Spring kinderopvang | Samen ontwikkelen
Istock 1143334824 2000
Zo werken wij

Samen ontwikkelen

Wij geloven in de kracht van het verschil. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich in z’n eigen tempo en op z’n eigen manier. Spring helpt kinderen gebruik te maken van hun unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Wij geven hen de ruimte om op eigen kracht de wereld te ontdekken en zo spelenderwijs te groeien. Daarbij zorgt Spring voor een veilig ‘thuis’ waarin kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Tegelijkertijd bieden we een uitdagende omgeving die uitnodigt om nieuwe dingen te ontdekken. Daarnaast brengen we met behulp van kindvolgsysteem KIJK! het welbevinden en de ontwikkeling van je kind in kaart.

Kinderen een fijne en uitdagende omgeving bieden op onze locaties doen we niet alleen. Dit doen we samen met partners én ouders. Wij zijn nieuwsgierig naar jou.

Samen met ouders

Kinderen brengen meerdere dagen of dagdelen van de week door bij Spring. Daarmee nemen we deel aan de opvoeding van kinderen. Samen met ouders kijken we dan ook naar wat elk individueel kind beweegt en nodig heeft. Om zo bij te dragen aan een optimale ontwikkeling en het welbevinden van het kind. We denken mee met ouders en adviseren waar gewenst bij opvoedingsvragen of verwijzen door.

Dit doen we o.a. met onze zorgcoördinatoren. Zij zijn de verbindende schakel tussen Spring en externe (zorg)partners. Wanneer er meer ondersteuning nodig is dan wij binnen Spring kunnen bieden, helpt de zorgcoördinator ouders op weg. Je leest meer over de zorgcoördinatoren in onze flyer.

Maak kennis met de zorgcoördinatoren van Spring en bekijk het onderstaande filmpje.

 

Samen met partners

Onze kindcentra zijn allemaal sterk verbonden met de buurt of wijk waarin ze gevestigd zijn. We werken samen met lokale organisaties zoals basisscholen, sportverenigingen, kunst- en cultuurorganisaties en vrijetijdsclubs. Organisaties die de dienstverlening van Spring aanvullen en die ons in staat stellen nog meer kwaliteit te bieden. We streven een doorgaande ontwikkelingslijn na voor kinderen van 0 tot 13 jaar met als doel de ontwikkeling van kinderen te volgen en optimaal te ondersteunen. Zo bouwen we samen aan een stimulerende omgeving waarin kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Passende kinderopvang

Spring wil ook kinderen met speciale zorgbehoeften of ontwikkelingsachterstand kansen bieden. Dit door een zo gewoon mogelijke opvoedingsomgeving te bieden, waarbinnen kinderen met en zonder speciale zorgbehoeften elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en elkaar respecteren.