loading

pagina printen

Peuterspeelzaal Mikadootje Blerick

Peuterspeelzaal Mikadootje ligt in de wijk Vastenavondkamp in Blerick. Bij Mikadootje zijn kinderen vanaf 2 jaar van harte welkom om te komen spelen en leren met andere leeftijdsgenootjes uit de buurt.

De peuterspeelzaal beschikt over twee ruimtes en een speelhal. Niet alleen binnen, maar ook buiten valt er van alles te beleven. Mikadootje heeft een ruime tuin die peuters uitdaagt om te spelen en te ontdekken.

Bij psz Mikadootje wordt gewerkt met het VVE programma Uk en puk. Hierdoor wordt de brede ontwikkeling van de peuters gestimuleerd. Elke 6 weken wordt er met een voor de peuters herkenbaar thema gewerkt, dat aansluit bij hun belevingswereld. Voor de taalontwikkeling is extra aandacht. Door de professionele begeleiding van de pedagogisch medewerksters worden de peuters hierin gestimuleerd en begeleid. Er wordt gekeken naar de individuele ontwikkelingskansen van elke peuter. Plezier staat voorop en het spelen en leren gaan bij peuterspeelzaal Mikadootje dan ook hand in hand.

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met basisschool Mikado. Doordat de peuterspeelzaal inpandig is in de school, zijn de gezamenlijke activiteiten makkelijk uit te voeren. Zo worden de doorgaande lijn en een goede voorbereiding op de basisschool gewaarborgd.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. En bovendien ontvangt u vrijblijvend drie keer gratis het tijdschrift Fabulous Mama! 

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de Algemene Voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal Mikadootje
Alberickstraat 5
5922 BL Blerick

T groep 1: 088 2088 632
T groep 2: 088 2088 633

E-mail: 
mikadootje@spring-kinderopvang.nl


Klantteam 1

E-mail: 
klantteam1@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 301

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden peuterspeelzaal Mikadootje

Ochtend: 8.45 - 11.15 uur
Middag: 13.15 - 15.45 uur

Groep 1
- maandagochtend - donderdagmiddag
- maandagmiddag - woensdagochtend
- dinsdagochtend - vrijdagochtend
- dinsdagmiddag - donderdagochtend

Groep 2
- maandagmiddag - woensdagochtend
- dinsdagmiddag - donderdagochtend

Dagdelen en combinaties
Wanneer uw kind naar de peuterspeelzaal komt, dan is dat voor twee (gecombineerde) dagdelen. Bijv. maandagochtend en donderdagmiddag. Heeft uw kind een VVE-indicatie*? Dan komt uw kind vier gecombineerde dagdelen.

*Bij een VVE-indicatie krijgt u de twee extra dagdelen vergoed van de gemeente.

Vakanties en sluitingsdagen 2016-2017
Herfstvakantie:      24-10-2016 t/m 28-10-2016
Kerstvakantie:       26-12-2016 t/m 06-01-2017
Carnavalsvakantie: 27-02-2017 t/m 03-03-2017
2e Paasdag:          17-04-2017
Meivakantie:          24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart:          25-05-2017 
2e Pinksterdag:      05-06-2017
Zomervakantie:      17-07-2017 t/m 25-08-2017

Vakanties en sluitingsdagen 2017/2018
Herfstvakantie: 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie: 23-12-2017 t/m 7-1-2018
Voorjaarsvakantie: 10-2-2018 t/m 18-2-2018
2e Paasdag: 2-4-2018
Koningsdag: 27-4-2018
Meivakantie: 28-4-2018 t/m 13-5-201
Hemelvaart: 10-5-2018
2e Pinksterdag: 21-5-2018
Zomervakantie: 7-7-2018 t/m 19-8-2018

LRKP

Bekijk peuterspeelzaal Mikadootje in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de laatste rapporten van de GGD.