wij zijn spring.
wie word jij?

Kinderdagverblijf Herberg - Montessori-groep | Venlo

Kinderopvang volgens de Montessori-gedachte op een prachtige locatie in Venlo-Oost. Deze nieuwe groep van kinderdagverblijf Herberg start 11 november 2019 en is samen met de reguliere dagopvang, de peuterspeelzaalbuitenschoolse opvang en basisscholen De Meule en Nova Montessori gevestigd in één gebouw: een integraal kindcentrum. Hier hebben kinderen alle ruimte om te spelen en zich te ontwikkelen. Wanneer je kind vier jaar wordt, kan het doorstromen naar een basisschool naar keuze.

Bijzonder aan de Montessori-groep van kdv Herberg: 

  • Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar volgens de Montessori-principes.
  • Een nieuw, speciaal samengesteld team dat de Montessori-opvang in samenwerking met ouders en school zal vormgeven en uitbouwen. 
  • Een mooie, huiselijke en rustige groepsruimte die grenst aan de kleutergroep van Nova Montessori waardoor de kinderen ook samen kunnen spelen.
  • Een rijke speelomgeving en spelmateriaal die de ontwikkeling van de zintuigen stimuleren, kinderen helpen de wereld te ontdekken en de zelfredzaamheid bevorderen.
  • Speciaal meubilair voor de allerjongsten, zodat ze bijvoorbeeld zelf aan tafel kunnen gaan zitten.
  • Diverse hoekjes, zoals een zintuiglijke hoek, creatieve hoek en rusthoek.
  • Een fijne, uitdagende buitenspeelplaats.
  • Wanneer je kind vier jaar wordt, kan het doorstromen naar zowel Nova Montessori als De Meule.
  • Goede samenwerking met de reguliere dagopvang, peuterspeelzaal, bso en de basisschool: opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in een vertrouwde omgeving.

Lees ook: artikel Spring begint eigen dagopvang Nova Montessori (City Life september 2019)

Kinderdagverblijf Herberg - Montessori-groep 
Albert Cuypstraat 1
5914 XE Venlo
(t) 088 2088 480
(e) kdv.herberg.montessori@spring-kinderopvang.nl 

Klantenservice
Neem voor vragen contact op met onze klantenservice.

Openingstijden
De dagen waarop de opvang geopend zal zijn, is afhankelijk van de vraag van ouders. Maak dus je interesse kenbaar door je kind alvast in te schrijven!

Maandag t/m vrijdag
Ochtend van 7.30 tot 13.00 uur
Middag van 13.00 tot 18.30 uur

Behoefte aan opvang vanaf 7.00 uur? Bij voldoende interesse kan dat! Informeer bij de klantenservice naar de mogelijkheden.

LRK-register
Bekijk het LRK-nummer (nodig voor de kinderopvangtoeslag) én de jaarlijkse inspectierapporten van de GGD in het Landelijk Register Kinderopvang. (Dagopvang Nova Montessori is een groep binnen kdv Herberg)

Neem een kijkje