wij zijn spring.
wie word jij?

Kinderdagverblijf Koele Kikker | Boxmeer

Dagopvang voor peuters op een mooie locatie met veel speelmogelijkheden. Bij kinderdagverblijf De Koele Kikker zorgt het vaste team voor een geborgen en veilige sfeer, waardoor je kind zich thuis voelt. Binnen is het warm en huiselijk, buiten kan je kind zich lekker uitleven. Het kinderdagverblijf is samen met de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, basisscholen De Peppels en Canadas en Stichting Lotta gevestigd in het Jenaplan kindcentrum: opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar in één omgeving. Door de onderlinge samenwerking wordt op veel gebieden uitdaging geboden aan je peuter.

Bijzonder aan Koele Kikker

  • Kleinschalige opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar met persoonlijke aandacht voor je kind.
  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten vanuit de VVE-methode Uk & Puk.
  • Mooi ingerichte binnen- en buitenruimtes waar de kinderen zich geen minuut hoeven te vervelen.
  • Regelmatig gezamenlijke activiteiten met de kinderen van de basisschool.
  • Goede onderlinge samenwerking tussen dagopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs en Stichting Lotta.
  • Opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar in een vertrouwde omgeving.

Opvang op maat

Iedere leeftijd vraagt om een andere benadering. Onze opvang past zich hier op aan. Zo bieden de activiteiten voor de peuters voldoende uitdaging en (gelijk aan ons peuteraanbod) een goede voorbereiding op de basisschool. Spelen en ontwikkelen gebeurt bij ons áltijd aan de hand van Spring Actief of een VVE-methode.

Kinderdagverblijf Koele Kikker
Frans Halsstraat 29
5831 CA Boxmeer
(t) 088 2088 697
(e) kdv.koelekikker@spring-kinderopvang.nl

Klantteam van deze locatie
Klantteam 2
(t) 088 2088 302
(e) klantteam2@spring-kinderopvang.nl
Of vul het contactformulier in.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Ochtend van 7.00/7.30 tot 13.00 uur
Middag van 13.00 tot 18.30 uur

LRK-register
Bekijk het LRK-nummer (nodig voor de kinderopvangtoeslag) én de jaarlijkse inspectierapporten van de GGD in het Landelijk Register Kinderopvang.

Neem een kijkje

nieuws

meer nieuws

Vragenlijst en beslisboom neusverkouden kinderen gewijzigd

De beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school wordt op zeer grote schaal gebruikt. Door het intensieve gebruik zijn er nieuwe vragen naar boven gekomen. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanpassing van de beslisboom en vragenlijst. Aldus BOinK.

Lees verder

vragenlijst en beslisboom neusverkoudheid

Kinderen tussen 0 en 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang. I.s.m. AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOinK een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld (voor kinderen van 0-6 jaar én voor kinderen van 6-12 jaar) die kan helpen bij het bepalen of een neusverkouden kind wel of niet naar de opvang mag.

Lees verder