wij zijn spring.
wie word jij?

Oudercommissies

We vinden het belangrijk dat ouders meedenken en meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening. Alle kindcentra en het gastouderbureau hebben een lokale oudercommissie. Daarnaast is er een overkoepelende oudercommissie.

De lokale oudercommissie:

  • behartigt de belangen van kinderen en ouders;
  • bevordert de communicatie tussen ouders en medewerkers van de locatie dan wel gastouders;
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren;
  • adviseert over onder meer pedagogisch beleid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en veiligheid en gezondheid.

Overkoepelende oudercommissie

De overkoepelende oudercommissie (OOC) heeft inspraak op centraal beleid. De lokale oudercommissies kunnen hun adviesrecht over het Springbeleid op centraal niveau overdragen aan de overkoepelende commissie (mandateren). Ongeveer vijf keer per jaar vindt er overleg plaats met de directeur-bestuurder van Spring.

Bekijk het reglement van de OOC

Door lid te worden van de oudercommissie:

  • heb je invloed op het beleid van Spring;
  • kun je meewerken aan de kwaliteit van de opvang van je kind(eren) én;
  • doe je ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

Lijkt het je wat om lid te worden van de lokale of overkoepelende oudercommissie of wil je graag meer informatie? Dan komen we graag met je in contact. Voor meer informatie over de lokale oudercommissie kun je terecht bij de manager van jouw locatie (of vraag ernaar op de groep).


De overkoepelende oudercommissie is te bereiken via ooc@spring-kinderopvang.nl

Zie ook voor meer informatie de folder ‘Wij staan om je te springen’ en het artikel over oudercommissies met ouders aan het woord in het e-magazine voor ouders.