Istock 901208590 2000
Kosten

Kinderopvangtoeslag; hoe werkt dat?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de kosten van de kinderopvang. Oftewel: je krijgt een deel van je factuur vergoed door de overheid. En dat scheelt! 

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verschillende zaken, zoals je inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en hoeveel uren je werkt of een studie volgt. Je ontvangt de tegemoetkoming (van de Belastingdienst) rond de 20e in de maand voorafgaand aan de opvang. Op de website van de Belastingdienst kun je zelf bekijken of je recht hebt op kinderopvangtoeslag, wat de hoogte is en de toeslag aanvragen.

Tip: In onze rekenhulp kun je berekenen welke kosten jij moet betaalt na aftrek van jouw kinderopvangtoeslag!

LRK register

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bso's, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je gebruikmaakt van kinderopvang die in het LRK is geregistreerd. Alle locaties (met uitzondering van de tussenschoolse opvang) van Spring staan in het LRK register.

Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen, heb je het registratienummer van jouw locatie nodig. Het zogenoemde LRK-nummer. Deze vind je op de locatiepagina op deze website of kun je opzoeken in het LRK-register.

Kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar Spring

Normaal gesproken betaal je zelf de volledige factuur aan Spring en ontvang je van de Belastingdienst rond de 20e van de maand voorafgaand aan de opvang de kinderopvangtoeslag op je rekening. Maar wist je dat je de kinderopvangtoeslag voor dagopvang en bso in veel gevallen ook rechtstreeks aan Spring kunt laten betalen? Wij verrekenen deze dan met je factuur waardoor je alleen de uiteindelijke netto-kosten betaalt. Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met onze klantenservice.