wij zijn spring.
wie word jij?

Gastouderopvang - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over onze gastouderopvang. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met het gastouderbureau.

Algemeen

Waarom kan ik gastouderopvang beter via een gastouderbureau regelen?

Allereerst: als gastouderopvang verloopt via een gastouderbureau, heb je als ouder recht op kinderopvangtoeslag.

Verder doet een gastouderbureau veel van het regelwerk. Zo gaat de bemiddelingsmedewerker, na een uitgebreide intake, op zoek naar een gastouder die bij jouw gezin past. Ook verzorgt ze de 'koppeling' (het contract) én geeft ze uitleg over de financiële kanten van gastouderopvang en wat voor jou het meest gunstig is.

Daarnaast houdt het gastouderbureau goed in de gaten of de gastouder voldoet aan alle (veiligheids)eisen. De gastouders worden door de medewerkers van het bureau begeleid en krijgen thema-avonden aangeboden over uiteenlopende onderwerpen. En is je gastouder ziek of op vakantie? Dan zorgt het gastouderbureau voor vervangende opvang. 

Kortom, door gebruik te maken van ons gastouderbureau ben je gegarandeerd van kwalitatief goede opvang en ondersteuning van onze medewerkers. Dat scheelt je dus een heleboel geregel en stress. 

Hoeveel kinderen mag een gastouder tegelijkertijd opvangen?

Om goede zorg te garanderen mag een gastouder in een groep van 0 tot 4 jarigen, maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen. Eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) tellen ook mee. Van die 5 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

In een groep van 0 tot 13 jarigen mag een gastouder maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen. Ook hier tellen de eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) mee. Van die 6 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Ook kijken we naar de beschikbare ruimte en hoeveel kinderen een gastouder daar kan opvangen.

Bij 4 of meer kinderen, moet er altijd een achterwacht beschikbaar zijn. Bij calamiteiten moet deze achterwacht binnen 15 minuten bij de gastouder aanwezig zijn. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder moet kunnen aantonen wie deze achterwacht is, bijvoorbeeld een buurvrouw, vriendin, of ouder die in de buurt werkt.

Kan mijn kind worden opgevangen in mijn eigen huis?

Spring Gastouderbureau biedt ook gastouderopvang aan in het huis van de vraagouder. 

Een gastouder mag maximaal drie dagen per week op hetzelfde adres opvang bieden. Een gastouder mag per week in meerdere gezinnen kinderen opvangen.

Voor gezinnen met meerdere kinderen kan gastouderopvang aan huis een goede oplossing zijn.

Is het mogelijk om oma en/of opa in te schakelen als officiële gastouder(s) via Spring?

Het is ook mogelijk om oma en/of opa in te schakelen als erkende gastouder(s). Uiteraard moeten zij daarvoor wel aan alle eisen voldoen. Daarna kunnen zij worden geregistreerd in het lrk-register en kunnen ouders gewoon aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Wat is de minimale afname?

  • De minimale afname voor de nul- tot vierjarigen is twintig uur per maand (gemiddeld vijf uur per week).  

  • De minimale afname voor de schoolgaande kinderen is twaalf uur per maand (gemiddeld drie uur per week). 

  • De minimale afname voor de gastouderopvang aan huis is acht uur per maand (gemiddeld twee uur per week). 
     

Deze minimale afname wordt over een maand berekend. Uren in de nachtopvang tellen ook mee. 

Mijn kind is ziek. Mag het naar de gastouder? 

Een ziek kind mag bij de gastouder verblijven, mits de gastouder (en eventueel een behandelend arts) dit toestaat. 

Wanneer je kind ziek is en niet komt, dien je de gastouder hiervan op de hoogte te brengen. De gastouder wil dan ook graag weten wat er aan de hand is. Indien nodig informeren we andere ouders, bijvoorbeeld bij eventueel besmettingsgevaar. Bij de beslissing of een ziek kind kan komen, wordt door de gastouder gekeken naar de samenstelling van de groep kinderen (zijn er kwetsbare baby’s in de opvang) en haar programma. 

Wat gebeurt er als mijn kind ziek wordt tijdens de opvang?

Wanneer je kind ziek wordt tijdens de opvang, wordt er altijd contact met de ouders opgenomen. Het is dan ook belangrijk dat de gastouder over het telefoonnummer beschikt waarop je bereikbaar bent en over één of twee telefoonnummers van personen die in jouw plaats gebeld kunnen worden, indien je niet bereikbaar bent.

Indien het kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg natuurlijk uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders opgenomen. Het is aan de gastouder of het zieke kind moet worden opgehaald.

Heb ik ook opvang als mijn gastouder ziek of op vakantie is?

Ja! Wanneer een gastouder door ziekte of vakantie niet in staat is opvang te bieden, heeft Spring de inspanningsverplichting om naar vervangende opvang te zoeken. Dit kan bij een andere gastouder zijn, maar ook op één van onze dagopvang en buitenschoolse opvang locaties. 

Wanneer door vakantie of ziekte van de gastouder uitgeweken moet worden naar een andere opvangsoort van Spring zoals kinderdagopvang (kdv) of buitenschoolse opvang (bso), betaalt u het tarief voor kinderdagopvang of buitenschoolse opvang en geldt het daarbij behorende dienstenaanbod.

Veiligheid

Hoe wordt een gastouder gescreend?

Schrijft een nieuwe gastouder zich in bij Spring, dan bezoekt een van onze bemiddelingsmedewerkers de mogelijke gastouder voor een uitgebreid intakegesprek. De bemiddelingsmedewerker kijkt met de gastouder mee of haar woning geschikt is voor de opvang van kinderen. Ook bespreekt zij het beleid van Spring met de mogelijke gastouder.

Wanneer de gastouder voldoet aan alle (opleidings)eisen en past binnen het beleid van Spring, kunnen wij hem of haar inschrijven. De gastouder vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag aan voor zichzelf en alle huisgenoten boven de 18 jaar. Vervolgens starten wij het traject om de gastouder in te schrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zo hebben ouders ook recht op kinderopvangtoeslag.

Hoe weet ik dat het huis van de gastouder geschikt is om kinderen op te vangen?

Een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau van Spring voert een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne uit in de woning van de gastouder. Daarnaast doet de GGD een inspectie van de gastouder en de woning waar de opvang plaatsvindt.

Waar moet een gastouder aan voldoen?

Alle gastouders van Spring voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

De medewerkers van het gastouderbureau controleren de gastouders aan de hand van een risico inventarisatie. Daarnaast worden onze gastouders in opdracht van de gemeente door de GGD geïnspecteerd.

Gastouders, alle thuiswonende personen (boven de 18 jaar) en structureel bezoekers dienen daarnaast een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan Spring te overleggen en vallen onder de continue screening van de overheid. Zij staan geregistreerd in het personen register kinderopvang. Daarnaast is een certificaat voor basis kinder-EHBO verplicht.  

Wat als er iets gebeurt en mijn gastouder is alleen thuis met de kinderen? 

Wanneer een gastouder vier of meer kinderen opvangt (inclusief eigen kinderen), moet er altijd een achterwacht beschikbaar zijn. Dit is iemand die in de buurt woont of werkt en bereikbaar is tijdens de opvangtijden. Hij of zij dient bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij de gastouder te kunnen zijn. 

Financieel

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van gastouderopvang?

Ja. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag als hun gastouderbureau én gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK-register) geregistreerd staan. Alle gastouders van Spring en het Spring Gastoudebureau staan in het LRKP. 

Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over kinderopvangtoeslag onder de Wet Kinderopvang. Zo staat daar voor wie het bedoeld is, wanneer ouders er voor in aanmerking komen en hoe zij kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. 

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is van verschillende factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van het inkomen van de ouders, de gezinssamenstelling en het aantal uren dat je opvang wilt afnemen. Op de website van de Belastingdienst kun je ook een proefberekening maken. Op de tarievenlijst kun je zien welke tarieven Spring Kinderopvang hanteert.

Moet ik de kosten voor de opvang rechtstreeks aan de gastouder betalen?

Nee, je betaalt de kosten via Spring aan de gastouder. Spring Gastouderbureau vervult de wettelijk verplichte kassierfunctie voor de opvangkosten.

De gastouder vult, door in te loggen in ons digitale systeem, uren in per kind. Via dit systeem verloopt vervolgens het goedkeuren van de uren en de facturatie. Wanneer ouders hebben betaald (via een acceptmail) kan het gastouderbureau de gastouder betalen.

Waarom moet ik organisatiekosten betalen aan Spring Gastouderbureau?

Onder de organisatiekosten vallen de kosten voor de werving en selectie van gastouders, het maken van koppelingen, de begeleiding van de opvang, ondersteuning van de gastouder in de vorm van cursussen en bijeenkomsten, het jaarlijks controleren van de woning, kwaliteitsbewaking, de jaarlijkse evaluatie van de opvang en de financiële en administratieve afhandeling. Lees hier wat je mag verwachten als je kiest voor gastouderopvang van Spring.

Spring vergoedt voor de gastouder de volgende zaken: De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die de gastouder dient te hebben, de EHBO cursus + herhalingslessen en bijscholing. 

NB. Bij Spring betalen ouders vanaf het derde kind geen organisatiekosten voor dit derde of volgend(e) kind(eren). Ook betaal je maximaal € 89,00 organisatiekosten per maand voor het eerste kind en maximaal € 49,00 voor het tweede kind.