Onderwijs, kinderopvang (waaronder Spring kinderopvang), gemeente, zorg- en veiligheidspartners verstevigen samenwerking
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Onderwijs, kinderopvang (waaronder Spring kinderopvang), gemeente, zorg- en veiligheidspartners verstevigen samenwerking

De bestuurders van Venlose scholen, kinderopvang (waaronder wij als Spring kinderopvang), gemeente en zorg- en veiligheidsorganisaties ondertekenden op 30 juni 2022 het convenant gelijke kansen, zorg en veiligheid. Daarmee verstevigen deze partijen de samenwerking, die er al langere tijd is.

Het gezamenlijke doel van deze partners is om kinderen in een veilige omgeving gelijke kansen en perspectief te bieden. Wij als Spring kinderopvang zien dit als een zeer belangrijke stap.

Wethouder Schatorjé (Jeugd, Onderwijs & Financiën): “Het wordt steeds belangrijker om problemen vroegtijdig te signaleren en in gezamenlijkheid op te pakken. Dit met als doel gelijke kansen, welzijn, gezondheid en veiligheid van jongeren te bevorderen. Vandaag zetten we een belangrijke stap om dat doel dichterbij te brengen.”

Preventief werken aan gelijke kansen, de juiste zorg en veiligheid van jongeren

Vele partijen werken aan gelijke kansen, zorg en veiligheid voor kinderen en jongeren. Naast de ouders/verzorgers zijn dit de kinderopvang, scholen, gemeente, GGD, Incluzio Sociale Basis, Stichting Halt, Veilig Thuis, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben nu nog nadrukkelijker de handen ineen geslagen en onderlinge afspraken vastgelegd in het convenant. Uitgangspunt is preventie en al zo vroeg mogelijk, binnen alle leeftijdsgroepen, werken aan de sociale positie en talenten van jongeren en kinderen, en het bieden van perspectief.

Uniek
Veel gemeenten hebben een convenant veiligheid in en om de school. Dit Venlose convenant gaat een stap verder en is uniek in Nederland. Het aantal convenantspartners is breder dan in andere convenanten. Ook kinderopvang (waaronder Spring kinderopvang), Incluzio Sociale Basis, Veilig Thuis en GGD zijn partner in dit convenant. En de inhoud van dit convenant gaat verder dan alleen veiligheid. Juist door casuïstiek te bespreken in een vroegtijdig stadium, al wanneer je ziet dat er geen sprake is van gelijke kansen of als er (lichte) zorg- of gezondheidsvragen spelen, kom je veel meer aan de voorkant.

Wethouder Schatorjé: “We gaan echt als netwerk om het kind of de jongere staan. We stimuleren uiteraard zelfredzaamheid, maar zijn er tijdig bij als we ongelijkheid zien, er hulp nodig is in een gezin of als een jongere het criminele pad op dreigt te gaan. We werken daarbij nauw samen met elkaar, iedereen levert zijn bijdrage, in goede onderlinge afstemming. We weten elkaar te vinden en de onderlinge lijnen zijn kort.”

Convenant als basis voor effectieve samenwerking
Het convenant geeft helderheid wie welke verantwoordelijkheid heeft. Op deze manier kunnen partijen elkaar makkelijker aanspreken op die verantwoordelijkheden. Verder bevat het convenant de wettelijke grondslagen van de gegevensverstrekking binnen de samenwerking en afspraken over hoe de partijen op een zorgvuldige wijze noodzakelijke informatie met elkaar delen om de doelen te bereiken. Meer concreet is dit vastgelegd in het werkproces ‘van signaal naar aanpak’ dat onderdeel is van het convenant. Het convenant is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Regiodirecteur Esther Schroemgens tekent het convenant namens Spring kinderopvang, 30 juni 2022.

Bron: Venloonline.nl