loading

pagina printen

Peuterspeelzaal 't Beertje Steyl

Peuterspeelzaal 't Beertje is gevestigd in basisschool De Schalm. Wij werken dan ook intensief samen, waardoor een 'doorgaande lijn' wordt gewaarborgd. De peuterspeelzaal is dan ook een goede voorbereiding voor kinderen op de basisschool.

Peuters zijn vanaf 2 jaar van harte welkom bij 't Beertje. Zij kunnen hier spelen en leren met andere leeftijdsgenootjes uit de buurt. Belangrijk hierbij is dat de kinderen veel plezier hebben in het spelen met elkaar, gestimuleerd en uitgelokt worden om zelf hun omgeving te verkennen, om met elkaar te praten en om telkens nieuwe dingen te leren. Met name de taalontwikkeling krijgt een extra impuls.

Naast onze eigen groepsruimtes, maken wij regelmatig gebruik van de speelzaal van de basisschool. Hier kunnen we lekker rennen, bewegen op muziek of met ballen en hoepels spelen. Daarnaast kunnen de peuters buiten op onze eigen speelplaats naar hartelust spelen, ravotten, fietsen of in de zandbak spelen.
Af en toe nemen we een kijkje bij de kleuters van de basisschool, tegenover de peuterspeelzaal. Zo is de overstap naar de basisschool straks gemakkelijk en minder spannend.

Voor en Vroegschoolse Educatie
't Beertje is een VVE-locatie. Dat wil zeggen dat er uitgebreid aandacht wordt besteed aan voor- en vroegschoolse educatie. Naast veel plezier beleven in het spelen met elkaar, worden de peuters ook uitgelokt om zelf te ontdekken, hun omgeving te verkennen, met elkaar te praten en telkens nieuwe dingen te leren. Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met thema's. Onze activiteiten worden afgestemd op dit thema en sluiten aan bij de belevingswereld van de peuters en de dagelijkse werkelijkheid.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. En bovendien ontvangt u vrijblijvend drie keer gratis het tijdschrift Fabulous Mama! 

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de Algemene Voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal 't Beertje
St. Sebastianusstraat 10
5935 AX Steyl

T: 06 100 306 06

E-mail: 
beertje@spring-kinderopvang.nl


Klantteam 1

E-mail: 
klantteam1@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 301

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden p
euterspeelzaal 't Beertje

Maandagmorgen - donderdagmorgen
Dinsdagmorgen - vrijdagmorgen

Ochtend van 8.30 tot 11.00 uur

Brengen en halen: een kwartier aan het begin en het einde van de dag.

Vakanties en sluitingsdagen 2016-2017
Herfstvakantie:      24-10-2016 t/m 28-10-2016
Kerstvakantie:       26-12-2016 t/m 06-01-2017
Carnavalsvakantie: 27-02-2017 t/m 03-03-2017
2e Paasdag:          17-04-2017
Meivakantie:          24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart:          25-05-2017 
2e Pinksterdag:      05-06-2017
Zomervakantie:      17-07-2017 t/m 25-08-2017

LRKP

Bekijk peutergroep 't Beertje in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de laatste rapporten van de GGD.