Istock 1143334824 2000
Zo werken wij

Veilige en gezonde kinderopvang vind je bij Spring

Een veilige en gezonde omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kinderen, ouders en medewerkers om zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Daar doen wij dan ook elke dag onze stinkende best voor. Hoe? Dat lees je (in het kort) hieronder.  

Met vallen en opstaan

Kinderen ontwikkelen zichzelf door te spelen en te doen. Af en toe vallen en weer opstaan hoort hierbij en . Dit is een normaal onderdeel van spelen, ontdekken en leren. We leren kinderen stap voor stap omgaan met situaties die zij spannend vinden of risico’s met zich mee brengen. Zo leren ze ook hun eigen grenzen kennen en verleggen.  

Als het gaat om grotere risico’s doen we uiteraard het maximale om onze locaties zo veilig mogelijk te maken. Dit hebben we vastgelegd in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Ons veiligheids- en gezondheidsbeleid in het kort
  • Al onze medewerkers beschikken over kinder-EHBO en BHV.  
  • Alle locaties doen minimaal twee keer per jaar een calamiteitenoefening. 
  • Op al onze locaties wordt de luchtkwaliteit permanent gemeten. 
  • Alle locaties voldoen aan de eisen rondom brandveiligheid en worden hierop getoetst door de brandweer. 
  • Materialen zoals bedjes, boxen, speeltoestellen en speelgoed worden regelmatig gecontroleerd. 
  • Medewerkers volgen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  • Het vierogenprincipe: we zorgen ervoor dat er in de dagopvang en bij peuterspeelzalen altijd een volwassene kan meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. 

Om ongevallen en onveilige situaties binnen Spring te kunnen voorkomen, registreren we incidenten en bijna-ongevallen op een meldingsformulier. Deze worden geëvalueerd en nabesproken. Indien nodig passen we zaken aan.

Gezonde voeding

Ook voeding is een belangrijk onderdeel van onze veilige en gezonde omgeving. Kinderen maken een enorme ontwikkeling door. Ze hebben goede voeding nodig die de stoffen levert om deze groei mogelijk te maken. Verantwoord en voldoende eten is daarom héél belangrijk. Graag dragen wij daar ons steentje aan bij. Daarom werken we met een voedingsbeleid. 

Heb je vragen over voeding, bespreek ze dan tijdens het intakegesprek of met de pedagogisch medewerker op de groep. 

Samen eten

De sfeer van ‘samen aan tafel gaan’ is erg belangrijk: dat maakt hoe het eten en drinken ervaren wordt. Daarom zorgen onze medewerkers voor een gezellig gedekte tafel, variatie in de keuze voor het beleg en wordt gewacht met eten totdat alle kinderen iets naar hun wens hebben. De kinderen worden hierbij betrokken doordat ze bijvoorbeeld meehelpen met het dekken van de tafel of hun eigen brood mogen smeren. Dit maakt de maaltijd tot een sociale activiteit.