Toestemmingsformulieren digitaliseren
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Toestemmingsformulieren digitaliseren

Spring gaat de toestemmingsformulieren digitaliseren in de OuderApp. Op deze formulieren kun je als ouder aangeven of je wel of geen toestemming geeft, of je kind mee mag met activiteiten buiten de groep. Op dit moment worden de formulieren op papier gebruikt, maar hier gaan we dus voor het grootste deel vanaf stappen. 

Waarom digitaal? 

Voor enkele zaken heb je in de OuderApp al aangegeven of je er wel of geen toestemming voor geeft, zoals voor het gebruik van foto’s en het dagboek. Het fijne aan digitale toestemmingsformulieren is dat deze voor jou als ouder altijd zichtbaar én wijzigbaar zijn. Je kan dus op elk gewenst moment al ingevulde toestemmingsformulieren aanpassen. De wijzigingen zijn ook direct zichtbaar voor de medewerkers van de Spring-locatie van jouw kind(eren). 

Hoe verder? 

De volgende stap is het digitaliseren van de nu nog papieren toestemmingsformulieren, zodat je straks via de OuderApp wel of geen toestemming voor bepaalde zaken kan geven. De zaken waarvoor je in het verleden al een papieren toestemmingsformulier hebt ingevuld, dien je dus zelf opnieuw aan te geven in de OuderApp. 

Per 14 november kun je voor diverse zaken via de OuderApp invullen of je er wel of geen toestemming voor geeft. Wanneer je vanaf deze datum inlogt in de OuderApp krijg je een melding met daarin de oproep om je keuze voor wel of geen toestemming in te vullen. 

Wat gaat nog wel via papier? 

Enkele toestemmingsformulieren blijven nog wel op papier bestaan, omdat de informatie die op dit formulier staat niet in de OuderApp geregistreerd kan worden.  

De volgende drie toestemmingsformulieren blijven op papier beschikbaar: 

  • Overeenkomst gebruik geneesmiddelen: op dit formulier wordt meer informatie vastgelegd over o.a. het gebruik, dosering en wijze van toediening van medicijnen. 
  • Afsprakenkaart voor kinderen vanaf 8 jaar: dit gaat over de registratie en vastlegging dat kinderen vanaf 8 jaar zelfstandig van of naar school en/of bso gaan, of zonder begeleiding buiten spelen. Hierbij is het belangrijk dat afspraken nadrukkelijk worden besproken met ouder(s) en kind, waarbij bijzondere afspraken op deze kaart worden vastgelegd. 
  • Formulier twee stam/basisgroepen: op dit formulier wordt toestemming gegeven voor plaatsing in een andere (stam/basis) groep. 

De papieren formulieren zijn op aanvraag beschikbaar op de locatie van je kind(eren).