Spelen en ontwikkelen bij kinderdagverblijf Herberg - Montessori-groep | Venlo
Istock 871598028 2000
Jouw locatie

Spelen en ontwikkelen bij kinderdagverblijf Herberg - Montessori-groep | Venlo

Kinderdagverblijf volgens de Montessori-gedachte op een prachtige locatie in Venlo-Oost. Deze nieuwe groep van kinderdagverblijf Herberg is samen met de reguliere dagopvang, de peuteropvangbso en basisscholen De Meule en Nova Montessori gevestigd in één gebouw: een integraal kindcentrum. Hier hebben kinderen alle ruimte om te spelen en zich te ontwikkelen. Wanneer je kind vier jaar wordt, kan het doorstromen naar een basisschool naar keuze.

Spring kinderopvang

Bijzonder aan de Montessori-groep van kinderdagverblijf Herberg: 

  • Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar volgens de Montessori-principes.
  • Een nieuw, speciaal samengesteld team dat de Montessori-opvang in samenwerking met ouders en school zal vormgeven en uitbouwen. 
  • Een mooie, huiselijke en rustige groepsruimte die grenst aan de kleutergroep van Nova Montessori waardoor de kinderen ook samen kunnen spelen.
  • Een rijke speelomgeving en spelmateriaal die de ontwikkeling van de zintuigen stimuleren, kinderen helpen de wereld te ontdekken en de zelfredzaamheid bevorderen.
  • Speciaal meubilair voor de allerjongsten, zodat ze bijvoorbeeld zelf aan tafel kunnen gaan zitten.
  • Diverse hoekjes, zoals een zintuiglijke hoek, creatieve hoek en rusthoek.
  • Een fijne, uitdagende buitenspeelplaats.
  • Wanneer je kind vier jaar wordt, kan het doorstromen naar zowel Nova Montessori als De Meule.
  • Goede samenwerking met de reguliere dagopvang, peuteropvang, bso en de basisschool: opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in een vertrouwde omgeving.

Lees ook: artikel Spring begint eigen dagopvang Nova Montessori (City Life september 2019)

Opvang op maat

Iedere leeftijd vraagt om een andere benadering. Onze opvang past zich hier op aan. Zo heeft de dagindeling van de allerkleinsten rust en een duidelijke structuur, die ruimte biedt voor aanpassing op het ritme van je baby. Wordt je kind al wat groter, dan gaat het meer uitdaging zoeken en bieden wij met speciale activiteiten (gelijk aan onze peuteropvang) een goede voorbereiding op de basisschool. Spelen en ontwikkelen gebeurt bij ons àltijd aan de hand van Spring Actief of een VVE-methode.

Je bent van harte welkom

Heb je nog vragen? Kom dan vooral zelf kijken en persoonlijk kennismaken. We geven je graag een rondleiding en leren je graag kennen. Voor al je vragen kun je terecht bij de medewerkers van onze klantenservice.
Bel 088 2088 200 of stuur een mail naar klantenservice@spring-kinderopvang.nl.

Kdv Spring Quote Foto Verkleind
“Lieve pedagogisch professionals”

Lieve pedagogisch medewerkers die hart voor de kinderen hebben en kei hard werken.
Reactie ouders uit continue tevredenheidsmeting VerbeterMeter

Locatiegegevens

Kinderdagverblijf Herberg - Montessori-groep 
Albert Cuypstraat 1
5914 XE Venlo
(t) 088 2088 480
(e) do.herbergmontessori@spring-kinderopvang.nl

 

Klantenservice

Neem voor vragen contact op met onze klantenservice.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30 tot 13.00 uur
Middag: 13.00 tot 18.30 uur

Behoefte aan opvang vanaf 7.00 uur? Bij voldoende interesse kan dat! Informeer bij de klantenservice naar de mogelijkheden.

LRK-register

Bekijk het LRK-nummer (nodig voor de kinderopvangtoeslag) én de jaarlijkse inspectierapporten van de GGD in het Landelijk Register Kinderopvang. (Dagopvang Nova Montessori is een groep binnen kinderdagverblijf Herberg)