wij zijn spring.
wie word jij?

Pedagogische doelen

De vier pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang vormen de basis van ons pedagogisch beleid. 

1. Kinderen emotionele en fysieke veiligheid bieden

Kinderen moeten zich veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Een kind dat zich veilig voelt en lekker in zijn vel zit, heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. In de eerste plaats zijn het onze pedagogisch medewerkers die zorgen voor deze veiligheid: zij bouwen een vertrouwde, warme relatie op met jouw kind en tussen de kinderen onderling. Dit doen zij bijvoorbeeld door:

  • écht oog te hebben voor je kind, te kijken en te luisteren naar wat je kind beweegt;
  • gewenst gedrag te benadrukken, oprecht en specifiek;
  • waardering te tonen;
  • veel met non-verbale communicatie te werken (lachen, ja-knikken, aanmoedigen en bevestigen).

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de kinderen bij elkaar in een vaste groep zitten (de stamgroep). Kinderen raken vertrouwd met elkaar wanneer ze regelmatig met elkaar spelen. De pedagogisch medewerker helpt de kinderen om zich veilig te voelen bij elkaar, om samen plezier te hebben en om positieve relaties op te bouwen. Ook de indeling en inrichting van de groepsruimtes en het kindcentrum dragen bij aan het gevoel van geborgenheid.

2. De persoonlijke vaardigheden van kinderen stimuleren

We zorgen ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Met persoonlijke vaardigheden bedoelen we zaken als weerbaarheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met diverse situaties. Je kind leert om te gaan met problemen en ze op te lossen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Gaandeweg leert en ontdekt je kind wie het is, wat het kan en welke vaardigheden nodig zijn in bepaalde situaties. We hebben oog voor de brede ontwikkeling van het kind. Denk aan zelfstandigheid en omgevingsbewustzijn, spelontwikkeling, taalontwikkeling, grove en fijne motorische ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

Binnen Spring stellen we activiteitenprogramma’s samen met behulp van onze methode Spring Actief. Zo zorgen we voor uitdagende activiteiten die passen bij de belevingswereld en ontwikkeling van je kind.

3. Kinderen begeleiden in hun sociale ontwikkeling

We leren kinderen omgaan met elkaar en rekening te houden met elkaar. Daar hoort ook bij dat je leert omgaan met gevoelens, zoals verdriet, bang zijn, boosheid, teleurstelling en jaloezie. Emotionele ontwikkeling is een geleidelijk proces van je leren uiten en dit weten te benoemen. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen hierbij. De manier waarop hangt af van het ontwikkelingsniveau van je kind en van wat jouw kind nodig heeft.

4. Kinderen kennis laten maken met waarden en normen van de samenleving

Om in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden, normen en regels van de samenleving waarvan zij deel uitmaken, leren kennen en zich eigen maken. In de wereld van het kindcentrum leert je kind de cultuur, regels en opvattingen van de groep en het kindcentrum kennen en gebruiken door de omgang met andere kinderen en pedagogisch medewerkers.