wij zijn spring.
wie word jij?

Methodes Spring Actief en VVE

Met onze methode Spring Actief en gecertificeerde voor- en vroegschoolse methodes (VVE) zorgen we voor uitdagende activiteiten die passen bij de belevingswereld en ontwikkeling van je kind. Spelen is daarmee leuk én leerzaam!

Op verschillende kinderdagverblijven en binnen ons peuteraanbod werken we met een VVE-methode (Piramide, Uk en Puk, Startblokken, e.d.). Daar waar dat niet is én op de bso-groepen werken we met Spring Actief. Zo zorgen we ervoor dat álle kinderen een doelgericht activiteiten- en spelaanbod krijgen waarmee we de brede ontwikkeling stimuleren.

Spring Actief

Bij Spring werken we al jarenlang met Spring Actief. Een door onszelf ontwikkelde methode om spelenderwijs aandacht te schenken aan de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Spring Actief staat voor: 

 • urenlang speelplezier
  dankzij gevarieerde, súpertoffe activiteiten 
 • ontdekken
  iedere zes tot acht weken is er een nieuw thema en valt er weer van alles te ontdekken
 • meedoen
  kinderen denken mee over de activiteiten, dat maakt meedoen nóg leuker! 
 • uitdaging
  we sluiten aan op de ontwikkeling en behoeftes van elk kind en dagen uit... daar groei je van!

Schijf van vijf

De kapstok van Spring Actief is de zogeheten Schijf van Vijf. Deze staat voor de vijf verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen: creatief, constructief, cognitief, sociaal en motorisch. De schijf van vijf zorgt ervoor dat we aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden wanneer we -telkens vanuit een specifiek thema- activiteiten met kinderen doen. Daarnaast is er altijd veel aandacht voor taal. Ook betrekken we kinderen zoveel mogelijk bij het samenstellen van de activiteitenprogramma’s. 

Meer weten over Spring Actief? Klik dan door het e-magazine ‘Ik tel tot vijf’.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVE is een verzamelnaam voor landelijk erkende methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. VVE werkt net als Spring Actief met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

Op verschillende kinderdagverblijven en binnen ons peuteraanbod werken we met een VVE-methode. Kinderen die (mogelijk) een ontwikkelingsachterstand hebben, kunnen een VVE-indicatie krijgen. De gemeente bepaalt of je kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal verloopt dit via het consultatiebureau. In dat geval kan je kind vaker gebruik maken van de dagopvang/het peuteraanbod met VVE en vergoedt de gemeente deze extra uren.

De gemeente stelt de criteria en het minimaal aantal dagdelen vast. De gemeente besluit ook wie de keuze voor een VVE-programma maakt: de gemeente zelf, de basisscholen of de opvangorganisatie. Dit is de reden waarom niet alle Spring-locaties (naast Spring Actief) met dezelfde VVE-methode werken.

Benieuwd op welke locaties van ons je terecht kunt met een VVE-indicatie? Een overzicht vind je hier.