Overgang naar Kindcentrum d’n Bogerd
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Overgang naar Kindcentrum d’n Bogerd

Op dinsdag 19 september gaan de Spring locaties Hummelhonk, 't Peuterhofke en De Boomhut met basisonderwijs d’n Bogerd (Prodas) te Deurne om 12.00 uur over naar Kindcentrum d’n Bogerd.

We vieren dit mooie moment subtiel in bijzijn van alle kinderen en collega’s. Als onderwijs en opvang zijn we ontzettend blij met deze overgang. Een naamsverandering gericht op de toekomst met nog meer verdieping en verbinding in onze samenwerking. 

Samen! Dat is de kracht van Kindcentrum d’n Bogerd

Een kindcentrum waarin we gebruik maken van elkaars kwaliteiten. We bieden opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar en vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Een open karakter, vriendelijk klimaat en de structuur binnen d'n Bogerd zorgen ervoor dat we aandacht hebben voor elkaar en een veilige omgeving creëren voor alle kinderen.

Dit betekent voor nu dat onze opvanglocaties de naam d'n Bogerd gaan dragen. Kinderdagverblijf d'n Bogerd, Peuteraanbod d'n Bogerd en Buitenschoolse opvang d'n Bogerd. Mailadressen en de website zullen hierop aangepast worden. We blijven twee verschillende organisaties (Stichting Spring Kinderopvang en Prodas) maar als kindcentrum zullen we samen één zijn, Kindcentrum d'n Bogerd.