wij zijn spring.
wie word jij?

Peuteraanbod - veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over ons peuteraanbod. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice.

Algemeen

Wat is peuteraanbod?

Bij Spring kunnen alle kinderen vanaf 2 jaar gebruikmaken van het peuteraanbod. Hier kunnen ze enkele uren per week spelen en leren met leeftijdsgenootjes. Op de groep wordt gewerkt met thema's en de activiteiten die worden ondernomen zijn erop gericht om de peuters te stimuleren in hun ontwikkeling. Peuteraanbod heette voorheen peuterspeelzaal(werk).

Waarom heet dit nu peuteraanbod en niet peuterspeelzaal?

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk van kracht. Hierdoor worden alle peuterspeelzalen onderdeel van de kinderopvang. Zij ‘harmoniseren’ dus. Met deze wetswijzigingen worden alle kwaliteitseisen voor beide opvangsoorten gelijk getrokken. Het is niet zo dat de peuterspeelzalen hierdoor verdwijnen, maar je ziet wel landelijk dat de benaming verandert. Spring heeft ervoor gekozen om de term ‘Peuteraanbod’ te gaan gebruiken.

Waar kan ik vinden hoe Spring denkt over de opvang van mijn kind?

Hoe wij tegen de opvang van uw kind aankijken staat omschreven in ons pedagogisch beleidSpring Actief en VVE spelen hierbij een belangrijke rol. Kijk voor alle informatie onder 'zo werken wij'.

Kan ik zelf een keer een kijkje op locatie nemen?

Jazeker! Je bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Je kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor je klaarstaat om je rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Kan mijn kind eerst komen wennen?

Het is heel logisch dat je kind in het begin moet wennen. Onze medewerkers zullen jouw kind in de eerste periode dan ook ondersteunen en extra aandacht geven, zodat hij of zij snel vertrouwd raakt met de dagelijkse gang van zaken op de locatie. De medewerkers zullen vooraf met je bespreken hoe deze wenperiode wordt vormgegeven.

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?

Tijdens het brengen en halen van de kinderen kun je informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Daarnaast houdt Spring minimaal één keer per jaar het 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling van jouw kind met je besproken wordt. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wil je even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, dan kun je daarvoor een afspraak maken.

Moet ik zelf eten, drinken of luiers meenemen?

Nee, bij Spring zijn de tarieven ‘inclusief’. Dat wil voor het peuteraanbod zeggen dat de tarieven inclusief luiers, fruit en drinken zijn. Mocht jouw kind speciale voeding gebruiken (bijv. i.v.m. een allergie), dan vragen wij je wel deze zelf mee te nemen.

Zijn de locaties tijdens schoolvakanties en feestdagen gesloten?

Ja, onze locaties voor peuteraanbod zijn gedurende de schoolvakanties en op nationale feestdagen gesloten. Welke dagen dit zijn voor jouw locatie, vind je op de locatiepagina.

Mag mijn kind naar het peuteraanbod als het ziek is?

In principe houden wij de volgende richtlijn aan: als het verantwoord is, dan mag je kind komen. Uiteraard mag het ziek zijn geen gevaar opleveren voor de andere kinderen, de medewerkers en je kind zelf. Verder moet de conditie van je kind het toelaten om in een groep opgevangen te worden. Dit kan per situatie verschillend zijn.

Wanneer je kind tijdens de opvang te ziek wordt, belt de pedagogisch medewerkers de ouders met de vraag om het kind op te komen halen. Het is dus belangrijk om als ouder goed bereikbaar te zijn. 

Heeft je kind één van de kinderziektes? Dan hoeft dit ook geen reden zijn om het thuis te houden. Vaak is de incubatietijd namelijk al voorbij, voordat de kinderziekte zich openbaart en je kind er daadwerkelijk ziek van wordt. Bij sommige infectieziekten -die ernstig kunnen zijn- mag het zieke kind niet naar het peuteraanbod komen om zo de medewerkers en andere kinderen te beschermen.

Is je kind ziek en twijfel je of het naar het peuteraanbod mag komen? In dat geval kun je het beste overleggen met een pedagogisch medewerker (of de manager) van jouw locatie. Zij kunnen samen met jou inschatten of het verantwoord is om je kind naar de opvang te brengen.

Medicijnverstrekking
Wij voeren een terughoudend beleid in het toedienen van medicijnen en zelfzorgmiddelen. Voor medicijnverstrekking op de opvang gelden strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in ons beleid 'Zieke kinderen en medicijnverstrekking'. Mocht het nodig zijn dat jouw kind tijdens opvanguren medicijnen toegediend krijgt, dan dien je hiervoor de 'Overeenkomst gebruik geneesmiddelen' in te vullen.

Deze overeenkomst en het gehele beleid zieke kinderen en medicijnverstrekking kun je hieronder downloaden.

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind naar het peuteraanbod?

Volgens het pedagogisch beleid van Spring zijn kinderen vanaf 2 jaar van harte welkom bij ons peuteraanbod, maar dit is niet verplicht. Over de financiële kant van de opvang (tarieven en subsidie) maakt Spring afspraken met de gemeente. Dit kan dus per gemeente verschillen. Wil je jouw kind laten beginnen vanaf zijn of haar tweede verjaardag, maar houdt jouw gemeente een ‘latere’ startleeftijd aan (bijv. 2 jaar en 3 maanden)? Dan kan het zijn dat je de eerste 3 maanden een ander tarief betaalt. Val je onder de gemeentelijke subsidie regeling, dan heb je deze eerste drie maanden geen recht op een tegemoetkoming in de kosten.

Weten hoe dit in jouw gemeente geregeld is? Kijk dan op de tarieflijst of neem contact op met onze klantenservice.

Diensten

Is het peuteraanbod ook open tijdens schoolvakanties?

In principe zijn onze locaties voor peuteraanbod gesloten tijdens de schoolvakanties (vakantieweken). In Nederland wordt door het ministerie van OC&W richtlijnen gegeven welke 40 weken kinderen naar school gaan (de schoolweken) en welke 12 weken kinderen vakantie hebben (de vakantieweken). Bij Spring houden wij deze richtlijnen aan. Vakantieweken zijn bij ons dan ook de vakanties voor de regio Zuid, zoals deze door het ministerie van OC&W zijn aangegeven. 

Kan ik ook extra peuteraanbod afnemen?

Al je bovenop het reguliere peuteraanbod extra opvang wil, dan kun je hiervoor terecht bij onze kinderdag verblijven. Ook is het op sommige peuteraanbod locaties mogelijk om een extra dagdeel peuteraanbod af te nemen. Voor extra peuteraanbod wordt het kinderopvangtarief voor 40 weken halve dagopvang gerekend.

Wanneer je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt je deze ook aanvragen voor het extra dagdeel. Maak je voor het 1e en 2e dagdeel gebruik van de subsidieregeling, dan heb je geen recht op een tegemoetkoming in deze kosten.

 

Kan ik dagopvang en peuteraanbod combineren?

Ja, dat kan. Wanneer je dagopvang bij ons afneemt (contract voor 52 weken), kun je ook een contract afsluiten voor peuteraanbod (40 weken). 

Wat is de minimale afname?

Bij ons peuteraanbod is de minimale afname 5,5 uur (dat wil zeggen: 2 blokken peuteraanbod óf 1 blok peuteraanbod en 1 dagdeel dagopvang 0-4 jaar). Dit is op voorwaarde dat beide opvangsoorten (dus peuteraanbod en dagopvang) in hetzelfde gebouw zitten.

Wat betekenen de gecombineerde dagdelen?

Bij sommige peuterspeelzalen staan bij de openingstijden (op de locatiepagina) gecombineerde dagdelen aangegeven. Wanneer je kind naar deze peuterspeelzaal komt, dan is dat voor twee (gecombineerde) dagdelen. Bijv. maandagochtend en donderdagochtend óf dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Dit heeft te maken met afspraken die we hierover hebben gemaakt met de gemeente waarin de peuterspeelzaal gevestigd is.

Heeft je kind een VVE-indicatie? Dan komt je kind vier dagdelen van een combinatie. Dus maandagochtend en donderdagochtend én dinsdagmiddag en vrijdagochtend

Financieel

Waar kan ik vinden wat de kosten voor het peuteraanbod zijn?

Op de pagina 'tarieven peuteraanbod' vind je de tarieflijsten per gemeente. Hier lees je ook of je recht hebt op een tegemoetkoming van de gemeente of de Belastingdienst.

Is het mogelijk dat Spring mijn kinderopvangkosten berekent?

Ja dat kan. De medewerkers van onze klantenservice helpen je graag uit te rekenen hoeveel peuteraanbod kost in jouw situatie. De contactgegevens vind je hier.

Wanneer ontvang ik mijn factuur en wanneer wordt deze afgeschreven?

Spring stuurt de factuur, bij voorkeur digitaal, in de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Alle facturen worden geïnd door middel van automatische incasso vóór de 1e werkdag van de maand. De incassodata staan hieronder vermeld.

De facturatie vindt plaats over 12 maanden*. Dat betekent dat de kosten voor de vaste opvang worden verspreid over 12 maanden. Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd.

*M.u.v. het peuteraanbod in de gemeente Venlo. Facturatie en het verspreiden van de kosten gebeurt in deze gemeente over 10 maanden.

Periodes en incassodata 2019

 • januari: 28-12-2019 (peuteraanbod onder voorbehoud)
 • februari: 28-01-2019
 • maart: 27-02-2019
 • april: 27-03-2019
 • mei: 30-04-2019
 • juni: 27-05-2019
 • juli: 27-06-2019*
 • augustus: 29-07-2019*
 • september: 27-08-2019
 • oktober: 27-09-2019
 • november: 28-10-2019
 • december: 27-11-2019
 • januari (2020): 27-12-2019

*M.u.v. peuteraanbod in de gemeente Venlo

Kan het incassomoment aangepast worden?

De incassomomenten worden door Spring bepaald. Deze liggen rond de 27e van de maand en kunnen niet aangepast worden. Een overzicht van de incassodata vind je bij de vraag 'Wanneer ontvang ik mijn factuur en wanneer wordt deze afgeschreven?'.

Krijg ik een jaaropgave van Spring?

Ja, aan het begin van het nieuwe jaar sturen wij eenmalig (per kind) een digitale jaaropgave over het voorgaande jaar. Hierop staan ook de incidentele en extra opvanguren van dat jaar.

Mijn werksituatie of inkomen wijzigt. Wat moet ik doen?

Wanneer je werksituatie verandert (je partner verliest bijv. zijn of haar baan óf gaat juist werken) dan kan dit gevolgen hebben voor de regeling waaronder je valt (kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie) en de eventuele hoogte van het bedrag. Neem bij een wijziging dan ook contact op met onze klantenservice zodat wij samen met u kunnen bekijken wat de verandering(en) betekenen voor uw situatie.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag en blijft dit ook zo na de wijziging? Dan kan de wijziging wel van invloed zijn op de hoogte van de toeslag. Geef dan ook altijd een verandering door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Ik verlies mijn inkomen. Heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Als je kind nog naar de opvang gaat en je verliest je inkomen, dan heb je nog minimaal 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) vind je meer informatie hierover.

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor landelijk erkende methodes die jonge kinderen (peuters) spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

Bieden alle peuterspeelzalen VVE?

Een groot aantal van onze peuterspeelzalen zijn VVE-gecertificeerd. Locaties die dit niet zijn, werken met Spring Actief. Een door Spring ontwikkelde methode die, net als VVE methodes, kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Dus of je kind nu naar een 'VVE-peuterspeelzaal' gaat of niet, het krijgt altijd een kwalitatief hoogstaand voorschools aanbod en wordt zo goed voorbereid op de overstap naar de basisschool.

Meer informatie over VVE en Spring Actief vind je hier.

Wat is een VVE-indicatie?

Kinderen die (mogelijk) een ontwikkelingsachterstand hebben, kunnen een VVE-indicatie krijgen. De gemeente bepaalt of je kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal verloopt dit via het consultatiebureau. In dat geval kan je kind vaker gebruik maken van de dagopvang/het peuteraanbod met VVE en vergoedt de gemeente deze extra uren.

De gemeente stelt de criteria en het minimaal aantal dagdelen vast. In de tarieflijsten voor ons peuteraanbod lees je wat de regels zijn in jouw gemeente.

Welke locaties zijn VVE-gecertificeerd?

Heeft je kind een VVE-indicatie, dan kan het voor extra (gratis) dagdelen terecht op één van onze VVE-gecertificeerde locaties. Welke dit zijn kun je zien in dit overzicht.

Inschrijven/wijzigen/opzeggen

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven kan eenvoudig via ons ouderportaal.

Hoe weet ik of mijn inschrijving is ontvangen?

Wanneer je inschrijving is ontvangen, ontvangt je automatisch een ontvangstbevestiging van ons klantsysteem. Wanneer de inschrijving vervolgens is verwerkt ontvangt je een inschrijfbevestiging waarop vermeld staat dat wij contact met je opnemen om een passend aanbod te kunnen doen.

Is er een wachtlijst/wanneer krijg ik te horen of er plek is?

Het kan zijn dat er niet altijd meteen plek is voor je kind. Daarom raden wij ouders aan om hun kind zo snel mogelijk in te schrijven via onze website. Daarmee wordt je kind op de wachtlijst geplaatst en gaan wij kijken of er plek is voor je kind op de aangevraagde dagen. Vervolgens nemen wij contact met je op om een passend aanbod kunnen doen. Of dit kan en wanneer dit kan, is afhankelijk van de leeftijd van je kind, de ingangsdatum van de opvang, de gewenste dagen en de gekozen kinderopvanglocatie. Daarbij kijken wij ook naar de inschrijfdatum. Mocht plaatsing niet of slechts gedeeltelijk mogelijk zijn, dan bespreken wij met je wat er wel mogelijk is. 

Is er een wachtlijst/wanneer krijg ik te horen of er plek is?

Hoe kan ik een wijziging in persoonsgegevens doorgeven?

Een wijziging in persoonsgegevens kun je (bij voorkeur) via deze website doorgeven. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Hoe kan ik een wijziging in de opvang doorgeven?

Een wijziging in de opvang kun je (bij voorkeur) via deze website doorgeven. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Mijn kind wordt 4 jaar. Moet ik zelf de opvang laten beëindigen?

Voor het peuteraanbod is de einddatum van de plaatsingsovereenkomst altijd automatisch de dag vóórdat je kind 4 jaar wordt. Deze staat ook op je plaatsingsovereenkomst aangegeven. Alleen wanneer je de opvang eerder wil laten eindigen dan de einddatum die op de overeenkomst staat, moet je dit zelf doen. Houdt u hierbij rekening met 1 maand opzegtermijn.

Let op: is je kind in een vakantie jarig? Bij de einddatum op de overeenkomst is hier geen rekening mee gehouden. Zeg in dat geval de overeenkomst minimaal 1 maand voor de vakantie op. 

Hoe kan ik de opvang beëindigen?

Het beëindigen van de opvang dient altijd schriftelijk te gebeuren via het wijzigingsformulier op deze website. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Kan ik mijn opvang voor een bepaalde periode stopzetten en daarna hervatten?

Je kunt de opvang van je kind altijd stopzetting (met inachtneming van 1 maand opzegtermijn). Bij een stopzetting kunnen wij echter geen garantie geven dat er weer plaats is wanneer je de opvang wil hervatten. Je kind kan dan wel op de wachtlijst blijven staan.