Versoepelingen maatregelen
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Versoepelingen maatregelen

Het kabinet heeft aangekondigd dat per 25 februari de meeste corona maatregelen vervallen.

25-02-2022

For English see below

Het kabinet heeft aangekondigd dat per 25 februari de meeste corona maatregelen vervallen. Ook wij zijn daar natuurlijk heel blij mee! Graag informeren wij jullie over wat de versoepelingen voor onze opvang betekenen.

Mondkapje en 1,5 meter vervallen
Per 25 februari as. zijn het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen niet meer verplicht. Wel wordt geadviseerd om voldoende afstand te houden. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat iedereen zich veilig voelt bij ons, blijven wij onze medewerkers én jullie als ouder de ruimte bieden om een mondkapje te dragen en afstand te houden als je je hierbij prettiger voelt. Wij vragen jullie dan ook bij het bezoeken van onze locaties rekening te houden met elkaar en elkaars wensen hierin.

De basismaatregelen blijven wel gelden. Dus vaak handen wassen, zorgen voor voldoende ventilatie én thuisblijven en testen bij klachten (ook bij milde verkoudheidsklachten).

Isolatie- en quarantaineadvies zijn verkort
Eerder is het quarantaineadvies versoepeld. Kinderen onder de 18 jaar die in contact zijn geweest met een besmet persoon en geen klachten hebben, hoeven niet meer in quarantaine. Ditzelfde geldt voor volwassenen die in de afgelopen 8 weken positief getest en hersteld zijn of meer dan een week geleden een boostervaccinatie kregen. Daar komt bij dat vanaf 18 februari het quarantaine-advies van 14 naar 10 dagen is verkort en het isolatieadvies na besmetting van 7 naar 5 dagen is verkort, mits je 24 uur klachtenvrij bent. Hierdoor kunnen kinderen weer eerder de opvang bezoeken.

In enkele situaties kunnen kinderen toch een quarantaine-advies krijgen. Bijv. bij een aanhoudende uitbraak met meerdere besmettingen in een groep of klas. De advisering hierover verloopt altijd via de GGD.

Afmelden via ouderapp
Hopelijk helpen de verkortingen van het isolatie- en quarantaine-advies ons ook om de personele bezetting beter rond te krijgen. Echter hebben wij momenteel nog steeds te maken met veel uitval van personeel door ziekte. Daarom hebben wij helaas nog steeds te maken met sluitingen van groepen. Wij vragen jullie begrip hiervoor en verzoeken je kind af te melden via de ouderapp wanneer het niet komt. Dit kan helpend zijn om de roosters beter dicht te krijgen.

Wil je weten of je kind naar de opvang kan komen? Volg dan de beslisboom van BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland.

Meer informatie
Heb je vragen over de opvang van je kind, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vind je op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK.

Voor meer informatie over het coronavirus en de kinderopvang kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.

------------------------------------------------------------------------------

The government has announced that most corona measures will expire on 25 February. We are of course very happy with that! We would like to inform you about what the relaxation means for our shelter.

Mouth cap and 1,5 meters expired
As of February 25. Wearing a mouth cap and keeping a distance of 1.5 meters between adults are no longer mandatory. It is advised to keep a sufficient distance. Because we think it is very important that everyone feels safe with us, we continue to offer our employees and you as a parent the space to wear a mouth cap and keep your distance if you feel more comfortable with this. We therefore ask you to take each other and each other's wishes into account when visiting our locations.

The basic measures will continue to apply. So wash your hands often, ensure sufficient ventilation and stay at home and test in case of complaints (also with mild cold complaints).

Unsubscribe via parent app
Hopefully the shortening of the isolation and quarantine advice will also help us to get the staffing around better. However, we are currently still dealing with a lot of staff loss due to illness. That is why we are unfortunately still dealing with group closures. We ask for your understanding for this and ask to unsubscribe your child via the parent app if it does not come. This can help us get the staffing around better.

Do you want to know if your child can come to daycare? Then follow the decision tree of BOinK and AJN Jeudartsen Nederland.

More information
If you have any questions about the care of your child, please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by email: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring kinderopvang and corona can be found on our website. There is also interesting information for parents on the BOinK website.

For more information about the coronavirus and childcare, please visit the website of the central government.