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker van de groep.
- Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.
- Er is geen inzet van extra pedagogisch medewerkers nodig.
- Het betreft een contractueel gelijkwaardig aantal uren of minder uren.
- Ruilen is kind gebonden.
- Garantie op plaatsing kunnen we niet geven.

Spring ziet ruilen als een service om ouders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer er niet aan jouw ruilverzoek voldaan kan worden binnen de gestelde termijn wordt in overleg naar een oplossing gezocht. In géén geval zal Spring over gaan tot restitutie van gelden.

Wat zijn schoolweken en wat zijn vakantieweken?

In Nederland wordt door het ministerie van OC&W richtlijnen gegeven welke 40 weken kinderen naar school gaan (de schoolweken) en welke 12 weken kinderen vakantie hebben (de vakantieweken). Bij Spring houden wij deze richtlijnen aan. Vakantieweken zijn bij ons dan ook de vakanties voor de regio Zuid, zoals deze door het ministerie van OC&W zijn aangegeven.

Kan ik ook naschoolse opvang tot 16.30 uur afnemen?

Ja dat kan, mits de basisschool van je kind een 5-gelijke-dagen model hanteert. Hiermee wordt bedoelt dat de school op alle dagen dezelfde eindtijd heeft.

Ik was in 2018 al klant bij Spring. Waar vind ik informatie over mijn producten en tarieven?

Was je in 2018 al klant bij Spring, dan kan het zijn dat je nu nog producten afneemt die niet meer aan nieuwe klanten worden geboden (bijv. flexibele opvang en 46 weken bso). Ben je op zoek naar informatie hierover en de bijbehorende tarieven? Kijk dan hier.

Financieel

Wanneer ben ik het goedkoopste uit bij Spring?

Uit berekeningen blijkt dat veruit de meeste ouders netto (dus na aftrek van de kinderopvangtoeslag) het goedkoopst bij ons uit zijn wanneer zij 52 weken bso afnemen. Zelfs t.o.v. een overeenkomst voor 40 weken.

Dit heeft te maken met een lager uurtarief voor 52 weken bso en de teruggave van de kinderopvangtoeslag. Benieuwd of dit in jouw situatie ook de goedkoopste mogelijkheid is? Dit kun je eenvoudig berekenen in onze rekenhulp.

Wat gaat de opvang mij precies kosten per maand?

Onze uurtarieven vind je op deze website onder 'tarieven'. Dit zijn echter bruto tarieven. Ben je benieuwd wat opvang in jouw situatie netto kost (na aftrek van de kinderopvangtoeslag)? Dit kun je eenvoudig berekenen via onze rekenhulp!

Uitgebreidere rekenhulp nodig? Spring helpt je graag. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice.

Waar vraag ik mijn kinderopvangtoeslag aan?

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen heb je het LRK-registratienummer van jouw kinderdagverblijf nodig (die vind je ook via de pagina van jouw locatie).

Wanneer ontvang ik mijn factuur en wanneer wordt deze afgeschreven?

Spring stuurt de factuur, bij voorkeur digitaal, in de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Alle facturen worden geïnd door middel van automatische incasso vóór de 1e werkdag van de maand. De incassodata staan hieronder vermeld.

De facturatie vindt plaats over 12 maanden. Dat betekent dat de kosten voor de vaste opvang worden verspreid over 12 maanden. Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd.

Periodes en incassodata 2019

 • januari: 28-12-2019 (peuteraanbod onder voorbehoud)
 • februari: 28-01-2019
 • maart: 27-02-2019
 • april: 27-03-2019
 • mei: 30-04-2019
 • juni: 27-05-2019
 • juli: 27-06-2019
 • augustus: 29-07-2019
 • september: 27-08-2019
 • oktober: 27-09-2019
 • november: 28-10-2019
 • december: 27-11-2019
 • januari (2020): 27-12-2019

Krijg ik een jaaropgave van Spring?

Ja, aan het begin van het nieuwe jaar sturen wij eenmalig (per kind) een digitale jaaropgave over het voorgaande jaar. Hierop staan ook de incidentele en extra opvanguren van dat jaar.

Voorschoolse opvang

Kan ik altijd verlengde opvang afnemen zoals voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur?

Verlengde opvang is niet altijd mogelijk. Dit is per locatie verschillend en ervan afhankelijk of er voldoende vraag is naar het product en of wij voldoende mogelijkheden hebben (bijv. qua personeel of locatie). Op onze website staat op de pagina van de locatie aangegeven of verlengde opvang mogelijk is. Staat dit er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen voor je kijken of er toch mogelijkheden zijn.

Kunnen kinderen bij de voorschoolse opvang ontbijten?

Ja! Als je kind voor 7.50 uur bij onze voorschoolse opvang aanwezig is dan kan hij of zij bij ons ontbijten. Dit is gratis. Hiervoor worden dus geen extra kosten berekend. Ook bij onze vakantieopvang is ontbijt voor 7.50 uur inbegrepen.

Wanneer mijn kind naar de voorschoolse opvang gaat en school begint, wordt hij of zij dan naar de klas gebracht?

De jongste kinderen (t/m 7 jaar) worden door de pedagogisch medewerkers in hun klas gebracht. De oudere kinderen gaan zelf. Uit ervaring blijkt dat de oudere kinderen dit prettiger vinden. Daarnaast wordt zo de zelfstandigheid gestimuleerd. Daar waar de vso zich in (of vlakbij) school bevindt, worden natuurlijk alle kinderen in ieder geval tot aan school begeleid.

Inschrijven/wijzigen/opzeggen

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven kan eenvoudig via ons ouderportaal.

Hoe kan ik een wijziging in persoonsgegevens doorgeven?

Een wijziging in persoonsgegevens kun je (bij voorkeur) via deze website doorgeven. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Hoe kan ik een wijziging in de opvang doorgeven?

Een wijziging in de opvang kun je (bij voorkeur) via deze website doorgeven. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Hoe kan ik de opvang beëindigen?

Het beëindigen van de opvang dient altijd schriftelijk te gebeuren via het wijzigingsformulier op deze website. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven