Spring kinderopvang | Veilige kinderopvang vind je bij Spring
Istock 1143334824 2000
Zo werken wij

Veilige kinderopvang vind je bij Spring

Een veilige en gezonde omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kinderen, ouders en medewerkers om zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Daar doen wij dan ook elke dag onze stinkende best voor. Hoe? Dat lees je (in het kort) hieronder.  

Met vallen en opstaan

Kinderen ontwikkelen zichzelf door te spelen en te doen. Af en toe vallen en weer opstaan hoort hierbij. Dit is een normaal onderdeel van spelen, ontdekken en leren. We leren kinderen stap voor stap omgaan met situaties die zij spannend vinden of risico’s met zich mee brengen. Zo leren ze ook hun eigen grenzen kennen en verleggen.  

Als het gaat om grotere risico’s doen we uiteraard het maximale om onze locaties zo veilig mogelijk te maken. Dit hebben we vastgelegd in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Ons veiligheids- en gezondheidsbeleid in het kort
  • Al onze professionals beschikken over kinder-EHBO en BHV.  
  • Alle locaties doen minimaal twee keer per jaar een calamiteitenoefening. 
  • Op al onze locaties wordt de luchtkwaliteit permanent gemeten. 
  • Alle locaties voldoen aan de eisen rondom brandveiligheid en worden hierop getoetst door de brandweer. 
  • Materialen zoals bedjes, boxen, speeltoestellen en speelgoed worden regelmatig gecontroleerd. 
  • Medewerkers volgen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  • Het vierogenprincipe: we zorgen ervoor dat er in de dagopvang en bij de peuteropvang altijd een volwassene kan meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. 

Om ongevallen en onveilige situaties binnen Spring te kunnen voorkomen, registreren we incidenten en bijna-ongevallen op een meldingsformulier. Deze worden geëvalueerd en nabesproken. Indien nodig passen we zaken aan.

Veilig slapen

Op onze opvanglocaties kunnen kinderen slapen. Spring neemt veel maatregelen om dit veilig te laten verlopen. We spannen ons in risico's zo klein mogelijk te maken, al kunnen deze helaas niet volledig worden uitgesloten. VeiligheidNL adviseert over veilig slapen. Deze adviezen zijn de basis voor de richtlijnen van het Protocol Veilig slapen van Spring. In onze folder Lekker slapen bij Spring lees je meer informatie over slapen bij Spring.

Heb je vragen hierover, bespreek ze dan tijdens het intakegesprek of met de pedagogisch professional op de groep.