wij zijn spring.
wie word jij?

Dagopvang - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over onze dagopvang. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice.

Algemeen

Waar kan ik vinden hoe Spring denkt over de opvang van mijn kind?

Hoe wij tegen de opvang van jouw kind aankijken staat omschreven in ons pedagogisch beleid. De methodes Spring Actief en VVE spelen hierbij een belangrijke rol. Kijk voor alle informatie onder 'zo werken wij'.

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op een kinderdagverblijf van Spring?

Jazeker! Je bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Je kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor je klaarstaat om je rond te leiden en al je vragen te beantwoorden.

Kan mijn kind eerst komen wennen op het kinderdagverblijf?

Dat kan. Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang start, nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek (intake). Tijdens dit gesprek maken we onder andere afspraken over de wenperiode. Het is mogelijk om je kind twee keer een aantal uur te laten wennen. Het wennen is een service van Spring en begint ongeveer twee weken voor de startdatum van de opvang. Zie ook de pagina 'wennen'.

Moet ik zelf eten, drinken of luiers meenemen naar het kinderdagverblijf?

Nee, bij Spring zijn de tarieven ‘inclusief’. Dat wil zeggen dat de tarieven inclusief luiers, fles- en babyvoeding, broodmaaltijd, fruit, drinken en tussendoortjes zijn. Mocht je kind speciale voeding gebruiken (bijvoorbeeld vanwege een allergie), dan vragen wij je wel deze zelf mee te nemen.

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?

Tijdens het brengen en halen van de kinderen kun je informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Op veel locaties hebben kinderen een contactschriftje. Dit is een ‘logboek’ voor zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders.

Daarnaast houdt Spring minimaal één keer per jaar het 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling van jouw kind met jou besproken wordt. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een gesprek in te plannen. Wil je even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, dan kun je daarvoor een afspraak maken. 

Zijn de locaties tijdens feestdagen gesloten?

Ja, onze locaties voor dagopvang zijn op de nationale feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag 
 • 2e Pinksterdag
 • 1e Kerstdag
 • 2e Kerstdag

Valt één van de bovenstaande feestdagen op een dag dat je normaal gesproken (volgens je contract) opvang afneemt? Dan mag je deze ruilen.

Tijdens de schoolvakanties zijn onze locaties voor dagopvang gewoon geopend.

Mag mijn kind naar het kinderdagverblijf als het ziek is?

In principe houden wij de volgende richtlijn aan: als het verantwoord is, dan mag je kind komen. Uiteraard mag het ziek zijn geen gevaar opleveren voor de andere kinderen, de medewerkers en je kind zelf. Verder moet de conditie van je kind het toelaten om in een groep opgevangen te worden. Dit kan per situatie verschillend zijn.

Wanneer je kind tijdens de opvang te ziek wordt, belt de pedagogisch medewerkers de ouders met de vraag om het kind op te komen halen. Het is dus belangrijk om als ouder goed bereikbaar te zijn. 

Heeft je kind één van de kinderziektes? Dan hoeft dit ook geen reden zijn om het thuis te houden. Vaak is de incubatietijd namelijk al voorbij, voordat de kinderziekte zich openbaart en je kind er daadwerkelijk ziek van wordt. Bij sommige infectieziekten -die ernstig kunnen zijn- mag het zieke kind niet naar het kinderdagverblijf komen om zo de medewerkers en andere kinderen te beschermen.

Is je kind ziek en twijfel je of het naar het kinderdagverblijf mag komen? In dat geval kun je het beste overleggen met een pedagogisch medewerker (of de manager) van jouw locatie. Zij kunnen samen met jou inschatten of het verantwoord is om je kind naar de opvang te brengen.

Medicijnverstrekking
Wij voeren een terughoudend beleid in het toedienen van medicijnen en zelfzorgmiddelen. Voor medicijnverstrekking op de opvang gelden strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in ons beleid 'Zieke kinderen en medicijnverstrekking'. Mocht het nodig zijn dat jouw kind tijdens opvanguren medicijnen toegediend krijgt, dan dien je hiervoor de 'Overeenkomst gebruik geneesmiddelen' in te vullen.

Deze overeenkomst en het gehele beleid zieke kinderen en medicijnverstrekking kun je hieronder downloaden.

Diensten

Kan ik dagopvang en peuteraanbod combineren?

Ja, dat kan. Wanneer je dagopvang bij ons afneemt (contract voor 52 weken), kun je ook een contract afsluiten voor peuteraanbod (40 weken). Beiden kunnen in hetzelfde gebouw zitten, maar dit is niet noodzakelijk.

Mag ik contracten combineren? 

Ja, dat kan. Bij ons mag je contracten combineren. Heb je bijvoorbeeld gedurende het hele jaar op maandag behoefte aan opvang, dan kan je een contract voor 52 weken afsluiten. Heb je daarnaast bijvoorbeeld op donderdag alleen behoefte aan opvang tijdens schoolweken, dan kun je voor deze dag een contract voor 40 weken afsluiten. De weken dat je dan geen opvang afneemt, zijn de schoolvakantieweken voor de regio Zuid (zoals vastgesteld door het ministerie van OC&W). Op deze manier kun je de opvang afstemmen op je eigen situatie.

Kan ik altijd vervroegde opvang (vanaf 7.00 uur) afnemen?

Vervroegde opvang vanaf 7.00 uur is niet altijd mogelijk. Dit is per locatie verschillend en ervan afhankelijk of er voldoende vraag is naar het product en of wij voldoende mogelijkheden hebben (bijvoorbeeld qua personeel of locatie). Op onze website staat op de pagina van de locatie aangegeven of deze geopend is vanaf 7.00 uur. Staat dit er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen voor je kijken of er toch mogelijkheden zijn.

Wat is de minimale afname?

Bij onze dagopvang is de minimale afname 5,5 uur (dus een halve dag oftewel 1 dagdeel).

Kan ik dagen ruilen?

Ja, dat kan (mits je tenminste één dag van tevoren aangeeft dat jouw kind een bepaald dagdeel niet komt). Ruilen van een dagdeel kan binnen 4 maanden na datum (binnen 1 maand vooraf en 3 maanden achteraf). 

Een ruildag vraag je aan bij de locatie (hiervoor kun je het formulier extra opvang/ruilen gebruiken). Twee weken van te voren hoor je of er plaats is. Ruilen is niet gegarandeerd. Per aanvraag wordt gekeken of opvang op die dag mogelijk is.

Voor ruilen gelden de volgende ‘spelregels’:
- Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker van de groep.
- Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.
- Er is geen inzet van extra pedagogisch medewerkers nodig.
- Het betreft een contractueel gelijkwaardig aantal uren of minder uren.
- Ruilen is kind gebonden.
- Garantie op plaatsing kunnen we niet geven.

Spring ziet ruilen als een service om ouders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer er niet aan jouw ruilverzoek voldaan kan worden binnen de gestelde termijn wordt in overleg naar een oplossing gezocht. In géén geval zal Spring over gaan tot restitutie van gelden.

Wat zijn schoolweken en wat zijn vakantieweken?

In Nederland wordt door het ministerie van OC&W richtlijnen gegeven welke 40 weken kinderen naar school gaan (de schoolweken) en welke 12 weken kinderen vakantie hebben (de vakantieweken). Bij Spring houden wij deze richtlijnen aan. Vakantieweken zijn bij ons dan ook de vakanties voor de regio Zuid, zoals deze door het ministerie van OC&W zijn aangegeven. 

Ik was in 2018 al klant bij Spring. Waar vind ik informatie over mijn producten en tarieven?

Was je in 2018 al klant bij Spring, dan kan het zijn dat je nu nog producten afneemt die niet meer aan nieuwe klanten worden geboden (bijv. flexibele opvang en 46 weken bso). Ben je op zoek naar informatie hierover en de bijbehorende tarieven? Kijk dan hier.

Financieel

Wanneer ben ik het goedkoopste uit bij Spring?

Uit berekeningen blijkt dat veruit de meeste ouders netto (dus na aftrek van de kinderopvangtoeslag) het goedkoopst bij ons uit zijn wanneer zij 52 weken dagopvang afnemen. Zelfs t.o.v. een overeenkomst voor 40 weken.

Dit heeft te maken met een lager uurtarief voor 52 weken dagopvang en de teruggave van de kinderopvangtoeslag. Benieuwd of dit in jouw situatie ook de goedkoopste mogelijkheid is? Dit kun je eenvoudig berekenen in onze rekenhulp.

Wat gaat de opvang mij precies kosten per maand?

Onze uurtarieven vind je op deze website onder 'tarieven'. Dit zijn echter bruto tarieven. Ben je benieuwd wat opvang in jouw situatie netto kost (na aftrek van de kinderopvangtoeslag)? Dit kun je eenvoudig berekenen via onze rekenhulp!

Uitgebreidere rekenhulp nodig? Spring helpt je graag. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice.

Waar vraag ik mijn kinderopvangtoeslag aan?

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen heb je het LRK-registratienummer van jouw kinderdagverblijf nodig (die vind je ook via de pagina van jouw locatie).

Mijn inkomen wijzigt. Wat moet ik doen?

Heb je recht op kinderopvangtoeslag, dan kan een wijziging in je inkomen invloed hebben op de hoogte van de toeslag. Geef dan ook altijd een wijziging door aan de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl. 

Ik verlies mijn inkomen. Heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Als je kind nog naar de opvang gaat en je verliest je inkomen, dan heb je nog minimaal 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) vind je meer informatie hierover.

Wanneer ontvang ik mijn factuur en wanneer wordt deze afgeschreven?

Spring stuurt de factuur, bij voorkeur digitaal, in de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Alle facturen worden geïnd door middel van automatische incasso vóór de 1e werkdag van de maand. De incassodata staan hieronder vermeld.

De facturatie vindt plaats over 12 maanden. Dat betekent dat de kosten voor de vaste opvang worden verspreid over 12 maanden. Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd.

Periodes en incassodata 2019

 • januari: 28-12-2019 (peuteraanbod onder voorbehoud)
 • februari: 28-01-2019
 • maart: 27-02-2019
 • april: 27-03-2019
 • mei: 30-04-2019
 • juni: 27-05-2019
 • juli: 27-06-2019
 • augustus: 29-07-2019
 • september: 27-08-2019
 • oktober: 27-09-2019
 • november: 28-10-2019
 • december: 27-11-2019
 • januari (2020): 27-12-2019

Kan het incassomoment aangepast worden?

De incassomomenten worden door Spring bepaald. Deze liggen rond de 27e van de maand en kunnen niet aangepast worden. Een overzicht van de incassodata vind je bij de vraag 'Wanneer ontvang ik mijn factuur en wanneer wordt deze afgeschreven?'.

Hoe lees ik mijn eerste factuur?

Op de eerste factuur wordt de opvang berekend vanaf de startdatum. Start je kindje later dan de 1e van de maand, dan kan het dus zijn dat je factuur er anders uitziet dan de facturen voor de volgende maanden. Dit komt omdat Spring werkt met maand-, halve maand- en dagprijzen:

 • Stroomt je kind de 1e van de maand in, dan wordt meteen het volledige maandtarief gefactureerd.
 • Stroomt je kind na de 1e van de maand, maar voor de 16e van maand (halve maand) in dan wordt het dagtarief berekend tot aan de 16e en daarna het halve maandtarief.
 • Stroomt je kind na de 16e van de maand in dan wordt het dagtarief berekend tot aan het eind van de maand.

Het dagtarief wordt met een * (sterretje) aangeduid op je factuur. Daarachter staat het bedrag en het aantal uren dat is berekend.

Ik heb 40 weken opvang. Krijg ik wel een factuur in de vakanties?

Facturering voor de dagopvang, vindt altijd plaats gespreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat de kosten die je op jaarbasis aan de kinderopvang betaalt, verspreid worden over deze 12 maanden. Heb je recht op kinderopvangtoeslag, dan wordt deze ook in 12 termijnen uitgekeerd. Je ontvangt dus ook in de vakantieperiode een factuur van Spring én kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Krijg ik een jaaropgave van Spring?

Ja, aan het begin van het nieuwe jaar sturen wij eenmalig (per kind) een digitale jaaropgave over het voorgaande jaar. Hierop staan ook de incidentele en extra opvanguren van dat jaar.

Inschrijven/wijzigen/opzeggen

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven kan eenvoudig via ons ouderportaal.

Hoe weet ik of mijn inschrijving is ontvangen?

Wanneer je inschrijving is ontvangen, ontvangt je automatisch een ontvangstbevestiging van ons klantsysteem. Wanneer de inschrijving vervolgens is verwerkt ontvangt je een inschrijfbevestiging waarop vermeld staat dat wij contact met je opnemen om een passend aanbod te kunnen doen.

Is er een wachtlijst/wanneer krijg ik te horen of er plek is?

Het kan zijn dat er niet altijd meteen plek is voor je kind. Daarom raden wij ouders aan om hun kind zo snel mogelijk in te schrijven via onze website. Daarmee wordt je kind op de wachtlijst geplaatst en gaan wij kijken of er plek is voor je kind op de aangevraagde dagen. Vervolgens nemen wij contact met je op om een passend aanbod kunnen doen. Of dit kan en wanneer dit kan, is afhankelijk van de leeftijd van je kind, de ingangsdatum van de opvang, de gewenste dagen en de gekozen kinderopvanglocatie. Daarbij kijken wij ook naar de inschrijfdatum. Mocht plaatsing niet of slechts gedeeltelijk mogelijk zijn, dan bespreken wij met je wat er wel mogelijk is. 

Hoe kan ik een wijziging in persoonsgegevens doorgeven?

Een wijziging in persoonsgegevens kun je (bij voorkeur) via deze website doorgeven. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Hoe kan ik een wijziging in de opvang doorgeven?

Een wijziging in de opvang kun je (bij voorkeur) via deze website doorgeven. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Mijn kind wordt 4 jaar. Moet ik zelf de opvang laten beëindigen?

Voor de dagopvang is de einddatum van de plaatsingsovereenkomst altijd automatisch de dag vóórdat je kind 4 jaar wordt. Deze staat ook op je plaatsingsovereenkomst aangegeven. Alleen wanneer je de opvang eerder wil laten eindigen dan de einddatum die op de overeenkomst staat, moet je dit zelf doen. Houdt u hierbij rekening met 1 maand opzegtermijn.

Mijn kind wordt bijna 4 jaar en gaat naar het kdv. Heb ik dan automatisch plaats op de bso?

Nee. Voor de bso moet je je kind opnieuw inschrijven. Wij adviseren je om dit zo snel mogelijk te doen, zodat je er zeker van bent of er plek is. Na de inschrijving neemt onze klantenservice contact met je op om te kijken naar de mogelijkheden.

Kan ik mijn opvang voor een bepaalde periode stopzetten en daarna hervatten?

Je kunt de opvang van je kind altijd stopzetting (met inachtneming van 1 maand opzegtermijn). Bij een stopzetting kunnen wij echter geen garantie geven dat er weer plaats is wanneer je de opvang wil hervatten. Je kind kan dan wel op de wachtlijst blijven staan.

Hoe kan ik de opvang beëindigen?

Het beëindigen van de opvang dient altijd schriftelijk te gebeuren via het wijzigingsformulier op deze website. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven