Spring kinderopvang | Spelend ontwikkelen en leren bij Spring!
Istock 1143334824 2000
Zo werken wij

Spelend ontwikkelen en leren bij Spring!

Kinderen willen van nature spelen. Door dit op de juiste manier te begeleiden gaat je kind op ontdekkingstocht en leert het meer over zichzelf en de wereld om zich heen. Zo wordt spelen niet alleen heel leuk, maar ook erg leerzaam. Die juiste begeleiding krijgt je kind door ons speciale Spring Actief programma en de VVE-programma's die wij daarnaast ook bieden. Daarnaast brengen we met behulp van kindvolgsysteem KIJK! het welbevinden en de ontwikkeling van je kind in kaart.

Spring Actief

Bij Spring werken we met Spring Actief. Een door onszelf ontwikkelde methode om spelenderwijs aandacht te schenken aan de ontwikkeling van kinderen. Spring Actief staat voor: 

  • urenlang speelplezier; dankzij gevarieerde, súpertoffe activiteiten 
  • ontdekken; iedere zes tot acht weken is er een nieuw thema en valt er weer van alles te ontdekken
  • meedoen; kinderen denken mee over de activiteiten, dat maakt meedoen nóg leuker! 
  • uitdaging; we sluiten aan op de ontwikkeling en behoeftes van elk kind en dagen uit... daar groei je van!

Schijf van vijf
De kapstok van Spring Actief is de zogeheten Schijf van Vijf. Deze staat voor de vijf verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen: creatief, constructief, cognitief, sociaal en motorisch. De schijf van vijf zorgt ervoor dat we aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden wanneer we -telkens vanuit een specifiek thema- activiteiten met kinderen doen. Daarnaast is er altijd veel aandacht voor taal. Ook betrekken we kinderen zoveel mogelijk bij het samenstellen van de activiteitenprogramma’s. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Naast Spring Actief werken wij op verschillende dagopvang locaties en in onze peuteropvang met VVE-methodes. VVE staat voor 'voor en vroegschoolse educatie'. Dit is een verzamelnaam voor landelijk erkende methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. VVE werkt net als Spring Actief met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

VVE-indicatie
Kinderen die (mogelijk) een ontwikkelingsachterstand hebben, kunnen een VVE-indicatie krijgen. De gemeente bepaalt of je kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal verloopt dit via het consultatiebureau. In dat geval kan je kind vaker gebruik maken van de dagopvang en/of peuteropvang met VVE en vergoedt de gemeente deze extra uren.

De gemeente stelt de criteria en het minimaal aantal dagdelen vast. De gemeente besluit ook wie de keuze voor een VVE-programma maakt: de gemeente zelf, de basisschool of de opvangorganisatie. Dit is de reden waarom niet alle Spring-locaties (naast Spring Actief) met dezelfde VVE-methode werken.

Benieuwd op welke locatie je in jouw buurt terecht kunt met een VVE-indicatie? Bekijk het hier of neem contact op met onze klantenservice.

Opstapje: opvoedondersteuning in Cuijk

Soms kan het fijn zijn om ook thuis begeleiding te krijgen. In de gemeente Cuijk kan dit met Opstapje; een gesubsidieerd gezinsprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Wat Opstapje inhoudt en hoe je hiervoor in aanmerking komt lees je hier.