wij zijn spring.
wie word jij?

Peuterspeelzaal De Sprong | Wanroij

Peuteraanbod in een veilige, warme omgeving. Bij De Sprong krijgt je kind alle ruimte om samen met leeftijdsgenootjes te spelen en zich te ontwikkelen: in de groepsruimte, op de gang en buiten. Kortom, je peuter hoeft zich geen moment te vervelen! De peuterspeelzaal is samen met het kinderdagverblijfbuitenschoolse opvang en basisschool De Sprong gevestigd in een kindcentrum.

Bijzonder aan De Sprong

  • Peuteraanbod voor kinderen van 2 tot 4 jaar met persoonlijke aandacht voor je kind. 
  • Een veilige en warme omgeving die je kind uitnodigt om te spelen én te leren.
  • Gezellige groepsruimte met verschillende speelhoeken en een grote hal voor leeftijdsgerichte activiteiten.
  • Het spelen begint al op de gang waar tafels, stoelen en spelmateriaal klaarstaan voor de kinderen en ouders die even moeten wachten voordat het peuteraanbod begint.
  • Een vast team met vertrouwde gezichten en professionele medewerkers.
  • Goede samenwerking met het kinderdagverblijf, de bso en de basisschool: opvang en onderwijs in één vertrouwde omgeving.
  • Regelmatig gezamenlijke activiteiten met de kleuters van school.
  • Activiteiten worden thematisch aangeboden vanuit de methodes Spring Actief en Uk & Puk.

Goede voorbereiding op de basisschool

Op onze locaties voor peuteraanbod kan je kind spelen met leeftijdsgenootjes uit de buurt en leert je kind belangrijke vaardigheden die de overgang naar de basisschool gemakkelijker maken. Dit gebeurt bij ons áltijd aan de hand van Spring Actief of een VVE-methode. De activiteiten passen bij de interesses van je kind en bieden de uitdaging die je peuter nodig heeft om de wereld om zich heen te ontdekken.

Peuterspeelzaal De Sprong
Lindenplein 21
5446 AV Wanroij
(t) 088 2088 500
(e) psz.desprong@spring-kinderopvang.nl 

Klantteam van deze locatie
Klantteam 2
(t) 088 2088 302
(e) klantteam2@spring-kinderopvang.nl
Of vul het contactformulier in.

LRK-register
Bekijk het LRK-nummer (nodig voor de kinderopvangtoeslag) én de jaarlijkse inspectierapporten van de GGD in het Landelijk Register Kinderopvang.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
Ochtend van 8.30 tot 11.50 uur

Na de zomervakantie zijn de openingstijden als volgt:
Maandag t/m donderdag
Ochtend van 8.30 tot 12.30 uur

Vakanties en sluitingsdagen
Herfstvakantie: 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 3-1-2020
Carnavalsvakantie: 24-2-2020 t/m 28-2-2020
2e Paasdag: 13-4-2020
Meivakantie: --volgt nog--
Hemelvaart: 21-5-2020
2e Pinksterdag: 1-6-2020
Zomervakantie: 13-7-2020 t/m 21-8-2020

Neem een kijkje

nieuws

meer nieuws

Vragenlijst en beslisboom neusverkouden kinderen gewijzigd

De beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school wordt op zeer grote schaal gebruikt. Door het intensieve gebruik zijn er nieuwe vragen naar boven gekomen. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanpassing van de beslisboom en vragenlijst. Aldus BOinK.

Lees verder

vragenlijst en beslisboom neusverkoudheid

Kinderen tussen 0 en 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang. I.s.m. AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOinK een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld (voor kinderen van 0-6 jaar én voor kinderen van 6-12 jaar) die kan helpen bij het bepalen of een neusverkouden kind wel of niet naar de opvang mag.

Lees verder