wij zijn spring.
wie word jij?

Pedagogisch beleid

Kinderopvang is zoveel meer dan alleen opvang en verzorging voor je kind terwijl je werkt. Kinderen ontwikkelen in hun eerste levensjaren belangrijke vaardigheden om uit te kunnen groeien tot gelukkige, sociaal vaardige en evenwichtige volwassenen. Samen met ouders helpen we kinderen om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken.

In ons pedagogisch beleid staat beschreven hoe wij werken en wat we belangrijk vinden. Daarnaast heeft iedere locatie een pedagogisch werkplan. Dit is een praktische leidraad voor de dagelijkse gang van zaken. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we met kinderen en ouders omgaan en lees je over hoe onze medewerkers in veel voorkomende dagelijkse situaties handelen en communiceren. Dit werkplan ligt op elke locatie ter inzage.