Verklaring van inzet, gelijke kansen voor elk kind
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Verklaring van inzet, gelijke kansen voor elk kind

Als kinderopvangorganisatie staat Spring midden in de maatschappij. Spring wil kinderen een zo goed mogelijke start geven en vindt het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan het thema armoede. Samen met Bureau Wijland organiseerde Spring, afgelopen dinsdag een ‘effectenarena’ over armoede.

Het doel: formuleren van concrete plannen die bijdragen aan een gelijke start voor alle kinderen.

Samen met andere bestuurders in de kinderopvang, bestuurders van scholen, GGD, ervaringsdeskundigen, pedagogisch professionals, ouders en beleidsmakers is er een inspirerende sessie gehouden. Aan de hand van stellingen en voorbereidende opdrachten zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Uiteindelijk zijn er concrete actiepunten geformuleerd.

Bestuurder Annet van Zon en Regiodirecteur (en tevens ambassadeur Gelijke Start) Yolanda Piek tekenden namens Spring een ‘Verklaring van Inzet’ Zo wil Spring onze kinderen, in een cruciale fase van hun leven, een goede en gelijke start geven. ''Wij hebben plannen gemaakt om op verschillende manieren bij te dragen aan een gelijke start van onze kinderen en een open sfeer rondom financiële moeilijkheden zonder taboes. Een gelijke start begint met gelijke kansen, ook financieel!''