Istock 847353972 2000
Wat wil je weten?

Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice.

Coronavirus

Wij volgen de richtlijnen van de overheid. Dat betekent dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Kinderen tot 12 jaar hoeven dit niet. Voor volwassenen is bij het binnentreden van een locatie het dragen van een mondkapje verplicht. Op onze locaties staan eventueel aanvullende maatregelen aangegeven.

In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De beslisboom kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK kan helpen bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven.

Is je kind ziek of is er een andere reden waarom je kind niet komt, dan kun je dit eenvoudig aan de locatie van je kind laten weten via de ouderapp. Geef aan als er sprake is van klachten passend bij het coronavirus. 

Als je kind niet naar de opvang komt omdat het klachten heeft, valt dit onder ‘ziekte’ en krijg je de kosten niet vergoed. Wel is er in sommige gevallen de mogelijkheid om de opvangdagen te ruilen als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet zoals in onze leveringsvoorwaarden worden gesteld. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden om ruilen beperkter kunnen zijn, omdat het wel/niet kunnen voldoen aan de aanvraag afhankelijk is van de inzetbaarheid van onze medewerkers. Ruilen is dan ook een service en het is niet gegarandeerd dat alle gemiste dagen geruild kunnen worden. 

Dagopvang, peuteraanbod en buitenschoolse opvang

Jazeker! Je bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Je kunt een rondleiding aanvragen via het formulier. Dan zorgen wij dat er iemand voor je klaarstaat om je rond te leiden en al je vragen te beantwoorden.

Ja, dat kan! Na de inschrijving nemen wij contact met je op. Ook de wendagen worden dan besproken en ingepland.

Het kan zijn dat er niet altijd meteen plek is voor je kind. Daarom raden wij ouders aan om hun kind zo snel mogelijk in te schrijven. Dan kunnen wij kijken of er plek is voor je kind op de aangevraagde dagen. Vervolgens nemen wij contact met je op om een passend aanbod kunnen doen. Of dit kan en wanneer dit kan, is afhankelijk van de leeftijd van je kind, de ingangsdatum van de opvang, de gewenste dagen en de gekozen kinderopvanglocatie. Daarbij kijken wij ook naar de inschrijfdatum. Mocht plaatsing niet of slechts gedeeltelijk mogelijk zijn, dan bespreken wij met je wat er wel mogelijk is. 

Ja, Spring maakt gebruik van een ouderapp! Hierin plaatsen onze medewerkers berichten over de activiteiten, maar ook hoe het met je kind gaat. Zo kun je dus ook overdag volgen hoe het met je kind gaat. Ouders kunnen zelf ook een bericht naar de medewerkers sturen, hun kind afmelden als het bijv. ziek is en ruildagen aanvragen.

In principe houden wij de volgende richtlijn aan: als het verantwoord is, dan mag je kind komen. Uiteraard mag het ziek zijn geen gevaar opleveren voor de andere kinderen, de medewerkers en je kind zelf. Verder moet de conditie van je kind het toelaten om in een groep opgevangen te worden. Dit kan per situatie verschillend zijn.

Heeft je kind één van de kinderziektes? Dan hoeft dit ook geen reden zijn om het thuis te houden. Vaak is de incubatietijd namelijk al voorbij, voordat de kinderziekte zich openbaart en je kind er daadwerkelijk ziek van wordt. Bij sommige infectieziekten -die ernstig kunnen zijn- mag het zieke kind niet naar het kinderdagverblijf komen om zo de medewerkers en andere kinderen te beschermen.

Wanneer je kind tijdens de opvang te ziek wordt, belt de pedagogisch medewerkers de ouders met de vraag om het kind op te komen halen. Het is dus belangrijk om als ouder goed bereikbaar te zijn. 

Is je kind ziek en twijfel je of het naar het kinderdagverblijf mag komen? In dat geval kun je het beste overleggen met een pedagogisch medewerker (of de manager) van jouw locatie. Zij kunnen samen met jou inschatten of het verantwoord is om je kind naar de opvang te brengen.

Gastouderopvang

Een gastouder dient altijd aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Zowel het gastouderbureau als de gastouder moeten zijn ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Alleen als je via een gastouderbureau bemiddeld wordt bij een gastouder, heb je als ouder recht op kinderopvangtoeslag. Verder doet een gastouderbureau veel van het regelwerk. Zo gaat de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau na een uitgebreide intake, op zoek naar een gastouder die bij jouw gezin past. Ook verzorgt ze de 'koppeling' (o.a.de contracten) én geeft ze uitleg over de financiële kanten van gastouderopvang en wat voor jou het meest gunstig is. Daarnaast begeleidt de bemiddelingsmedewerker jouw gastouder bij pedagogische vraagstukken en zorgen zij er samen voor dat er iedere dag weer de beste opvang voor jouw kind mogelijk is.

Voor gastouderopvang geldt een landelijke wet- en regelgeving. Het aantal kinderen dat mag worden opgevangen door een gastouder is afhankelijk van de leeftijd kinderen. Maximaal worden er 6 kinderen tegelijkertijd opgevangen. Dat is inclusief de eigen kinderen van de gastouder die jonger dan 10 jaar zijn.

Wil je meer weten over de wet- en regelgeving rondom gastouderopvang? Op de website van BOinK staat erg veel aanvullende informatie: https://www.boink.info/gastouderopvang.

Bij Spring is een aantal gastouders die opvang verzorgen in het huis van de vraagouder. Bij deze vorm van opvang is de ‘regeling dienstverlening aan huis’ van toepassing. Het is belangrijk dat je vooraf goed geïnformeerd bent over de voorwaarden van gastouderopvang aan huis. Wil je hier graag meer informatie over, dan helpen wij je graag verder.

Soms is het ook prettig om je eerst zelf te oriënteren op de mogelijkheden. Op de website van BOinK staat veel informatie over de voorwaarden van gastouderopvang aan huis: https://www.boink.info/gastouderopvang.

Voelt je kind zich niet lekker, neem dan contact op met jouw eigen gastouder. Bespreek de klachten en kijk samen of het mogelijk is dat het kind naar de gastouder gaat. Houd er rekening mee dat een gastouder geen medicatie mag toedienen zonder toestemming van de ouder. Maak hier dus goede afspraken over.

Wanneer een gastouder geen opvang biedt en je graag gebruik wilt maken van andere opvangmogelijkheden kun je contact met ons opnemen. Wij kijken dan samen naar alternatieve opvangmogelijkheden, bijvoorbeeld bij een andere gastouder of op één van onze locaties.

Wij zijn heel nieuwsgierig naar alle gastouders die graag via ons bemiddeld willen worden. Ben jij ook nieuwsgierig naar ons? Neem dan contact met ons gastouderbureau op.

Tijdens het eerste telefonische contact maken wij kennis met elkaar en plannen wij een vervolggesprek op locatie waarbij de pedagogische visie en de opvanglocatie uitvoerig aanbod komen.

Wanneer je voldoet aan alle opleidingseisen en past binnen het beleid van Spring worden vervolgstappen uitgezet. Je vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag aan voor jezelf en alle huisgenoten boven de 18 jaar. Samen met de bemiddelingsmedewerker breng je de veiligheid van jouw opvanglocatie in kaart door het invullen van een RIE en beschrijf je de pedagogische uitgangspunten in het Pedagogisch Beleidsplan. Tot slot starten wij het traject om jouw in te schrijven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hiervoor vindt onder andere een GGD inspectie op de opvanglocatie plaats.

Nee, je betaalt de kosten via Spring aan de gastouder.

De gastouder vult in ons digitale systeem Portabase, de opvanguren in per kind. Via dit systeem verloopt vervolgens het goedkeuren van de uren en de facturatie. Wanneer ouders hebben betaald kan het gastouderbureau de gastouder betalen.

Voor gastouderopvang ligt het uurtarief over het algemeen lager dan het uurtarief van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Daar staat tegenover dat er ook minder wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag.

De totale kosten voor gastouderopvang worden bepaald door:

 • de bemiddelings- en begeleidingskosten aan het gastouderbureau;
 • en de kosten voor de opvang aan de gastouder.

Omdat iedere gastouder zelf de tarieven vaststelt en de af te nemen uren voor ieder kind anders kunnen zijn helpen wij graag om de kosten voor jouw situatie inzichtelijk te maken. Neem contact op met ons voor een offerte op maat.

Algemeen

Heb je interesse in onze opvang, dan kun je als je dat wil een gratis en vrijblijvende rondleiding aanvragen voor de locatie van jouw voorkeur. Tijdens de rondleiding vertelt één van onze medewerkers meer over de opvang en de locatie. Ook kun je jouw vragen persoonlijk stellen.

Vervolgens is kun je jouw kind via onze website inschrijven. Na de inschrijving neemt een medewerker van onze klantenservice contact met je op om jouw inschrijving en de mogelijkheden te bespreken. Is je inschrijving definitief en nadert de startdatum? Dan neemt een medewerker van de locatie contact met je op voor het intakegesprek. Hierin kun je alvast nader kennismaken en wordt alles rondom de opvang van jouw kind verder besproken. Ook wordt tijdens dit gesprek besproken wanneer je kind komt wennen. Zo kunnen we elkaar nog beter leren kennen en werken we toe aan een vlotte start op onze opvang.

Een wijziging doorgeven kan bij onze klantenservice of via het formulier. Dit formulier kun je hier vinden.

Ja, onze locaties zijn op nationale feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • 1e & 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag 
 • 1e & 2e Pinksterdag
 • 1e & 2e Kerstdag

Daarnaast is het peuteraanbod gesloten tijdens de schoolvakanties. Welke weken dat zijn kun je, als je al klant bent bij Spring, zien in de ouderapp.

Soms is het handig om een enkele opvangdag te ruilen. Bij Spring bieden wij die service. Een ruilaanvraag kun je regelen via onze ouderapp. Of de aanvraag goedgekeurd kan worden is afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie.

In de kinderopvang hebben we namelijk te maken met veel wet- en regelgeving. Zo moeten wij ons altijd houden aan de 'beroepskracht-kind-ratio' en de maximale groepsgrootte. Dit betekent dat de samenstelling van de groep en hoeveel kinderen er al gepland staan, van invloed zijn of er geruild kan worden. Ruilen is dan ook een extra service en er kan niet gegarandeerd worden dat alle gemiste dagen geruild kunnen worden.

Wil je meer weten over het ruilen van dagen? Neem dan contact op met onze klantenservice of kijk in onze algemene leveringsvoorwaarden.

Niet al onze locaties bieden flexibel maatwerk. Vraag bij onze klantenservice of maatwerk mogelijk is op jouw locatie. Zij kijken graag met je mee. 

Het beëindigen van de opvang dient altijd schriftelijk te gebeuren via het wijzigingsformulier op deze website. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Financieel

Via onze rekenhulp kun je eenvoudig berekenen wat dagopvang en buitenschoolse opvang in jouw geval gaat kosten. Hierin wordt ook rekening gehouden met de hoogte van jouw kinderopvangtoeslag.

De kosten voor het peuteraanbod vind je terug in de tarieflijsten. Heb je recht op kinderopvangtoeslag, dan kun je de hoogte hiervan berekenen op de website www.toeslagen.nl van de overheid. Ook kun je contact opnemen met onze klantenservice. Zij helpen je graag verder.

Wil je weten wat de kosten voor gastouderopvang zijn, dan kun je contact opnemen met ons gastouderbureau voor een offerte op maat.

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over kinderopvangtoeslag en kun je dit aanvragen. Om kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen heb je het LRK-registratienummer van jouw kinderdagverblijf nodig (die vind je ook via de pagina van jouw locatie).

Je kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten overmaken op rekening van Spring. Het voordeel hiervan is dat wij alleen het netto bedrag van je rekening zullen innen en dat de toeslag altijd gebruikt wordt waar het voor bedoeld is.

Je kunt dit regelen met uw DigiD via Mijn toeslagen. Kies voor ‘wijziging doorgeven’ en daarna de optie ‘ik wil de toeslag rechtstreeks over laten maken op rekening van de opvang’. Je hoeft deze optie alleen maar aan te vinken. Het bankrekeningnummer waar de toeslag op gestort wordt is gekoppeld aan het LRK-nummer van de opvang die je in de aanvraag hebt opgegeven.

Let op: de toeslag kan alleen rechtstreeks naar Spring worden overgemaakt indien al jouw opvang via Spring gaat. Maak je bijvoorbeeld naast opvang bij Spring ook nog gebruik van gastouderopvang, dan is het niet mogelijk om de toeslag rechtstreeks over te laten maken.

De toeslag die rond de 20e van de maand overgemaakt wordt op rekening van Spring, vind je terug op de factuur die je van Spring ontvangt. Via Mijn toeslagen kun je altijd nakijken welk bedrag op welk IBAN-nummer gestort is.

Spring stuurt de factuur, bij voorkeur digitaal, in de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Alle facturen worden geïnd door middel van automatische incasso vóór de 1e werkdag van de maand. De incassodata staan hieronder vermeld.

De facturatie vindt plaats over 12 maanden. Dat betekent dat de kosten voor de vaste opvang worden verspreid over 12 maanden. Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd.

Periodes en incassodata 2021

 • januari: 28-12-2020
 • februari: 27-1-2021
 • maart: 26-2-2021
 • april: 29-3-2021
 • mei: 27-4-2021
 • juni: 27-5-2021
 • juli: 28-6-2021
 • augustus: 27-7-2021
 • september: 27-8-2021
 • oktober: 27-9-2021
 • november: 27-10-2021
 • december: 29-11-2021
 • januari (2022): 27-12-2021

Op de eerste factuur wordt de opvang berekend vanaf de startdatum. Start je kindje later dan de 1e van de maand, dan kan het dus zijn dat je factuur er anders uitziet dan de facturen voor de volgende maanden. Dit komt omdat Spring werkt met maand-, halve maand- en dagprijzen:

 • Stroomt je kind de 1e van de maand in, dan wordt meteen het volledige maandtarief gefactureerd.
 • Stroomt je kind na de 1e van de maand, maar voor de 16e van maand (halve maand) in dan wordt het dagtarief berekend tot aan de 16e en daarna het halve maandtarief.
 • Stroomt je kind na de 16e van de maand in dan wordt het dagtarief berekend tot aan het eind van de maand.

Het dagtarief wordt met een * (sterretje) aangeduid op je factuur. Daarachter staat het bedrag en het aantal uren dat is berekend.

Ja, aan het begin van het nieuwe jaar sturen wij eenmalig (per kind) een digitale jaaropgave over het voorgaande jaar. Hierop staan ook de incidentele en extra opvanguren van dat jaar.