wij zijn spring.
wie word jij?

Kwaliteit

Als je gebruikmaakt van kinderopvang is het belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat de opvang aan alle kwaliteitseisen voldoet. De kwaliteit van kinderopvang, ofwel verantwoorde opvang, is een breed begrip. Hieronder laten we zien waar je allemaal aan kunt denken en hoe dit bij Spring is geregeld. Lees ook de overige pagina's onder 'Zo werken wij'.

Wettelijke eisen

De basiskwaliteit van de kinderopvang is vastgelegd in wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld:

 

Landelijk Register Kinderopvang

Al onze locaties en gastouders hebben een vergunning: deze krijg je als je voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Deze locaties en gastouders zijn ook geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is een vereiste als je gebruik wilt maken van kinderopvangtoeslag. Op iedere locatiepagina vind je de link naar de desbetreffende registratie in het LRK met bijbehorend LRK-nummer.

GGD-inspectie

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) toetst namens de gemeentes de kwaliteit van de kinderopvang op alle locaties van Spring. Dit gebeurt voordat een locatie opent en daarna elk jaar. Hiervan wordt een inspectierapport gemaakt. Op elke locatiepagina staat een link naar het Landelijk Register Kinderopvang. Hier vind je de gegevens van de locatie inclusief het inspectierapport. Spring bespreekt het rapport ook met de oudercommissie van de locatie.

Onze medewerkers

Kwalitatief goede opvang valt of staat met de kwaliteit en bevlogenheid van de pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers van Spring voldoen aan de eisen die aan beroepskrachten in de kinderopvang worden gesteld. Niet alleen op pedagogisch inhoudelijk vlak, maar ook op gebied van veiligheid (kinder-EHBO en BHV) en taaleisen. Alleen doen we meer dan dat. Zo werken we al jaren met pedagogisch coaches, iets wat vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht wordt. Lees meer over onze medewerkers.

Oudercommissies

We vinden het belangrijk dat ouders meedenken en meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening. Lees hierover meer onder oudercommissies.

Suggestie of klacht

Natuurlijk doen wij er alles aan om de opvang van je kind zo goed mogelijk te laten verlopen. We zijn blij complimenten, maar het kan ook zijn dat er toch iets mis gaat of dat je niet tevreden bent. In dat geval zijn we blij met feedback waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Het beste kun je je opmerkingen of suggesties bespreken op de plek waar ze thuishoren. Dus bijvoorbeeld bij de mentor van je kind of bij de manager van jouw locatie. Gaat dat niet, lees dan verder op de pagina 'suggestie of klacht'