50,- euro teruggave voor gezinnen | Spring kinderopvang
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

50,- euro teruggave voor gezinnen

Wij hebben goed nieuws! Vorig jaar was ons financieel resultaat beter dan verwacht. Daarom hebben wij in overleg met de overkoepelende oudercommissie besloten iets terug te doen voor jullie: alle ouders die in 2023 opvang bij ons hebben afgenomen, ontvangen in maart 50 euro per gezin!

Waarom krijgen ouders geld terug?
Spring werkt vanuit een maatschappelijke opdracht. Dat betekent dat wij werken aan de toegankelijkheid voor alle kinderen en dat wij voortdurend investeren in de kwaliteit van de opvang. Gemaakte winst komt dan ook ten goede aan investeringen in medewerkers, materialen, methodes en de inrichting van de ruimtes. Dit hebben we allemaal kunnen doen in 2023. Daarnaast houden wij nog wat extra ruimte over. In een tijd waarin alles duurder is en waarin we de toegankelijkheid willen vergroten, willen wij dan ook de extra ruimte uit 2023 met jullie delen.

Hoe ontvang ik deze 50 euro?
Elk gezin waarvan een bankrekeningnummer bij ons bekend is, krijgt dit bedrag in week 11 automatisch op hun rekening gestort met als omschrijving:

“Tegemoetkoming 2023 zie ouderapp of website Spring”

Heb je het bedrag uiterlijk 23-03-2024 nog niet ontvangen, neem dan contact op met onze financiële administratie via facturen@spring-kinderopvang.nl. Vermeld hierbij je naam, adres, woonplaats en bankrekeningnummer. Indien bekend ook je debiteurennummer.

Vragen?
Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je vragen hebben kijk dan op onze website of neem contact met ons op via facturen@spring-kinderopvang.nl.