wij zijn spring.
wie word jij?

Maatregelen coronavirus - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice. Ook kun je veel informatie vinden op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Wel/niet naar de opvang en testen van kinderen

Wanneer moet mijn kind thuisblijven?

In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK kan helpen bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven. 

Waarom moet ik het melden als mijn kind thuisblijft met klachten passend bij het coronavirus?

COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, is een A-ziekte. Op grond van de Wet publieke gezondheid geldt hiervoor een meldplicht. Dit betekent dat instellingen, zoals de kinderopvang, bij 3 of meer ziektegevallen waar mogelijk van COVID-19 sprake is, dit bij de GGD moeten melden. Als je kind thuisblijft, is het dus heel belangrijk dat je het ons laat weten als er sprake is van klachten passend bij het coronavirus. Als je kind om een andere reden thuisblijft, geef dat dan ook aan.

Waar moet ik mijn kind ziek- of afmelden?

Is je kind ziek of is er een andere reden waarom je kind niet komt, laat dat dan weten bij de locatie van je kind. Geef aan als er sprake is van klachten passend bij het coronavirus. 

Mijn kind heeft hooikoorts en/of verkoudheidsklachten als gevolg van een allergie. Kan het naar de kinderopvang?

In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK kan helpen bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven.

Ik twijfel of mijn kind naar de kinderopvang kan. Wat nu?

Voor medisch overleg verwijzen we altijd naar je (huis)arts of medisch specialist. Bespreek wat de klachten zijn en of het coronavirus is uitgesloten, bijvoorbeeld bij hooikoorts en/of allergieklachten. Twijfel je daarna nog of je kind naar de kinderopvang kan komen, dan denken we graag met je mee. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit & Pedagogiek, via telefoonnummer 088-208 8280.  

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden arts de situatie van het kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden. Zie de richtlijn van het RIVM.

Tip:

In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK kan helpen bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven.

Mijn kind behoort tot een risicogroep, kan mijn kind naar de kinderopvang?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen, uitgezonderd wellicht kinderen met ernstig overgewicht en/of suikerziekte (Zie de informatie van het RIVM). Bij twijfel is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts. 

Kan ik opvangdagen ruilen als mijn kind niet naar de opvang mag omdat het klachten heeft?

Als uw kind niet naar de opvang komt omdat het klachten heeft, valt dit onder ‘ziekte’ en kunt u de opvangdagen alleen ruilen als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet zoals in onze leveringsvoorwaarden worden gesteld. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden om ruilen beperkter kunnen zijn, omdat het wel/niet kunnen voldoen aan de aanvraag afhankelijk is van de inzetbaarheid van onze medewerkers.

Krijg ik de kosten van de opvang vergoed als mijn kind niet naar de opvang mag omdat het klachten heeft?

Als uw kind niet naar de opvang komt omdat het klachten heeft, valt dit onder ‘ziekte’ en krijgt u de kosten niet vergoed. 

Wanneer worden kinderen getest?

Als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten die passen bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), dan dient de kinderopvangorganisatie dit te melden bij de GGD (zie meldplicht). De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig -met toestemming van de ouders- testen af.

Welke gegevens worden hiervoor aan de GGD verstrekt?

Voor de melding is het noodzakelijk dat de naam en het BSN-nummer van het kind en de contactgegevens van de ouders door de kinderopvangorganisatie doorgegeven worden aan de GGD.

Mag een kind, als het is getest, naar de opvang totdat de uitslag bekend is?

Nee, een kind was al thuis en blijft thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Wat gebeurt er als een kind negatief test (geen COVID-19)?

Indien de test negatief is, kan het kind weer naar de kinderopvang. 

Wat gebeurt er als een kind positief test (wel COVID-19)?

Indien de test positief is, moet het kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar de kinderopvang. De GGD start bij een bevestigde coronavirusinfectie een bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de ouders met wie het kind contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding van het virus in de samenleving tegen te gaan. Gezinsleden van een kind met COVID-19 moeten tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 10 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden.

Worden er andere maatregelen genomen en word ik daarover geïnformeerd?

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de kinderopvang en hoe en door wie u wordt geïnformeerd, is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de kinderopvangorganisatie. 

Wat als iemand in het gezin koorts heeft of benauwd is?

Heeft iemand van het gezin koorts en/of benauwdheid, dan moet die persoon zich laten testen. Tot de uitslag bekend is blijft het gezin in thuisquarantaine. 

Wat als iemand in het gezin positief is getest (wel COVID-19)?

Bij een bewezen coronavirusinfectie blijft het gezin/huisgenoten thuis tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt, dus ook eventuele kinderen.

De patiënt blijft minimaal 7 dagen in isolatie. Als daarna de klachten tenminste 24 uur weg zijn, dan stopt de isolatie voor de patiënt.

De kinderopvang en COVID-19

Ik wil graag een persoonlijk gesprek met een medewerker van Spring, kan dit?

Overleg met ouders vindt zoveel mogelijk telefonisch of online plaats. Dit geldt ook voor intakegesprekken en rondleidingen voor geïnteresseerde ouders. Als er echt noodzaak is voor fysiek overleg dan wordt minimaal 1,5 meter afstand in acht genomen en vindt dit gesprek buiten de groepsruimten plaats.

Hoe gaat Spring om met de 1½ meter richtlijn?

Als Spring nemen wij de landelijke richtlijnen voor de kinderopvang als uitgangspunt. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang.

Volwassenen moeten wel 1,5 meter afstand houden. Dus tussen pedagogisch medewerkers onderling bewaren we waar mogelijk afstand, en ook in het contact met ouders (brengen en halen) en leerkrachten bewaken we 1,5 meter afstand. 

Brengen en halen naar school of opvang, hoe moet dat?

Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen. Het is een goed idee om achter elkaar te fietsen. Eén fietslengte is namelijk precies 1,5 meter. Ook bij het stoplicht kun je het beste achter elkaar blijven staan.

De school en de opvang maken regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school of de opvang, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar je je kind afzet en weer ophaalt. Houd je goed aan die regels. En bewaar de afstand van 1,5 meter tussen jou en andere kinderen en ouders.

Gaat jouw kind met leerlingenvervoer naar school? Het leerlingenvervoer kan vanaf 11 mei op de normale manier van start gaan. Leerlingen onderling en leerlingen en de chauffeur hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. De chauffeur kan dus helpen bij het in- en uitstappen van de leerlingen. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig om contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen.

Mogen opa en oma kinderen weer halen/brengen van en naar de kinderopvang?

Het is niet verboden dat opa en oma de kinderen halen of brengen naar de opvang. Als je de kinderen wegbrengt zijn er meestal meer mensen op straat. Vraag je af of het voor opa en oma verstandig is om al deze mensen tegen te komen, met het oog op de gezondheid van opa en oma. Misschien is het verstandig om voor een andere oplossing te kiezen. 

Hoe bewaakt Spring de hygiëne?

In de kinderopvang worden altijd strikte hygiënemaatregelen gevolgd. In deze periode hebben wij extra aandacht voor het tussentijds reinigen van de locatie en volgen wij de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.

Mag ik naar binnen bij een locatie van Spring?

Nee. Tenzij dit (in uitzonderingsituaties) anders is aangegeven door de locatie. Op de meeste locaties gebeurt het brengen en halen (de overdracht) nu buiten. Wij snappen dat dit vervelend kan zijn, zeker nu het weer slechter wordt. Gezien het stijgend aantal besmettingen kunnen wij dit echter niet veranderen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.  

Willen jullie dat ik een mondkapje draag als ik toch naar binnen mag?

Ja. Op locaties waar het brengen en halen van kinderen niet buiten plaats kan vinden, vragen wij ouders met klem om (binnen) een mondkapje te dragen. Ook andere externe bezoekers, zoals leveranciers, vragen wij dit te doen? 

Dragen medewerkers ook mondkapjes?

Ja. Onze medewerkers dragen in de tijdens de overdracht mondkapjes of doorzichtige gezichtsmaskers. Op de groep doen zij dit niet.

Moet ik 1,5 m. afstand houden?

Ja. Houd altijd 1,5 m. afstand van andere volwassenen. Voor kinderen geldt dit niet.

Zijn er aanvullende maatregelen op locaties?

Indien er aanvullende maatregelen zijn op locaties, wordt dit kenbaar gemaakt door pijlen (looproutes), posters en/of door onze medewerkers. Wij verzoeken u met klem deze op te volgen.

Waar vind ik de laatste versie van het landelijke protocol Kinderopvang & corona

De laatste versie kun je via de onderstaande link bekijken:

Protocol Kinderopvang & corona_versie 10-12-20

Personele bezetting tijdens corona

Waarom heeft de kinderopvang personeelstekort door corona?

Volgens de richtlijnen van de overheid moeten mensen met klachten die passen bij het coronavirus thuisblijven en zich laten testen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Inmiddels lopen de wachttijden voor een test soms op tot 4 dagen. Medewerkers moeten in de periode tot de uitslag thuisblijven. Hierdoor krijgen wij steeds meer te maken met personeelskrapte op de groepen.

Wat doet Spring als medewerkers uitvallen doordat zij zich moeten laten testen?

Wij doen ons uiterste best om uitval van een pedagogisch medewerker zo goed en snel mogelijk op te vangen, bij voorkeur door een naaste collega op de groep te laten werken. Lukt het echt niet om vervanging te regelen, dan kijken we of we groepen kunnen samenvoegen. Wij doen er in ieder geval alles aan om sluiting van een groep of locatie door onderbezetting te voorkomen. Uitgangspunten blijven dat de opvang verantwoord is en de veiligheid en het welbevinden van de kinderen en medewerkers gewaarborgd is. 

Hoe kan ik helpen?

  • Blijft uw kind thuis? Geef dit dan zo snel mogelijk aan de locatie door, zodat wij onze personeelsplanning daarop kunnen aanpassen. 
  • Als de personeelskrapte op een locatie zo nijpend is en wij de groep of locatie mogelijk moeten sluiten, kan het zijn dat wij u benaderen met de vraag of de opvang van uw kind op die dag anders opgelost kan worden. 

Waarom luidt de kinderopvang de noodklok?

Wanneer medewerkers klachten hebben moeten zij thuisblijven in afwachting van de test en de uitslag. Pedagogisch medewerkers kunnen hun beroep niet vanuit huis uitoefenen, dus zij zijn tijdelijk niet inzetbaar. Daar komt bij dat de wachttijden voor de testen steeds langer worden. Mensen zijn dus soms 5 à 6 dagen niet inzetbaar. Dit zorgt voor personeelstekorten. 

Als het zo doorgaat, de winter toeslaat en steeds meer mensen verkoudheids- en/of griepklachten krijgen, dan hebben wij misschien wel zoveel mensen te kort dat we locaties tijdelijk moeten sluiten. Dat zou desastreus zijn voor de maatschappij, want dan is er gewoon geen opvang meer voor ouders die moeten werken. 

Wat doet de kinderopvang zelf aan dit probleem?

Wij hebben een draaiboek opgesteld hoe om te gaan met personeelskrapte als gevolg van de coronamaatregelen. Onderdeel hiervan zijn de coulancerichtlijnen voor personeelsinzet die de GGD’s tijdens de lockdown tijdelijk hebben toegestaan. Als het echt niet anders kan hanteren we deze weer als uitgangspunt. 

Daarnaast dringt de branche er bij de politiek op aan om medewerkers uit de kinderopvang voorrang te geven bij het testen. Kinderopvang is een cruciaal beroep. Dat hebben we ook gemerkt tijdens de intelligente lockdown, waarin we noodopvang hebben moeten bieden zodat ouders met een vitaal beroep (zoals verpleegkundigen) konden blijven werken. Daarom vinden wij dat medewerkers uit de kinderopvang (en het onderwijs) voorrang moeten krijgen met het testen. 

Kan Spring niet gewoon zelf particuliere testen inkopen?

Het aanschaffen van testen is inderdaad iets wat door de brancheverenigingen wordt onderzocht. Op dit moment is echter nog niet duidelijk of dit kan en wat de kosten hiervoor zijn. Bovendien zijn er vraagtekens bij de betrouwbaarheid van sommige testen. 

Financieel

Mijn kind moet thuisblijven vanwege klachten of kan maar gedeeltelijk naar de bso. Moet ik blijven betalen voor de opvang?

Het antwoord is ‘ja’. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan:  

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. 
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Hoe vindt de uitbetaling van de compensatieregeling plaats?

De compensatieregeling loopt tot 8 juni; de volledige openstelling van de kinderopvang en bestaat voor het grootste gedeelte uit de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Dit bedrag wordt omstreeks 8 juli uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het andere deel van de compensatieregeling betreft het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat door Spring is vastgesteld. Deze tarieven zijn op de website van Spring te vinden. Via de maandelijkse factuur brengen wij dit tarief bij u in rekening. Dit gedeelte van de compensatieregeling wordt door Spring aan u terugbetaald. 

De uitbetalingen voor de periodes van 16 maart t/m 30 april 2020, 16 maart t/m 30 april 2020 en voor de periode van 1 tot 11 mei zijn reeds gedaan.  

Ouders die in de periode van 11 mei tot 8 juni minder gebruik hebben kunnen maken van de bso, kunnen voor deze periode bij ons een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage boven het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding kunt u na 8 juni via onze website aanvragen via dit formulier.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van de gemeente.

Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

De tarieven die Spring hanteert zijn op de website van Spring te vinden.

Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?

Je ontvangt het hele factuurbedrag terug van Spring wanneer je de Belastingdienst toestemming hebt gegeven de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie over te maken.

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als je kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en je betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijg je dit gecompenseerd via Spring.

Mijn inkomsten wijzigen. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen je in dit geval om de gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via www.mijntoeslagen.nl.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. Wij verwijzen je graag door naar de website van BOinK waar een meldpunt is ingericht.

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang/vragenlijst-ouders-geen-vergoeding-kinderopvang

Corona en vakantie

Mag mijn kind naar de opvang als wij op vakantie gaan/zijn geweest naar een land met code rood of oranje?

 

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies?
De Rijksoverheid zegt hierover: wie terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies, wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar. Zij mogen naar de opvang.  

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies?
De Rijksoverheid zegt hierover: ouders die terugkomen uit een oranje of rood land, worden dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuis blijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen tot en met 12 jaar zullen ze anderen moeten vragen.

Wij gaan er vanuit dat je bij terugkomst uit een land met een code rood of oranje het dwingende advies van de overheid van 10 dagen thuisquarantaine in acht neemt en dat je je kinderen dus niet zelf naar de opvang brengt. Daarnaast blijft het uitgangspunt dat kinderen met klachten thuisblijven.

De beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK kan helpen bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven.

Via onderstaande link kun je informatie vinden over de actuele reisadviezen:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland