wij zijn spring.
wie word jij?

Zo werken wij

Spring biedt méér dan alleen opvang. We helpen kinderen zich te ontwikkelen en ondersteunen ouders bij de opvoeding. Samen met ouders, onderwijs en andere partners bouwen we aan een wereld vol kansen en groeimogelijkheden voor kinderen. Hieronder lees je meer over onze (pedagogische) uitgangspunten.

Kinderen mogen zijn zoals ze zijn

Wij geloven in de kracht van het verschil. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich in z’n eigen tempo en op z’n eigen manier. Spring helpt kinderen gebruik te maken van hun unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Wij geven hen de ruimte om op eigen kracht de wereld te ontdekken en zo spelenderwijs te groeien. Daarbij zorgt Spring voor een veilig ‘thuis’ waarin kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Tegelijkertijd bieden we een uitdagende omgeving die uitnodigt om nieuwe dingen te ontdekken.

Samen met ouders

Kinderen brengen meerdere dagen of dagdelen van de week door bij Spring. Daarmee nemen we deel aan de opvoeding van kinderen. Samen met ouders kijken we dan ook naar wat elk individueel kind beweegt en nodig heeft. Om zo bij te dragen aan een optimale ontwikkeling en het welbevinden van het kind. We denken met ouders mee en adviseren waar gewenst bij opvoedingsvragen of verwijzen door.

Zie ook: e-magazine voor ouders  (mei 2018)

Samen met onderwijs en andere lokale partners 

Onze kindcentra zijn allemaal sterk verbonden met de buurt of wijk waarin ze gevestigd zijn. We werken samen met lokale organisaties zoals basisscholen, sportverenigingen, kunst- en cultuurorganisaties en vrijetijdsclubs. Organisaties die de dienstverlening van Spring aanvullen en die ons in staat stellen nog meer kwaliteit te bieden. We streven een doorgaande ontwikkelingslijn na voor kinderen van 0 tot 12 jaar met als doel de ontwikkeling van kinderen te volgen en optimaal te ondersteunen. Zo bouwen we samen aan een stimulerende omgeving waarin kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Passende kinderopvang

Spring wil ook kinderen met speciale zorgbehoeften of ontwikkelingsachterstand kansen bieden. Dit door een zo gewoon mogelijke opvoedingsomgeving te bieden, waarbinnen kinderen met en zonder speciale zorgbehoeften elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en elkaar respecteren.