wij zijn spring.
wie word jij?

Wennen

We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich bij ons thuis voelen. Tijdens een rondleiding op de locatie kun je sfeer proeven en vindt de eerste kennismaking plaats. Heb je je kind eenmaal ingeschreven, dan vindt er een gesprek plaats enkele weken voordat de opvang start. Daarna volgt vaak nog een wenperiode voor je kind.

Als je kind voor het eerst komt, vindt er twee tot vier weken voordat de opvang start een intakegesprek plaats. Dit gesprek wordt gedaan door de mentor van je kind. We maken dan graag kennis met jou en je kind. We vragen naar informatie die we nodig hebben om je kind goed te kunnen begeleiden. We leggen uit hoe we werken en bespreken wensen en verwachtingen. En heel praktisch: we geven aan wat je zelf mee dient te nemen als je kind bij ons komt.

Tijdens het intakegesprek maken we ook afspraken over het wennen. Het is mogelijk om je kind twee keer een aantal uur te laten wennen als het naar het kinderdagverblijf gaat (één keer als het naar de bso gaat). Je kind en jijzelf kunnen dan kennis maken met de dagelijkse gang van zaken. De pedagogisch medewerkers hebben in het begin extra aandacht voor je kind, zodat het zich snel thuis voelt. Het wennen is een service van Spring en begint (indien mogelijk) ongeveer twee weken voor de startdatum van de opvang.

Het wennen bij het peuteraanbod begint voor je kind op de eerste dag. Als je kind voor de eerste keer komt, draait hij of zij het hele dagdeel in principe gewoon mee. Ook hier geldt dat onze medewerkers in het begin extra oog hebben voor je kind.

Met de oudere kinderen die op het kinderdagverblijf zitten en/of gebruik maken van het peuteraanbod, zullen we -waar de lokale situatie het toestaat- al eens naar de bso gaan om er te spelen of mee te doen aan gezamenlijke activiteiten. Waar dat mogelijk is gaan we ook 'snuffelen' bij groep 1 van de basisschool. Zo leren de kinderen deze nieuwe omgeving en de medewerkers alvast kennen. Wanneer je kind vier jaar wordt, voelt de overstap naar school en de bso al snel veilig en vertrouwd.