Eindbod werkgevers Cao Kinderopvang 2023-2024
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Eindbod werkgevers Cao Kinderopvang 2023-2024

We hebben in Nederland verschillende brancheorganisaties. Deze organisaties behartigen de belangen van werkgevers. BK en BMK zijn in gesprek met de werknemersorganisaties FNV Kinderopvang en CNV Kinderopvang over de cao Kinderopvang. De cao is het pakket afspraken dat het loon en arbeidsvoorwaarden regelt.

De kinderopvang van nu en straks

Er gebeurt veel in de kinderopvang. Hoge inflatie, stijgende energieprijzen en personeelskrapte. Daarnaast blijft de betaalbaarheid van de kinderopvang voor ouders van belang. Op 1 januari 2025 gaat het nieuwe kinderopvangstelsel in, waarbij de kinderopvang bijna gratis wordt. Een mooie stap voor onze maatschappij, maar waar nog veel moet gebeuren om dit mogelijk te maken.

Er is een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden met daarin een salarisverhoging voor werknemers in de kinderopvang vanaf 2023. In het onderstaande document vind je een samenvatting van hoe het eindbod eruitziet. Zo willen BK en BMK laten zien dat zij de inzet van medewerkers waarderen en arbeidsmarktproblemen willen oplossen.

Klik hier en bekijk het eindbod