Veelgestelde vragen
Istock 847353972 2000
Wat wil je weten?

Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice.

Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

Jazeker! Je bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Je kunt een rondleiding aanvragen via het formulier. Dan zorgen wij dat er iemand voor je klaarstaat om je rond te leiden en al je vragen te beantwoorden.

Ja, dat kan zeker! Wanneer je kind bijna gaat starten neemt een medewerker van de locatie contact met je op voor een intakegesprek om kennis te maken. Ook de wendagen worden dan besproken en ingepland.

Het kan zijn dat er niet altijd meteen plek is voor je kind. Daarom raden wij ouders aan om hun kind zo snel mogelijk in te schrijven. Dan kunnen wij kijken of er plek is voor je kind op de aangevraagde dagen. Vervolgens nemen wij contact met je op om een passend aanbod kunnen doen. Of dit kan en wanneer dit kan, is afhankelijk van de leeftijd van je kind, de ingangsdatum van de opvang, de gewenste dagen en de gekozen kinderopvanglocatie. Daarbij kijken wij ook naar de inschrijfdatum. Mocht plaatsing niet of slechts gedeeltelijk mogelijk zijn, dan bespreken wij met je wat er wel mogelijk is. 

Ja, Spring maakt gebruik van een ouderapp! Hierin plaatsen onze medewerkers berichten over de activiteiten, maar ook hoe het met je kind gaat. Zo kun je dus ook overdag volgen hoe het met je kind gaat. Ouders kunnen zelf ook een bericht naar de medewerkers sturen, hun kind afmelden als het bijv. ziek is en ruildagen aanvragen.

In principe houden wij de volgende richtlijn aan: als het verantwoord is, dan mag je kind komen. Uiteraard mag het ziek zijn geen gevaar opleveren voor de andere kinderen, de medewerkers en je kind zelf. Verder moet de conditie van je kind het toelaten om in een groep opgevangen te worden. Dit kan per situatie verschillend zijn.

Heeft je kind één van de kinderziektes? Dan hoeft dit ook geen reden zijn om het thuis te houden. Vaak is de incubatietijd namelijk al voorbij, voordat de kinderziekte zich openbaart en je kind er daadwerkelijk ziek van wordt. Bij sommige infectieziekten -die ernstig kunnen zijn- mag het zieke kind niet naar het kinderdagverblijf komen om zo de medewerkers en andere kinderen te beschermen.

Wanneer je kind tijdens de opvang te ziek wordt, belt de pedagogisch professional de ouders met de vraag om het kind op te komen halen. Het is dus belangrijk om als ouder goed bereikbaar te zijn. 

Is je kind ziek en twijfel je of het naar het kinderdagverblijf mag komen? In dat geval kun je het beste overleggen met een medewerker (of de manager) van jouw locatie. Zij kunnen samen met jou inschatten of het verantwoord is om je kind naar de opvang te brengen.

Is je kind ziek of is er een andere reden waarom je kind niet komt, dan kun je dit eenvoudig aan de locatie van je kind laten weten via de ouderapp. 

Als je kind niet naar de opvang komt omdat het klachten heeft, valt dit onder ‘ziekte’ en krijg je de kosten niet vergoed. Het is niet mogelijk om de opvangdag te ruilen, omdat deze niet één week vooraf doorgegeven wordt. 

Algemeen

Heb je interesse in onze opvang, dan kun je als je dat wil een gratis en vrijblijvende rondleiding aanvragen voor de locatie van jouw voorkeur. Tijdens de rondleiding vertelt één van onze medewerkers meer over de opvang en de locatie. Ook kun je jouw vragen persoonlijk stellen.

Vervolgens kun je jouw kind via onze website inschrijven. Na de inschrijving neemt een medewerker van onze klantenservice contact met je op om jouw inschrijving door te spreken en afspraken te maken. Bij het inschrijven doe je een vrijblijvende aanvraag voor kinderopvang.

Na de inschrijving neemt een medewerker van onze klantenservice contact met je op om jouw inschrijving door te spreken en afspraken te maken. Bij het inschrijven doe je een vrijblijvende aanvraag voor kinderopvang.

Zodra wij de aanvraag in behandeling nemen wordt er contact met je opgenomen om de plaatsingsmogelijkheden te overleggen. Is er een plaatsing gerealiseerd en nadert de startdatum? Dan neemt een medewerker van de locatie contact met je op voor het intakegesprek om kennis te maken. Ook wordt tijdens dit gesprek besproken wanneer je kind komt wennen. Zo kunnen we elkaar nog beter leren kennen en werken we toe aan een vlotte start op onze opvang.

Een wijziging doorgeven kan bij onze klantenservice of via het formulier. Dit formulier kun je hier vinden.

Bij een scheiding vragen wij om contact op te nemen met onze klantenservice. We bespreken dan wat dit betekent voor het huidig contract.

Ja, onze locaties zijn op nationale feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • 1e & 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag 
 • 1e & 2e Pinksterdag
 • 1e & 2e Kerstdag

Daarnaast is de peuteropvang gesloten tijdens de schoolvakanties. Welke weken dat zijn kun je, als je al klant bent bij Spring, zien in de ouderapp.

Soms is het handig om een enkele opvangdag te ruilen. Bij Spring bieden wij die service. Een ruilaanvraag kun je regelen via onze ouderapp. Of de aanvraag goedgekeurd kan worden is afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie.

In de kinderopvang hebben we namelijk te maken met veel wet- en regelgeving. Zo moeten wij ons altijd houden aan de 'beroepskracht-kind-ratio' en de maximale groepsgrootte. Dit betekent dat de samenstelling van de groep en hoeveel kinderen er al gepland staan, van invloed zijn of er geruild kan worden. Ruilen is dan ook een extra service en er kan niet gegarandeerd worden dat alle gemiste dagen geruild kunnen worden.

Wil je meer weten over het ruilen van dagen? Neem dan contact op met onze klantenservice of kijk in onze algemene leveringsvoorwaarden.

Maak je gebruik van onze dagopvang en/of buitenschoolse opvang en heb je behoefte aan extra flexibiliteit? Dan is het mogelijk om gebruik te maken van ons flexibel maatwerk. Op de tariefpagina's voor de dagopvang en buitenschoolse opvang vind je hier meer informatie over. Maar let op: flexibel maatwerk is niet op alle locaties mogelijk.  Vraag bij onze klantenservice of maatwerk mogelijk is op jouw locatie. Zij kijken graag met je mee. 

Het beëindigen van de opvang dient altijd schriftelijk te gebeuren via het wijzigingsformulier op deze website. Het wijzigingsformulier vind je op de pagina een wijziging doorgeven

Financieel

Via onze rekenhulp kun je eenvoudig berekenen wat dagopvang en buitenschoolse opvang in jouw geval gaat kosten. Hierin wordt ook rekening gehouden met de hoogte van jouw kinderopvangtoeslag.

De kosten voor het peuteraanbod vind je terug in de tarieflijsten. Heb je recht op kinderopvangtoeslag, dan kun je de hoogte hiervan berekenen op de website www.toeslagen.nl van de overheid. Ook kun je contact opnemen met onze klantenservice. Zij helpen je graag verder.

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over kinderopvangtoeslag en kun je dit aanvragen. Om kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen heb je het LRK-registratienummer van jouw kinderdagverblijf nodig (die vind je ook via de pagina van jouw locatie).

Je kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten overmaken op rekening van Spring. Het voordeel hiervan is dat wij alleen het netto bedrag van je rekening zullen innen en dat de toeslag altijd gebruikt wordt waar het voor bedoeld is.

Je kunt dit regelen met je DigiD via Mijn toeslagen. Kies voor ‘wijziging doorgeven’ en daarna de optie ‘ik wil de toeslag rechtstreeks over laten maken op rekening van de opvang’. Je hoeft deze optie alleen maar aan te vinken. Het bankrekeningnummer waar de toeslag op gestort wordt is gekoppeld aan het LRK-nummer van de opvang die je in de aanvraag hebt opgegeven.

Let op: de toeslag kan alleen rechtstreeks naar Spring worden overgemaakt indien al jouw opvang via Spring gaat. Maak je bijvoorbeeld naast opvang bij Spring ook nog gebruik van opvang bij een andere organisatie, dan is het niet mogelijk om de toeslag rechtstreeks over te laten maken.

De toeslag die rond de 20e van de maand overgemaakt wordt op rekening van Spring, vind je terug op de factuur die je van Spring ontvangt. Via Mijn toeslagen kun je altijd nakijken welk bedrag op welk IBAN-nummer gestort is.

Spring publiceert de factuur in de ouderapp, tenzij je anders hebt aangegeven. Dit wordt gedaan in de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Alle facturen worden geïnd door middel van automatische incasso vóór de 1e werkdag van de maand. De incassodata staan hieronder vermeld.

De facturatie vindt plaats over 12 maanden. Dat betekent dat de kosten voor de vaste opvang worden verspreid over 12 maanden. Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd.

Periodes en incassodata 2024

 • januari: 27-12-2023
 • februari: 29-1-2024
 • maart: 27-2-2024
 • april: 27-3-2024
 • mei: 29-4-2024
 • juni: 28-5-2024
 • juli: 27-6-2024
 • augustus: 29-7-2024
 • september: 27-8-2024
 • oktober: 27-9-2024
 • november: 28-10-2024
 • december: 27-11-2024
 • januari: 27-12-2025

Ja, aan het begin van het nieuwe jaar publiceren wij in de ouderapp eenmalig (per kind) de jaaropgave over het voorgaande jaar. Hierop staan ook de incidentele en extra opvanguren van dat jaar. Heb je geen toegang (meer) tot de ouderapp, vraag dan je jaaropgave op bij onze klantenservice.

De facturen worden niet meer per mail verstuurd, tenzij je anders hebt aangegeven. In plaats daarvan kun je de facturen voortaan vinden in de ouderapp. Klik op ‘account’ en daarna op ‘facturen’. Op deze manier heb je altijd en overal toegang tot de facturen!

Het totale jaarbedrag wordt gefactureerd over 12 maanden. Je zult vanaf 2023 maandelijks een factuur ontvangen met hetzelfde maandbedrag. Je betaalt dus altijd een gemiddeld maandtarief. Wanneer je kind start of stopt en daardoor niet de gehele maand afneemt, dan betaal je de contractuele weekdagen van die maand.

Ouderapp

Er zijn twee mogelijkheden om de informatie van je kind te bekijken: via het portaal (website) en de app. Het portaal bereik je via de link rechtsboven op onze website. De app kun je downloaden op de telefoon. Op allebei de manieren kun je dezelfde informatie zien. Alleen het gebruik is dus anders.

Je ontvangt 6 weken voor de start van ons een e-mail met daarin je gebruikersnaam (mailadres) en een activatielink voor het instellen van je wachtwoord. Nadat je een wachtwoord ingesteld hebt, kun je inloggen op het Ouderportaal via de link rechtsboven op deze website.

Heb je geen activatielink ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Je kunt ook een speciale Ouderportaal app voor je mobiele telefoon downloaden. Deze is te vinden in de App Store van Apple en bij Google Play voor Android telefoons en tablets. Je kunt de app vinden door te zoeken op OuderApp van Konnect. Nadat je de app geïnstalleerd heeft moet je drie gegevens invoeren om via de app toegang te krijgen tot het Ouderportaal:

 • De URL van het Ouderportaal: vul hier het volgende in: spring-kinderopvang.ouderportaal.nl.
 • De loginnaam: dit is je e-mailadres.
 • Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in (of maak een nieuw wachtwoord via 'wachtwoord vergeten').

De app onthoudt de gebruikersnaam en wachtwoord, waardoor je altijd snel toegang hebt tot de laatste foto’s, berichten en stukjes in het dagboekje. Het is daarom mogelijk om als je kind meerdere opvanglocaties bezoekt, de informatie met dezelfde inloggegevens te raadplegen. Je krijgt niet opnieuw inloggegevens als je kind een aanvullende of andere locatie bezoekt. Mocht je ook klant zijn bij een andere opvangorganisatie die ook met het Ouderportaal van Konnect werkt, dan is het ook mogelijk om meerdere accounts in de app te activeren. Hiermee kun je binnen één app eenvoudig switchen tussen de verschillende opvangorganisaties.

Je bent zelf vanaf de start in de gelegenheid om de groep berichten te sturen. De groep kan jou ook berichten sturen. Voor jou is het belangrijk om te weten dat de zorg voor de kinderen altijd prioriteit heeft boven het beantwoorden van berichten. Het zal nooit ons voornaamste doel zijn om je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden. Wel doen we ons best je tijdig te antwoorden wanneer de situatie hierom vraagt. Je berichten komen binnen op de groep en wanneer de medewerker even de tijd heeft, zal hij/zij de berichten lezen en eventueel, wanneer het kan, beantwoorden.

Het voordeel van het werken met Konnect voor de medewerkers is dat zij kijken naar de berichten wanneer het uitkomt. Ze bepalen zelf wanneer er even tijd is.

Foto’s zijn alleen toegankelijk voor ouders van de groep. Ouders van andere groepen zien de foto’s niet en aangezien we een afgesloten omgeving hebben, worden de foto’s niet openbaar zichtbaar. Je hebt als ouder wel de mogelijkheid om een foto te downloaden. Wij vragen je daarom met klem om integer om te gaan met foto’s waarop ook kinderen van andere ouders zichtbaar zijn. Bedenk dat de andere ouder er bezwaar tegen kan hebben dat je foto’s van zijn of haar kind openbaar maakt en doe dit dan ook alsjeblieft niet ongevraagd.

Je kan je favoriete foto’s in ouderapp selecteren met een hartje. Daarnaast kan je ze downloaden door op 'download' te klikken. En wist je dat je zelfs een fotoboek kan maken van al je favoriete foto’s uit de ouderapp? Dit is mogelijk door Van Madelief.

Wat kost het?

Voor een hardcover A4 fotoboek van 24 pagina’s betaal je €27,95. Je kan je fotoboek nog aanvullen met extra pagina’s en foto’s. Per pagina komt er €0,50 bij.

Hoe werkt het?

Bekijk deze video om te zien hoe het werkt of lees het in de stappen hieronder.

 1. Ga naar de ouderapp en selecteer je favoriete foto’s met een hartje. Dan weet je zeker dat deze in jouw fotoboek staan.
 2. Kies van welk kind en welke periode je een fotoboek wilt maken. Van Madelief stelt vervolgens jouw persoonlijke fotoboek samen.
 3. Log in op een iPad of laptop op vanmadelief.nl en bewerk je fotoboek door foto’s toe te voegen en aan te passen. Je kan ook een andere achtergrond kiezen.
 4. Zodra je je fotoboek hebt besteld, wordt deze binnen 5 dagen bij je thuis afgeleverd.

Voor extra uitleg of vragen over de koppeling van de ouderapp met Van Madelief kan je mailen naar info@vanmadelief.nl.

Je krijgt standaard een aantal notificatiemails. Bijvoorbeeld als onze medewerkers een nieuw dagverslag of een foto van je kind hebben geplaatst. Als je deze mailberichten niet wilt ontvangen, kun je deze uitzetten. In het webportaal kan dit via mijn gegevens/ mijn instellingen. In de app kan dit via Mijn gegevens en het tandwiel-icoon. Je beheert hier ook de push-berichten van de app.

Als de aanvraag goedgekeurd of afgewezen is ontvang je daarvan een bericht via de ouderapp. Is de aanvraag nog niet goedgekeurd of afgewezen en ben je benieuwd naar de status ervan, neem dan contact op met je locatie.

Ja, via de onderstaande link kun je deze bekijken:

Handleiding ouderapp

Heb je nog vragen of problemen bij het aanmaken van je account of loop je in het systeem tegen onduidelijkheden of technische problemen aan? Neem dan contact op met onze klantenservice. 

(Bijna) gratis kinderopvang?

Het is al volop in de media geweest: kinderopvang wordt nagenoeg gratis voor ouders. Voordat het zover is duurt het nog wel een paar jaar, omdat er wetswijzigingen nodig zijn. Maar dit kabinet is wel alvast aan het voorsorteren hierop. En dat geldt ook voor onze branche én organisatie. Daarom willen we je met regelmaat gaan informeren over deze ontwikkeling. In de plannen van het kabinet staat dat Nederlandse ouders die werken met ingang van 2027 recht hebben op bijna gratis kinderopvang. 

Onze Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang heeft een website gelanceerd, waar je heel overzichtelijk en begrijpelijk informatie kunt vinden. Deze website is bedoeld voor organisaties, medewerkers én ouders: www.gratiskinderopvang.nl