loading

pagina printen

Peuterspeelzaal De Sprong Wanroij

Peuterspeelzaal De Sprong in Wanroij (voorheen Ukkepuk) is onderdeel van Kindcentrum De Sprong, waar ook basisschool De Sprong en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang De Sprong deel van uitmaken. 

Hier spelen kinderen vanaf 2 jaar wekelijks onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenootjes. De peuterspeelzaal heeft verschillende soorten spel- en ontwikkelingsmateriaal tot haar beschikking om spelenderwijs de ervaringswereld van uw peuter uit te breiden. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks aanzienlijk soepeler laten verlopen.

Bij peuterspeelzaal De Sprong begint het spelen al op de gang waar tafels stoelem en spelmateriaal klaarstaan voor de kinderen en ouders die even moeten wachten voordat de peuterspeelzaal begint.

Activiteiten
De activiteiten op de peuterspeelzaal worden aangeboden vanuit de methode Spring Actief. In de groepsruimte worden de thema's behandeld. Denk hierbij aan thema's als 'zintuigen' en 'boekenweek'. Als het thema er zich voor leent, worden ook speciale bouw- en speelhoeken ingericht. Tijdens de activiteiten en contactmomenten is er bewust aandacht voor de taalontwikkeling en motorische ontwikkeling van de kinderen.

Locatie
De locatie is zowel binnen als buiten ingericht met een gevarieerd en uitdagend spel- en ontwikkelingsmateriaal. Zo worden de kinderen - in een veilige, warme omgeving - zo goed mogelijk gestimuleerd in hun ontwikkeling. Buiten het zelfstandig en begeleid spelen, worden activiteiten aangeboden die de fantasie prikkelen, spraak-/taalontwikkeling en beweging stimuleren. Denk hierbij aan dansen op muziek, verven, boekjes lezen, een wandeling maken en nog veel meer.

Samenwerking
De kinderen van de peuterspeelzaal doen regelmatig een activititeit met de kinderen van de dagopvang en de kleuters van de basisschool. Zo wordt de kinderen wat extra uitdaging geboden en hebben zij de mogelijkheid om aan te sluiten bij kinderen van hun eigen niveau óf juist even terug te gaan naar de veiligheid van dingen die ze al kennen.

Het enthouisaste team van De Sprong staat garant voor geborgenheid, veiligheid en uitdaging!

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de algemene voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal De Sprong
Lindenplein 21
5446 AV Wanroij

T: 088 2088 500

E-mail: 
psz.desprong@spring-kinderopvang.nl 


Klantteam 2

E-mail: 
klantteam2@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 302

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden 2018

Ochtend (van 8.40 tot 12.00 uur):
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Vakanties en sluitingsdagen 
Herfstvakantie: 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 4-1-2019
Carnavalsvakantie: 4-3-2019 t/m 8-3-2019
Meivakantie: 22-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart: 30-5-2019
2e Pinksterdag: 10-6-2019
Zomervakantie: 8-7-2019 t/m 16-8-2019

LRKP

Bekijk peuterspeelzaal De Sprong in het Landelijk Register Kinderopvang voor de laatste rapporten van de GGD. Ook vindt u hier het registratienummer dat u nodig heeft om kinderopvangtoeslag aan te vragen.