Week tegen Kindermishandeling
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Week tegen Kindermishandeling

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Ongeveer 3% van alle kinderen groeit op in een onveilige gezinssituatie.

Praten maakt het verschil

Eigenlijk is nooit het juiste moment voor een gesprek, en daarom is het altijd het juiste moment. Zet een eerste stap die voor iemand veel kan betekenen. Maak contact: vraag hoe het met de ander gaat of lucht je hart over dat ene geval dat je niet uit je hoofd kunt zetten. Praten maakt het verschil. Voel je gezien, gehoord en gesteund en wees dat ook voor een ander.

Samen staan we sterk 
Samen staan we sterk! Iedereen kan een rol spelen voor een kind wat te maken heeft met kindermishandeling. De buurvrouw, wijkagent, maar ook jij! Kijk is om je heen en let is op de kinderen die je ziet. Valt er misschien iets op of vertelt je eigen kind iets over het andere kind? Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen.

Hulpbronnen 
Er zijn verschillende soorten hulpbronnen die ouders kunnen inschakelen als het allemaal even te veel is, want laten we niet vergeten dat opvoeden soms ook heel erg lastig kan zijn. Een van die hulpbronnen zijn steunouders en buurtgezinnen. Steunouders en buurtgezinnen zijn er om ouders die wat extra hulp nodig hebben een steuntje in de rug te geven. De hulp van een steunouder of buurtgezin is gratis.

De Oudertelefoon
De Oudertelefoon is een gratis, anonieme telefoonlijn en chatservice voor alle ouders en opvoeders in Nederland. Voelt het soms alsof het thuis te veel wordt? Je verdient ondersteuning en een luisterend oor. Je mag de Oudertelefoon bellen en chatten met al je vragen, ervaringen, gevoelens en zorgen rondom ouderschap en opvoeden.

Ze zijn iedere werkdag overdag bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 en ’s avonds tussen 20.00 en 22.00 uur. Bel de Oudertelefoon op 085 130 46 58 of chat via www.oudertelefoon.nl.

De Oudertelefoon is een onafhankelijke stichting, die geen gegevens of informatie doorspeelt aan derden. Wat je zegt tegen De Oudertelefoon, blijft bij De Oudertelefoon.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Spring werkt volgens de wettelijke vastgestelde meldcode van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft stapsgewijs welke acties pedagogisch professionals ondernemen als zij signalen waarnemen en een vermoeden hebben. 

Onze medewerkers zijn zich er zeer bewust van dat zij samen met jou de zorg voor je kind(eren) dragen. Vanuit onze visie op partnerschap met ouders vinden we het erg belangrijk dat onze medewerkers mogelijke signalen zo vroeg mogelijk bespreekbaar maken met jou als ouder. 

Jaarlijks krijgen alle pedagogisch professionals een herhaling van de Meldcode van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Zo blijven alle medewerkers scherp en blijft de meldcode actueel en besproken. Want samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.