Belangrijk bericht voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of bijdrage van gemeente
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Belangrijk bericht voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of bijdrage van gemeente

1 oktober t/m 1 december 2022: Je kunt nu een tegemoetkoming aanvragen bij SVB voor derde coronasluiting buitenschoolse opvang (periode 21 december 2021 t/m 9 januari 2022).

Maak je gebruik van buitenschoolse opvang (bso)? Krijg je daarvoor geen kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En heb je de rekeningen/facturen van de bso tijdens de coronasluiting van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 volledig doorbetaald? Dan kun je vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 bij de SVB de ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) aanvragen.

Vanaf 1 oktober kun je op website van de SVB in Mijn SVB de tegemoetkoming aanvragen. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de rekeningen die je betaalde voor de bso tijdens de derde sluitingsperiode van de bso van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Bij de aanvraag lever je de betaalde rekeningen van de bso aan en een Verklaring kinderopvang, die je moet laten ondertekenen door de BSO. Deze verklaring is vanaf 1 september op de website van de SVB te vinden.

Besluit en uitbetaling

De SVB besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag over de tegemoetkoming. Daarna krijg je deze uitbetaald als je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over de aanvraag vind je op de site van de SVB.
 
U heeft geen recht op een TTKZO-tegemoetkoming:

  • voor uren bso waarvoor een gemeentelijke financiering bestaat (SMI);
  • voor uren bso in het kader van noodopvang;
  • als je over de periode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 recht heeft (gehad) op een tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag (TTKO).

Meer informatie over de verschillende tegemoetkomingsregelingen voor de kinderopvang, vind je op de site van de Rijksoverheid.