Compliment, suggestie of klacht
Istock 1226949032 2000
Contact

Compliment, suggestie of klacht

De mening van ouders nemen we serieus. We zijn blij met complimenten, maar ook met feedback waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Op deze pagina vind je meer informatie over het doorgeven van een compliment, suggestie of klacht en over onze klachtenregeling.

Compliment? Geef het door!

Als je tevreden over ons bent, dan vernemen wij dat natuurlijk graag! Complimenten voor onze medewerkers zijn altijd van harte welkom. Wil je een compliment geven aan een medewerker en/of locatie, dan kun je dit formulier invullen. Wij zorgen er dan voor dat jouw compliment bij de juiste persoon komt.

Suggestie of klacht

Signalen en klachten kunnen in eerste instantie het beste besproken worden daar waar ze zijn ontstaan. In een gesprek met de betrokkene(n) kun je proberen om je onvrede kenbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Kom je er samen niet uit, heb je ernstige bezwaren om het gesprek aan te gaan of lukt dit om een andere reden niet, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de locatie of medewerker(s).

Leidt een gesprek met de leidinggevende niet tot een oplossing, dan kun je een formele klacht indienen. Dit kan via ons klachtenformulier, per e-mail (secretariaat@spring-kinderopvang.nl) of per post naar Spring kinderopvang, t.a.v. directeur-bestuurder, antwoordnummer 19, 5830 AC Boxmeer. De directeur-bestuurder beoordeelt de suggestie of klacht zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen zes weken) en komt tot een schriftelijk oordeel. 

Meer weten?

Uitgebreidere informatie over de stappen die je kunt nemen bij een suggestie of klacht, vind je in onze folder over de klachtenregeling. De volledige werkwijze is vastgelegd in de Klachtenregeling. Bekijk hier het klachtenjaarverslag van 2022.