Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg: 1000 dagen onderweg
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg: 1000 dagen onderweg

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start.

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd. Geen goede start wil zeggen: het kind wordt te vroeg geboren, heeft een te laag geboortegewicht of allebei. De overheid wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten.

Actieprogramma Kansrijke Start
Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Dit platform biedt informatie over het actieprogramma Kansrijke Start. Samenwerken is de rode draad in het hele programma en in ieder traject.

De provincie Limburg, de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, diverse zorgpartijen, zorgverzekeraars en Spring kinderopvang hebben de handen ineengeslagen om dit in onze regio op te pakken. De focus van het actieprogramma ligt zowel op het welzijn van het kind als ook op de ondersteuning van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Het actieprogramma Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg geeft hier invulling aan en zorgt ervoor dat opgroeien in een veilige en gezonde omgeving vanzelfsprekend wordt.

Doorgroeien
Het programma groeit op veel gebieden. Een ervan is het aantal organisaties en partijen die een rol spelen in de eerste 1000 dagen van een kind. Inmiddels zijn ruim 90 organisaties betrokken waarvan er 40 het convenant hebben getekend, waaronder Spring. Ook het aantal projecten en het netwerk groeit, net zoals de groep ouders die meedoet, het aantal gemeenten dat de nieuwe interventies inzet en ook de contacten tussen het sociaal- en medisch domein.

Meer informatie vind je op: https://www.kansrijkestartnl.nl/