Istock 1143334824 2000
Zo werken wij

Opstapje: opvoedondersteuning in Cuijk

Op onze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kinderen. Soms kan het fijn zijn om ook thuis begeleiding te krijgen. In de gemeente Cuijk kan dit met Opstapje; een gesubsidieerd gezinsprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Wat Opstapje inhoudt en hoe je hiervoor in aanmerking komt lees je op deze pagina.

Wat is Opstapje?

Opstapje is een (gratis) gezinsprogramma in de gemeente Cuijk voor peuters van 2 tot 4 jaar. Wanneer je deelneemt aan Opstapje komt de speciaal hiervoor opgeleide contactmedewerker thuis langs. Zij begeleidt de ouder bij het uitvoeren van speelse, leerzame activiteiten met zijn of haar kind zodat de ouder dit na het bezoek ook zelf kan. Voor de activiteiten worden werkmaterialen gebruikt die aansluiten bij de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben voor een goede start in groep 1. Je gaat als ouder dus zelf aan de slag met je kind. Leerzaam en leuk! De materialen mogen de ouders houden. Daarnaast geeft Opstapje informatie over de ontwikkeling van kinderen en mogelijkheden om die ontwikkeling te stimuleren.

Hoe ziet het programma eruit?

Er kan twee keer per jaar gestart worden met Opstapje: februari en september. Eerst wordt er gestart met huisbezoeken: een half jaar lang komt de contactmedewerker één keer per week een half uur thuis langs. Na dit eerste half jaar kun je één keer in de 3 à 4 weken deelnemen aan groepsbijeenkomsten. Dit is onder schooltijd op een makkelijk te bereiken plek in Cuijk. 

Voor wie is Opstapje geschikt?

Opstapje is geschikt voor ouders die graag ondersteuning willen in de opvoeding en voor kinderen die wat hulp kunnen gebruiken bij de taalontwikkeling en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe kom ik in aanmerking?

In de meeste gevallen stuurt het consultatiebureau ouders door. De contactmedewerker maakt tijdens de eerste intake thuis een inschatting of Opstapje de juiste ondersteuning biedt voor het gezin.

Opstapje is voor alle peuters in Cuijk. Dus ook voor kinderen die (nog) niet naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal gaan. Het wordt wel aangeraden om je kind tijdens of na het traject naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf te laten gaan zodat de ondersteuning doorloopt.

Opstapje in het kort
  • Voor alle peuters van 2-4 jaar in Cuijk die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun ontwikkeling (taal en sociaal emotioneel).
  • Gesubsidieerd gezinsprogramma dat ondersteuning thuis biedt (dus geen kosten voor de ouders).
  • Groepsbijeenkomsten onder schooltijd. 
  • Goede voorbereiding op de basisschool.
  • Activiteiten die je met je kind kunt doen om de ontwikkeling te stimuleren inclusief gratis spelmateriaal.
  • Ook geschikt voor anderstalige en/of laaggeletterde ouders (werkt met pictogrammen en instructietekeningen).
Meer informatie

Denk of wil je in aanmerking komen voor Opstapje, bespreek dit dan met de wijkverpleegkundige van de GGD. Voor meer informatie over Opstapje kun je ook contact opnemen met onze contactmedewerker Radia (e-mail: rvrhoon@spring-kinderopvang.nl). Zij staat je graag te woord!