wij zijn spring.
wie word jij?

Verloop van de dag

Kinderen hebben behoefte aan structuur en veiligheid. Daarom is het verloop van de dag opgebouwd uit een aantal vaste rituelen en onderdelen, zowel op het kinderdagverblijf, als bij het peuteraanbod als op de buitenschoolse opvang.

/media/134407/verloop-dag-ritme-baby.jpg

De dagindeling van de baby’s is volledig aangepast aan hun leef-, eet- en slaappatroon. Naarmate de kinderen groter worden, gaan ze meer deelnemen aan het ritme van de groep. Dit betekent samen eten, samen opruimen, samen afspraken maken, het samen gezellig maken en natuurlijk samen spelen. Het dagritme is duidelijk en overzichtelijk voor kinderen en ouders. Op het kinderdagverblijf en bij het peuteraanbod werken we bijvoorbeeld met plaatjes die het verloop van de dag laten zien.

Kinderdagverblijf

Op het kinderdagverblijf wordt er na het afscheid van papa of mama vrij of begeleid gespeeld. Na een moment van iets drinken en eten, een boekje of een liedje, is er tijd voor een activiteit (binnen of buiten). De activiteiten staan in het teken van het thema van dat moment. Tussen de middag eten we samen een broodmaaltijd. De kinderen die het nodig hebben, gaan daarna rusten of een middagdutje doen. De andere kinderen krijgen een gerichte activiteit aangeboden of er is (begeleid) vrij spel. Na het rustmoment is er weer tijd om iets te eten en te drinken. Daarna bieden we kinderen weer een gerichte activiteit aan, binnen of buiten. Sowieso gaan we graag iedere dag minimaal één keer naar buiten met de kinderen. We ruimen samen op. Bij het ophalen informeert de pedagogisch medewerker je over hoe het die dag is gegaan met jouw kind.

Peuteraanbod

Het peuteraanbod (voorheen peuterspeelzaal) betreft een ochtend- en/of een middagdeel, maar verloopt in grote lijnen hetzelfde als op het kinderdagverblijf. Na het afscheid is er tijd om te gaan spelen. Aan tafel of in de kring zingen we een liedje. We eten en drinken iets. We bieden een of meerdere gerichte activiteiten aan, binnen en buiten. De activiteiten staan in het teken van het thema van dat moment. We ruimen samen op. Na een gezamenlijke afsluiting worden de kinderen opgehaald. De pedagogisch medewerker informeert je over hoe het is gegaan met jouw kind.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang sluit aan op de begin- en eindtijd van school. Bij de voorschoolse opvang ontbijten we (met de kinderen die er voor 7.50 uur zijn) en brengen we de kinderen naar school. Als school uit is, halen we de kinderen op en eten en drinken we gezamenlijk iets. Hierna spelen de kinderen lekker buiten of in de groepsruimtes. Ze kunnen vrij spelen of meedoen met een activiteit. De activiteiten staan in het teken van het thema van dat moment. De kinderen denken zelf mee welke activiteiten ze graag willen doen bij een bepaald thema. Ook op de bso proberen we iedere dag buiten te spelen. We ruimen samen op. Bij het ophalen informeert de pedagogisch medewerker je over hoe het die dag is gegaan met jouw kind.

Tijdens schoolvakantieweken zijn er leuke vakantieprogramma’s met vaak extra speciale activiteiten. Tussen de middag is er een lunch en ’s ochtends en ’s middags fruit en een gezond tussendoortje. Zie ook: vakantieopvang.

Tot slot
Uitgangspunt voor ons is dat het dagritme aansluit bij de behoeften van de kinderen en de pedagogische doelen. Er is ruimte voor flexibiliteit, rekening houdend met individuele kinderen of omstandigheden die om aanpassingen vragen.

Meer informatie over de specifieke momenten van een dag (en de interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen) kun je vinden in het pedagogisch werkplan dat op iedere locatie aanwezig is.