wij zijn spring.
wie word jij?

Voeding

Kinderen maken een enorme ontwikkeling door. Ze hebben voeding nodig die de stoffen levert om deze groei mogelijk te maken. Verantwoord en voldoende eten is daarom héél belangrijk. Graag dragen wij daar ons steentje aan bij. Daarom werken we met een voedingsbeleid.

Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de adviezen van het Voedingscentrum waarin de ‘schijf van vijf’ centraal staat. Hieronder enkele voorbeelden uit het voedingsbeleid. Heb je vragen over voeding, bespreek ze dan tijdens het intakegesprek of met de pedagogisch medewerker op de groep.

Eet- en drinkmomenten

Bij kinderen tot 1 jaar volgt Spring het voedingsadvies van het consultatiebureau (dat gebaseerd is op het advies van het Voedingscentrum) en zoveel als mogelijk is het tijdschema van thuis. baby's krijgen afgekolfde moedermelk of flesvoeding. Wanneer je kind hier aan toe is, geven we ook een groentehap, fruithap, broodkorstjes, enzovoort.

Vanaf één jaar krijgen kinderen die een hele dag naar het dagverblijf gaan in principe groente/fruit (twee keer per dag), een broodmaaltijd, een tussendoortje en voldoende drinken.

Op de buitenschoolse opvang krijgen kinderen groente/fruit, voldoende drinken en een tussendoortje aangeboden. Tijdens de vakantieopvang lunchen de kinderen ook samen en krijgen ze twee keer per dag fruit/groente aangeboden.

We zijn overigens van mening dat gezond eten belangrijk is, maar wij vinden ook dat hier bij speciale gelegenheden best eens van mag worden afgeweken. Bijvoorbeeld tijdens vakanties, feestdagen en speciale thema-activiteiten. Juist omdat dit uitzonderingen zijn, zijn ze extra speciaal (wat is er nou leuker dan bijvoorbeeld zelf pizza of soep maken of pannenboeken bakken)!

/media/134372/voeding-samen-fruit-eten.jpg

Samen eten

De sfeer van ‘samen aan tafel gaan’ is erg belangrijk: dat maakt hoe het eten en drinken ervaren wordt. Daarom zorgen onze medewerkers voor een gezellig gedekte tafel, variatie in de keuze voor het beleg en wordt gewacht met eten totdat alle kinderen iets naar hun wens hebben. De kinderen worden hierbij betrokken doordat ze bijvoorbeeld meehelpen met het dekken van de tafel of hun eigen brood mogen smeren. Dit maakt de maaltijd tot een sociale activiteit.

Trakteren

Bij verjaardagen verzorgt Spring de traktatie. Onze visie is dat de jarige centraal staat en niet de traktatie. Het ritueel van liedjes zingen, muziek maken met de instrumenten, de kaarsjes op de (namaak)taart uitblazen, etc. maakt het moment bijzonder voor het kind. Tevens past de traktatie in ons voedingsbeleid. 

Sommige bso's kiezen voor een feestweek waarin alle verjaardagen worden gevierd van de kinderen die de maand ervoor jarig zijn geweest. 

Andere voeding

Soms krijgt een kind andere voeding vanwege geloofsovertuiging, allergieën of andere gezondheidsredenen. Spring biedt deze andere voeding in principe niet aan. We zullen in dit geval afspraken maken over wat je zelf meeneemt, waarbij we rekening moeten houden met de voedingshygiëneregels.

Wist je dat...

Kinderen bij de opvang vaak eerder geneigd zijn om nieuwe dingen te proberen op het gebied van eten? Doordat ze zien dat andere kinderen of medewerkers het lekker vinden, worden ze nieuwsgierig.

Warme maaltijd

Op enkele locaties kunnen kinderen gebruik maken van een warme maaltijd. Informatie hierover vind je op de betreffende locatiepagina.