Coronamaatregelen Spring kinderopvang per 6 november 2021
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Coronamaatregelen Spring kinderopvang per 6 november 2021

Informatie over de coronamaatregelen bij Spring kinderopvang per 6-11-2021.

4-11-21

For English see below.

Per 6 november 2021 heeft het demissionair kabinet vanwege het toenemend aantal besmettingen aangescherpte maatregelen afgekondigd i.v.m. corona (COVID-19).

Hierbij willen wij jullie informeren welke maatregelen bij Spring kinderopvang van toepassing zijn.

Om de kans op besmettingen op de opvang te verkleinen hebben wij besloten als Spring kinderopvang het gebruik van mondkapjes als huisregel (weer) te gaan invoeren. Dit betekent dat we in algemene ruimtes en verkeersruimtes weer mondkapjes gaan dragen. Wij verzoeken ouders en andere externe bezoekers bij binnenkomst een mondkapje te dragen.

Verder blijven de basismaatregelen gelden. Dus vaak handen wassen, hoesten en niezen in elleboog, geen handen schudden, voldoende ventilatie en frisse lucht. Blijf bij klachten thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.

De 1,5 meter regel blijft een veilige afstand. Daarom vragen wij volwassenen bij het bezoeken van onze locaties elkaar ruimte te geven en rekening te houden met elkaar. Wij roepen op om de 1,5 meter – ook al is het geen verplichting – als uitgangspunt te nemen.

Beslisboom
Wil je weten of je kind wel of niet naar de opvang mag komen? Volg dan de beslisboom voor 0 jaar t/m groep 8 van BOinK en AJN Jeugdartsen. De meest recente versie vind je hier op de website van BOinK.

Laat je kind meteen testen als het klachten krijgt die passen bij corona. Doe dit ook bij milde verkoudheidsklachten.

Meer informatie
Heb je vragen over de opvang van je kind, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vind je op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK.

Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear parents,

From November 6, 2021 the government is taking extra measures to slow down the rapid spread of the coronavirus.

We would like to inform you which measures apply to Spring kinderopvang.

To reduce the risk of infections, we have decided as Spring kinderopvang to introduce the use of face masks as a house rule (again). This means that we will start wearing face masks again in general areas and traffic areas. We ask parents and other external visitors to wear a face masks on arrival.

Furthermore, the basic measures continue to apply. So wash your hands often, cough and sneeze in your elbow, don't shake hands, plenty of ventilation and fresh air. If you have complaints, stay at home and get tested, even if you have been vaccinated.

1.5 meters remains a safe distance. That is why we ask adults to give each other space and to take each other into account when visiting our locations. We call on to take the 1.5 meters - even if it is not an obligation - as a starting point.

From left to right: Wash your hands often. Cough and sneeze into your elbow. | 1,5 meters remains a safe distance. Don't shake hands. | Provide plenty of fresh air.| Complaints? Stay home and get tested.

Decision tree
Do you want to know whether or not your child is allowed to come to childcare? Then follow the decision tree for 0 years to group 8 of BOinK and AJN Jeugdartsen. The most recent version can be found here on the BOinK website.

Have your child tested immediately if it develops symptoms that are consistent with corona. Do this also with mild cold complaints.

More information
If you have any questions about the care of your child, please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by email: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring Childcare and corona can be found on our website. There is also interesting information for parents on the BOinK website.

For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.